Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Fylkeskommunen – ny og forsterket rolle Den nye fylkeskommunen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Fylkeskommunen – ny og forsterket rolle Den nye fylkeskommunen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Fylkeskommunen – ny og forsterket rolle Den nye fylkeskommunen – rollene/oppgavene er avklart – regional utviklingsaktør Regional Utvikling – hva ? Jo hovedansvaret for å skape en helhetlig og ønsket samfunnsutvikling. Konsentrere innsatsen om de områder som betyr noe/bidrar til en ønsket utvikling.

2 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Regional Utvikling – hva ? Tilrettelegging for nærings- og samfunnsutvikling Samferdsel/kommunikasjoner; fysisk infrastruktur Utdanning/kompetanse – bringe næringsliv og FoU sterkere sammen/innovasjon Kulturell infrastruktur – bolyst Bedriftsutvikling – SND som hovedinstrument

3 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Fylkeskommunen i et regionalt partnerskap Ikke fylkeskommunens, men regionens/fylkets politikk Brukernes (innbyggerne/bedriftene) behov skal stå i sentrum (bolyst og næring) Både politikkutforming og iverksetting/gjennomføring skjer i partnerskap - Kommune - Næringsliv - Statlige aktører - Forskningsmiljø - Andre fylker

4 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Utviklingsrollen Fylkeskommunens nye rolle som utviklingsaktør gir større handlingsrom regionalt. Nord-Trøndelag fylkeskommune har hatt og vil fortsatt ha fokus på dette videre. Utviklingsrollen skal ha forankring i Fylkesplanen og operasjonaliseres gjennom det regionale Utviklingsprogrammet. Utviklingsrollen skal baseres på samarbeid med andre i forpliktende partnerskap.

5 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Utviklingsrollen (2) Fylkeskommunen skal lede partnerskapet. Fylkeskommunen mer interessant som samarbeidspartner for næringsliv, kommuner, regional stat m.v. Pådriver, initiativtaker og koordinator

6 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Virkemidler Prioritere egne virkemidler til utviklingsarbeid, bl.a. gjennom Regionalt Utviklingsprogram Synliggjort en utviklingsinnsats på 58.4 mill. i RUP 2002 Av dette er det i 2002 prioritert 30 mill. av egne i frie midler til RUP 2002. Økning av ”egeninnsatsen” i RUP 2003

7 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Virkemidler (2) Sterkere vektlegging av det regionale utviklingsperspektivet i alle virksomheter. Eksempel er innkjøpsfunksjonen som brukes som et aktivt regionalpolitisk virkemiddel De videregående skolene skal ha en sterkere utviklingsrolle – her har mange skoler allerede kommet langt. Helhetsperspektivet vektlegges

8 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Virkemidler (3) Budsjettreformen fra Kommunal- og regionaldepartementet – fra øremerking til generell bevilgning. En pott som skal prioriteres av partnerskapet og vedtas av Fylkesutvalget. Derfor viktig med god dialog i partnerskapet. Kommunale satsinger på utviklingsarbeid Forholdet mellom tilrettelegging og bedriftsretta støtte. Forholdet til pågående satsinger som for eksempel Interreg. og Landsdelsutvalget.

9 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Spesielt om de videregående skolenes nye rolle Skolevirksomhet er også utviklingsarbeid Skolestrukturen er også viktig for den regionale utviklingen. Skolene skal delta aktivt i lokalsamfunnsutviklingen – være en sentral aktør i lokale partnerskap. Skolene skal selv initiere nærings- og lokalsamfunnsprosjekter. Det avsettes ressurser i budsjettet som skal gi rom for en slik rolle i alle skolene Skolene rapporterer til utviklingssjefen på denne rollen.

10 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Den nye fylkeskommunen Vi har fått sjansen til å vise at vi duger


Laste ned ppt "Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Fylkeskommunen – ny og forsterket rolle Den nye fylkeskommunen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google