Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Fylkeskommunen – ny og forsterket rolle Den nye fylkeskommunen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Fylkeskommunen – ny og forsterket rolle Den nye fylkeskommunen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionalt Utviklingsprogram Møte med kommunene Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Fylkeskommunen – ny og forsterket rolle Den nye fylkeskommunen – rollene/oppgavene er avklart – regional utviklingsaktør Regional Utvikling – hva ? Jo hovedansvaret for å skape en helhetlig og ønsket samfunnsutvikling. Konsentrere innsatsen om de områder som betyr noe/bidrar til en ønsket utvikling.

2 Regionalt Utviklingsprogram Møte med kommunene Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Regional Utvikling – hva ? Tilrettelegging for nærings- og samfunnsutvikling Samferdsel/kommunikasjoner; fysisk infrastruktur Utdanning/kompetanse – bringe næringsliv og FoU sterkere sammen/innovasjon Kulturell infrastruktur – bolyst Bedriftsutvikling – SND som hovedinstrument

3 Regionalt Utviklingsprogram Møte med kommunene Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Fylkeskommunen i et regionalt partnerskap Ikke fylkeskommunens, men regionens/fylkets politikk Brukernes (innbyggerne/bedriftene) behov skal stå i sentrum (bolyst og næring) Både politikkutforming og iverksetting/gjennomføring skjer i partnerskap - Kommune - Næringsliv - Statlige aktører - Forskningsmiljø - Andre fylker

4 Regionalt Utviklingsprogram Møte med kommunene Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Utviklingsrollen Fylkeskommunens nye rolle som utviklingsaktør gir større handlingsrom regionalt. Nord-Trøndelag fylkeskommune har hatt og vil fortsatt ha fokus på dette videre. Utviklingsrollen skal ha forankring i Fylkesplanen og operasjonaliseres gjennom det regionale Utviklingsprogrammet. Utviklingsrollen skal baseres på samarbeid med andre i forpliktende partnerskap.

5 Regionalt Utviklingsprogram Møte med kommunene Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Utviklingsrollen (2) Fylkeskommunen skal lede partnerskapet. Fylkeskommunen mer interessant som samarbeidspartner for næringsliv, kommuner, regional stat m.v. Pådriver, initiativtaker og koordinator

6 Regionalt Utviklingsprogram Møte med kommunene Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Virkemidler Prioritere egne virkemidler til utviklingsarbeid, bl.a. gjennom Regionalt Utviklingsprogram Synliggjort en utviklingsinnsats på 58.4 mill. i RUP 2002 Av dette er det i 2002 prioritert 30 mill. av egne i frie midler til RUP Økning av ”egeninnsatsen” i RUP 2003

7 Regionalt Utviklingsprogram Møte med kommunene Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Virkemidler (2) Sterkere vektlegging av det regionale utviklingsperspektivet i alle virksomheter. Eksempel er innkjøpsfunksjonen som brukes som et aktivt regionalpolitisk virkemiddel De videregående skolene skal ha en sterkere utviklingsrolle – her har mange skoler allerede kommet langt. Helhetsperspektivet vektlegges

8 Regionalt Utviklingsprogram Møte med kommunene Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Virkemidler (3) Budsjettreformen fra Kommunal- og regionaldepartementet – fra øremerking til generell bevilgning. En pott som skal prioriteres av partnerskapet og vedtas av Fylkesutvalget. Derfor viktig med god dialog i partnerskapet. Kommunale satsinger på utviklingsarbeid Forholdet mellom tilrettelegging og bedriftsretta støtte. Forholdet til pågående satsinger som for eksempel Interreg. og Landsdelsutvalget.

9 Regionalt Utviklingsprogram Møte med kommunene Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Spesielt om de videregående skolenes nye rolle Skolevirksomhet er også utviklingsarbeid Skolestrukturen er også viktig for den regionale utviklingen. Skolene skal delta aktivt i lokalsamfunnsutviklingen – være en sentral aktør i lokale partnerskap. Skolene skal selv initiere nærings- og lokalsamfunnsprosjekter. Det avsettes ressurser i budsjettet som skal gi rom for en slik rolle i alle skolene Skolene rapporterer til utviklingssjefen på denne rollen.

10 Regionalt Utviklingsprogram Møte med kommunene Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Den nye fylkeskommunen Vi har fått sjansen til å vise at vi duger


Laste ned ppt "Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Vigdis Hjulstad Belbo RUP 2003 Fylkeskommunen – ny og forsterket rolle Den nye fylkeskommunen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google