Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konsekvenser av ny teknologi Over the course of a few years a new communications technology annihilated distance and shrank the world faster and further.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konsekvenser av ny teknologi Over the course of a few years a new communications technology annihilated distance and shrank the world faster and further."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konsekvenser av ny teknologi Over the course of a few years a new communications technology annihilated distance and shrank the world faster and further than ever before. A world wide communications network whose cables spanned continents and oceans, it revolutionised business practice and gave rise to new forms of crime. Romances blossomed. Secret codes were devised by some and cracked by others. The benefits of the network were relentlessly hyped by its advocates and dismissed by the sceptics. Governments and regulators tried and failed to control the new medium and attitudes to everything from news gathering to diplomacy had to be completely rethought.

2 3 overordnede forhold synes å gi begrunnelser for IKT i skolen •Økonomiske forhold •Sosiale forhold •Pedagogiske forhold

3 Myndighetenes vektlegging av teknologi i skolen •Utdanningsportalen, www.utdanning.no/www.utdanning.no/ •UtdanningsdirektoratetUtdanningsdirektoratet •NDLA - Nasjonal digital læringsarenaNDLA - Nasjonal digital læringsarena

4 Læreplanen og IKT •Bruk av digitale verktøy med som en av 5 grunnleggende ferdigheter •Opplæringen skal medvirke til kompetanse om informasjonssamfunnet og IKT •Bør utvikle evne til å bruke elektroniske hjelpemidler og medier •Både jenter og gutter bør stimuleres til å bruke IKT •Oppfordrer til lokale løsninger og tverrfaglighet

5 Hva er digital dannelse?

6 Pedagogisk og teknisk tilrettelegging •Høykom skoleHøykom skole •Uninett ABC gratis veiledning og tekniske anbefalingerUninett ABC •e standard prosjektete standard prosjektet •Nye eksamens- og vurderingsformer

7 Problemområder •Administrativ programvare - ikke pedagogisk programvare •Driftsstøtte i en kommunal hverdag •Hva skal vi bruke teknologien til? •Ildsjelene ser ut til å være nødvendige

8 Problemområder •Mangel på ”alt”, men muligheter finnes •Ildsjeler nærmest en forutsetning •Innføring av IKT kan slå ut positivt eller negativt

9 LMS •Pedagogisk luftslott? •Et tomt skall som må fylles med innhold •Stiller krav til brukere

10 Noen pedagogiske muligheter •studentene kontroll over tiden. •tilgang til en stor mengde læringsressurser. •muligheter for samarbeidslæring uavhengig av tid og sted. •muligheter for refleksjon og ekstra tid til formulering av spørsmål og kommentarer. •unike muligheter til å utnytte tekstfilene som automatisk lagres av klassens diskusjoner. •muligheter til å ta i bruk multimedia for presentasjoner og demonstrasjoner i undervisningen

11 Læringssyn og IKT: 3 idealtypiske klasserom •Det tradisjonelle klasserom •Det konstruktivistiske klasserom •Klasserommet som læringsfellesskap

12 Klasserommet som læringsmiljø TradisjoneltKonstruktivistiskLæringsfellesskap Tett relasjon til pensum Tett relasjon til forkunnskaper … og kulturell bakgrunn FormidlingBearbeiding LærebøkerPrimærkilder og materiale som kan manipuleres Egenkonstruksjon og stoff som manipuleres LærerstyrtAktivitetsorientertProblembasert BreddeDybde Rett svarResonnering Individuelt Grupper GjengivelseForståelseProsjekt, mappe PC støtte drillIndividuell konstruksjonInfomasjon for refleksjon

13 Oppsummering •IKT ingen snarvei til økt læringskvalitet •Krever hardt langsiktig arbeid •Kan bidra til økt læringskvalitet, faglige utfordringer og bedre tilpasset opplæring for den enkelte. •Læreren sentral i utviklingsarbeidet


Laste ned ppt "Konsekvenser av ny teknologi Over the course of a few years a new communications technology annihilated distance and shrank the world faster and further."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google