Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NYTT REGJERINGSKVARTAL - VI MÅ SAMLE OSS OM DENNE UNIKE MULIGHETEN 1 Foto: Statsbygg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NYTT REGJERINGSKVARTAL - VI MÅ SAMLE OSS OM DENNE UNIKE MULIGHETEN 1 Foto: Statsbygg."— Utskrift av presentasjonen:

1 NYTT REGJERINGSKVARTAL - VI MÅ SAMLE OSS OM DENNE UNIKE MULIGHETEN 1 Foto: Statsbygg

2 DISPOSISJON •Kort om Rambøll •Mulighet •Utfordringer: 1.Plan og beslutningsprosess 2.Byrommet, tilgjengelighet og mobilitet 3.Byggenes funksjon og tekniske løsninger •Oppsummering 2

3 RAMBØLL - EN SAMFUNNSRÅDGIVER •Nordens ledende samfunnsrådgiver innen plan, arkitektur og teknikk. •1450 medarbeidere i Norge. •10 000 medarbeidere totalt i 21 land. •Etablert i Danmark i 1945. Våre grunnleggere arbeidet ut i fra et tydelig etisk og holistisk grunnsyn. Dette preger virksomheten i dag. 3

4 EN UNIK MULIGHET •Komplekst bygg og unikt byrom – krever alle fag fra første dag. •Norge skal bygge et nytt moderne regjeringskvartal i hjertet av Oslo. •Her må vi tenke langsiktig og finne en funksjonell og god løsning i et 50 års perspektiv. 4 Foto: Statsbygg

5 SAMFUNNSMÅL Regjeringskvartalet skal være et effektivt departementsfellesskap med nødvendig sikkerhet i et 50 års perspektiv. Foto: Statsbygg EFFEKTMÅL • Fleksibilitet - kapasitet • Nødvendig sikkerhetsnivå • Høy effektivitet • Fleksibilitet - struktur og oppgavefordeling • Høy miljøstandard • Bymiljø (ref. konseptvalgutredningen)

6 1. PLAN- OG BESLUTNINGSPROSESS •Mange interessenter og berørte parter. •Offentlige rammevilkår. •Mange aktører og fagdisipliner. •Miljø og energifokus fordrer helhetlige og flerfaglige løsninger. 6

7 PLANSAMARBEID FOR UTVIKLINGEN AV OSLO S •Landets travleste kollektivknutepunkt. •Statlig og kommunalt samarbeid. •Anbefalt hovedgrep: Ny bussterminal over jernbanens sporområde. •Gående, syklister, parkering, gjenåpne Akerselva. 7 Illustrasjon: Rom Eiendom

8 2. BYROMMET, TILGJENGELIGHET OG MOBILITET •Hva slags hovedstad skal vi ha? •Mennesket i sentrum •Næringsvirksomhet •Sikkerhet •Åpenhet •Tilgjengelighet •Gode byrom 8

9 MENNESKET I SENTRUM 9 Foto: Svein Magne Fredriksen

10 Illustrasjon: Rambøll

11 3. BYGGENES FUNKSJON OG TEKNISKE LØSNINGER •Praktbygg. •Statlig bygg som skal gjenspeile Norges demokratiske styresett. •Høy miljøstandard. •Klimapolitikken er klar: «Regjeringen vil skjerpe kravene - passivhusnivå i 2015, nesten nullenergihus i 2020». •Fleksibilitet – kapasitet. •Nødvendig sikkerhetsnivå. •Høy effektivitet. •Fleksibilitet - struktur og oppgavefordeling. 11

12 NASJONALMUSEET PÅ VESTBANETOMTEN • Lang levetid – 300 år • Passivhusnivå • Forbildeprosjekt • Sikkerhet • Tilgjengelighet og åpenhet • Kunst

13 FREMTIDENS KONTOR – STRATEGISK AREALUTNYTTELSE •Strategisk arealutnyttelse tilpasset virksomheten. •Brukerstyrte løsninger. •Forståelse for virksomhetens arbeidsprosesser. •Fleksibilitet, arbeidsplass og fysisk utforming. •Godt samspill mellom lydmiljø og tekniske installasjoner. 13 Microsoft i Stockholm Arkitekt: Murman Arkitekter

14 HOVEDKONTOR NCC, ØSTENSJØVEIEN 27 •Spektakulær arkitektur som inspirerer. •Godt innemiljø. •Passivhusstandard, CO 2 - vennlige bygningsmateraler. •BREEAM klassifisering «Very good». •Kostnadseffektivt. •Et av verdens 100 mest bærekraftige prosjekter. Ref. Sustainia 100 14 Henning Larsen Architects AS

15 Arkitekt: HLM arkitektur og Cubo, illustrasjon MIR HØGSKOLEN I BERGEN • Moderne bygg • Historiske elementer er bevart

16 INTEGRERT PROSJEKTERING •DAK - fra tusjpenn til data. Endret ikke arbeidsprosessen. • 3D - nye muligheter, bedre visualisering. En-faglige modeller, «uendret» arbeidsprosess. •BIM - påvirker arbeidsprosessene. •Integrert prosjektering. •16 Arkitekt: 3xn Arkitekter

17 KLAR EIERSTYRING •Styring og kontroll. •Komplekst bygg som krever alle fag tilstede fra dag én. •Velg symbolbygg. •Innovasjon vil være helt nødvendig. •Del opp byggene i ulike gjennomføringsmodeller slik at bransjen utfordres. 17

18

19 SIKKER OG EFFEKTIV PROSJEKTLEDELSE BLIR AVGJØRENDE 19

20 BA 2015 •Kompetanseutvikling •Beste praksis •Demonstrasjonsprosjekter •Samhandling Partnerne: Metier, Statsbygg, Statnett, Jernbaneverket, Skanska, COWI, Sintef, NTNU, Vianova, Helse Sør-Øst og Rambøll 20

21 TAKK FOR MEG 21


Laste ned ppt "NYTT REGJERINGSKVARTAL - VI MÅ SAMLE OSS OM DENNE UNIKE MULIGHETEN 1 Foto: Statsbygg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google