Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtidsbygda Å skape et sted Evje 17. april 2008 Rådmannskontoret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtidsbygda Å skape et sted Evje 17. april 2008 Rådmannskontoret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtidsbygda Å skape et sted Evje 17. april 2008 Rådmannskontoret

2 Kommuneplanen 2004: Visjon: Iveland kommune – et godt sted å bo Målsetting: 1 500 innbyggere i 2015 Rådmannskontoret Foto: Husbanken

3 Status i dag? •Spredt bosetting i kommunen •3 sentra •Birketveit kommunesentrum •Utydelig kommunesentrum •Felles bo-arbeidsmarked •”Bo-kommune” Rådmannskontoret

4 BLEST – prosjektet Husbanken valgte Iveland kommune som pilot for stedsutvikling Hovedmål: •Utvikling av Iveland sentrum – lokal identitet og vekst Delmål: •Engasjere innbyggere, politikere, frivillige organisasjoner, næringsliv mv i utviklingsarbeidet Rammer: •1. mill. kr •Kommunal/regional/privat egenandel 0,5 mill. kr •Avsluttes 31. des. 09 Rådmannskontoret

5 Hvorfor jobbe med stedsutvikling? •Tro på ”landsbyen” som et godt sted å bo •Vitale bygdesamfunn •Ungdom flytte tilbake? •Mange forhold av betydning •Styrke identitet og tilhørighet •Bidra til vekst Rådmannskontoret Foto: Husbanken

6 Behov: •Tydeliggjøre sentrum –Binde sentrum mer sammen –Bedre arealutnyttelse •Komparative fortrinn –Mineralkommune –Areal –Vann •Møteplasser –Aktivitet –Mennesker •Servicetilbud? •Ivareta landsbyidyllen Rådmannskontoret Foto: Husbanken

7 Styrker: Kommunestyret – tør, vil og kan Kreativitet Areal – som konkurransefortrinn Behov: Tung faglig spisskompetanse Nytenking Rådmannskontoret

8 Å skape et sted •Innbyggerforankring •Folkemøte •Møte eldre og funksjonshemmede •Ungdom •Bygdebrev og nettside •Forslagskasse Rådmannskontoret

9 Sommerskole •22 elever fra 5. til 10. trinn valgte stedsutvikling som emne i elevenes valg •13 elever arbeidet i sommerskolen med ideer til fremtidens Birketveit Rådmannskontoret

10 Ideer: •Cafè •Iskiosk •Allè •Mineralgate •Hogge trær – utsyn over vannet •Flytende scene •Amfi •Videreutvikling av stranden •M.v. Rådmannskontoret

11 Samarbeid med Husbanken •Høy fagkompetanse •Råd og veiledning •Innleide arkitektstudenter og professor fra Litauen – ideskisser Fokus •Møteplasser •Kulturlandskap •Mineralkommunen •Komparative fortrinn Rådmannskontoret

12 Spenstige ideer til utforming av Birketveit Fokus på å bevare særpreget Rådmannskontoret Foto: Husbanken

13 Spenstige ideer til utforming av Birketveit Fokus på å bevare særpreget Rådmannskontoret Foto: Husbanken

14 Spenstige ideer til utforming av Birketveit Fokus på å bevare særpreget Rådmannskontoret Foto: Husbanken

15 Høy kreativitet Rådmannskontoret Foto: Husbanken

16 Høy kreativitet Rådmannskontoret Foto: Husbanken

17 Videre arbeid •Landsbyplan for Iveland sentrum •Prioritering og iverksetting av tiltak •Avklaring av utbyggingsprosjekter •Prosjektet avsluttes 31. desember 2009 Rådmannskontoret Prosjekt leder Husbanken Region sør Andre prosjekt- kommuner Kommunens Teknisk avd. Iveland skole GrunneiereInnbyggere Råd for eldre og funksjons- hemmede Aust-Agder Fylkes- kommune

18


Laste ned ppt "Framtidsbygda Å skape et sted Evje 17. april 2008 Rådmannskontoret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google