Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.nhh.no Kunden som med-designer Professor Magne Supphellen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.nhh.no Kunden som med-designer Professor Magne Supphellen."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nhh.no Kunden som med-designer Professor Magne Supphellen

2 Deltema •Hva skjer med produktopplevelsen og produktvurderingene når kunden blir med-designer? •Strategisk bruk av med-design: Et enkelt rammeverk 23.06.2014Fornavn Etternavn, navn@nhh.no2

3 Med-design •Brukeren/kunden deltar aktivt i produksjonen av designopplevelsen –Prosumpsjonsbegrepet (produksjon + konsumpsjon) – Toffler 1980, Xie et al 2008 •Innebærer at produktet inneholder en ”plattform” som gjør det mulig for kunden å komponere egne design- opplevelser 23.06.2014Fornavn Etternavn, navn@nhh.no3

4 4

5 5

6 23.06.2014Fornavn Etternavn, navn@nhh.no6

7 Hvorfor skulle kundene være interessert i å være med-designere? •Skreddersøm til egne behov og preferanser –Større krav til individ-tilpasset funksjonalitet –Stadig nye produkter gis symbolverdi –Produkter brukes i økende grad til å bekrefte eller utvikle eget selvbilde og identitet •Skaperglede –Kognitiv og sansemessig stimulans •Følelse av kontroll/empowerment –Deltagelse kan gi en følelse av styring og kontroll i en hverdag med stor usikkerhet 23.06.2014Fornavn Etternavn, navn@nhh.no7

8 Mulige psykologiske effekter av med-design •Økt selv-involvering –Produktet knyttes til selv- bildet i hukommelsen •Eierskaps-effekter –Når kunden selv bidrar, stimuleres eierskapsfølelsen til sluttproduktet (Pierce et al. 2003) –Fysisk berøring forsterker denne effekten •the ”mere touch-effect” (Peck & Shu 2009) 23.06.2014Fornavn Etternavn, navn@nhh.no8

9 Pskologiske effekter (2) •Produktet oppleves mer autentisk –Fordi kundens bidrag er en unik hendelse som knyttes til produktet 23.06.2014Fornavn Etternavn, navn@nhh.no9

10 Potensielle effekter på evaluering av produktet og merket •Linken til selvbildet kan gi overføring av positive emosjoner •Eierskaps-effekten gir mer positive holdninger til produktet •Autentisitets-effekten påvirker også holdningene positivt 23.06.2014Fornavn Etternavn, navn@nhh.no10

11 Potensielle negative effekter •Tvungen eller for mye deltagelse kan gi negative effekter •Deltagelsen kan føre til intern attribuering –”Kvaliteten skyldes min innsats” –Kun er fare dersom kundens innsats dominerer 11

12 Merkestrategisk med-design •Aktiv bruk av med-design for å forsterke merkets posisjonering •Merkeposisjonering = et mindre antall relevante assosiasjoner som skal differensiere merket –Differensieringsfaktorer •Assosiasjoner som er viktige for valg – og som merket skal skille seg ut på –Paritetsfaktorer •Assosiasjoner som er viktige for valg – og som merket skal ha paritet med konkurrentene på 23.06.2014Fornavn Etternavn, navn@nhh.no12

13 Merkeposisjonering: Eksempel 23.06.20141323.06.2014 Nydelig smak Utsøkt aroma Norges Eldste kaffehus Høy kompetanse Lidenskap FRIELE Primære assosiasjoner Sekundære assosiasjoner

14 14 Merkestrategisk med-design: Et enkelt rammeverk Analyse av dagens prosumpsjons-elementer Analyse av dagens produksjons- elementer

15 23.06.2014Fornavn Etternavn, navn@nhh.no15 Merkestrategisk med-design: Et enkelt rammeverk Analyse av dagens prosumpsjons-elementer Analyse av dagens produksjons- elementer Utvikle strategiske forbedringer vha med-design

16 23.06.2014Fornavn Etternavn, navn@nhh.no16 Merkestrategisk med-design: Et enkelt rammeverk Analyse av dagens prosumpsjons-elementer Analyse av dagens produksjons- elementer Utvikle strategiske forbedringer vha med-design Kost-nytte-vurdering, eventuelt testing av løsninger Valg av med-design-løsninger

17 Dagens prosumpsjonselementer •Detalj-analyse av dagens bruk av produktet og identifiser prosumpsjonselementer (PE) –Friele: kjøpe, transportere hjem, åpne pakken, klargjøre trakter, finne filter, tømme kaffe opp i filteret, trakte kaffen, kaste filteret, servere kaffen, holde kaffen varm, lagre •Jakte på strategiske forbedringer vha med-design –Hvordan kan det bygges inn med-design-løsninger i det enkelte PE som bygger differensieringsfaktorene? •Eksempel: Ny trakter hvor forbruker kan velge mellom flere ulike trakteprosesser som gir ulik smak (bygger ”kompetanse” og ”lidenskap”) 23.06.2014Fornavn Etternavn, navn@nhh.no17

18 23.06.2014Fornavn Etternavn, navn@nhh.no18 Dagens produksjonselementer •Analysere dagens produksjonselementer –Friele: velge ut og kjøpe inn kaffebønner, brenne og male bønnene, lage emballasje, fylle kaffepulver i emballasjen, distribuere kaffen til butikkene, etc. •Jakte på strategiske forbedringer vha med-design –Hvordan kan kunden involveres vha med-design-løsninger for å styrke differensieringsfaktorene? •Eksempel: La kunden besøke produksjonslokalene, få opplæring om kaffesortene og deretter gis anledning til å velge sin egen blanding, gi den et eget navn (i tillegg til Friele) og bestille gitte kvanta av denne. 23.06.2014Fornavn Etternavn, navn@nhh.no18

19 23.06.2014Fornavn Etternavn, navn@nhh.no19 Merkestrategisk med-design: Et enkelt rammeverk Analyse av dagens prosumpsjons-elementer Analyse av dagens produksjons- elementer Utvikle strategiske forbedringer vha med-design Kost-nytte-vurdering, eventuelt testing av løsninger Valg av med-design-løsninger

20 www.nhh.no Designere selger ikke design, men produktopplevelser (for det er det kundene kjøper) 20


Laste ned ppt "Www.nhh.no Kunden som med-designer Professor Magne Supphellen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google