Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NetPed 2007 1 Tester og opplæringsprogrammer Egne tester/oppl.prog •Rådgiveren •Veilederen 1 •Veilederen 2 •Veilederen 3 •Veilederen 4 •Veilederen-FS (fremmedspråk)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NetPed 2007 1 Tester og opplæringsprogrammer Egne tester/oppl.prog •Rådgiveren •Veilederen 1 •Veilederen 2 •Veilederen 3 •Veilederen 4 •Veilederen-FS (fremmedspråk)"— Utskrift av presentasjonen:

1 NetPed Tester og opplæringsprogrammer Egne tester/oppl.prog •Rådgiveren •Veilederen 1 •Veilederen 2 •Veilederen 3 •Veilederen 4 •Veilederen-FS (fremmedspråk) •OrdDrill •Begrepsbyggeren Generelt •NetPed er en spisskompetansevirksomhet innen lærevansker •Gjennomfører egen opplæring av voksne •Driver landsdekkende pedagogisk fagnettverk •Egen salgsenhet. Er en av landets mest sentrale leverandører av pedagogisk testmateriell *Se for detaljer, priser etcwww.netped.no

2 NetPed nye Rådgiveren •Kartlegger elevens fagkompetanse i –Norsk •Rettskriving •Lesehastighet •Leseforståelse •Ordforråd –Matematikk •Alle regningsarter –Engelsk •Fra 10 år og til og med voksne •Høy treffsikkerhet •Henviser til opplæringsplaner •Anbefaler hjelpemidler •Normert og iht ICD-10 •Kort testtid for optimal ytelse (også for konsentrasjonsvansker)

3 NetPed Rådgiveren - funksjonsprofil •Enkel og lettfattelig funksjonsprofil •God dokumentasjon •Gir opplæringsplaner •Godt verktøy i dialog •Viser ståsted i forhold til gjennomsnitt for aldersgruppa (GFA)

4 NetPed Veilederen 1 •Enkel webbasert screeningtest i norsk og matematikk •Nyutviklet høst 2007 •Kan påvise indikasjoner på lærevansker •Gir anbefaling om videre testing dersom nødvendig •For ”hjemmebruk”’ •For 13 år og til og med voksne •Blir gratis tilgjengelig på

5 NetPed Veilederen 2 •En webbasert fagtest •For aldersnivåene videregående skole og voksenopplæring •Inneholder 100 enkeloppgaver •Kartlegger områdene norsk rettskriving, lesehastighet, leseforståelse, ordforråd og generell fagkompetanse i engelsk og matematikk •Kort testtid (ca 25 min) sikrer optimal ytelse av alle elevtyper (inkl konsentrasjonsvansker) •Kombineres gjerne med Rådgiveren som del av utredning

6 NetPed Veilederen 2 - testsertifikat •Enkel og lettfattelig funksjonsprofil •God dokumentasjon •Gir opplæringsplaner •Godt verktøy i dialog •Viser ståsted i forhold til gjennomsnitt for aldersgruppa (GFA)

7 NetPed Veilederen 3 •En webbasert test fra grenselandet mellom nevrologi, pedagogikk og psykologi. •100 enkeltoppgaver •Kartlegger elevens ferdigheter i skriftforming og sentralnervøs bearbeiding av sanseinformasjon (visuell og auditiv prosessering) •For aldersnivåene ungdomskole, videregående skole og voksenopplæring. •Kort testtid (ca 20 min) sikrer optimal ytelse av alle elevtyper (inkl konsentrasjonsvansker) •Testen er spesielt egnet for individuell kartlegging av enkeltpersoner med symptomer på dysleksi. Testoperatører på Veilederen 3 må gjennomføre en enkel sertifisering. Vurdering av testresultater for utarbeidelse av sakkyndig vurdering kan imidlertid kun utføres av kvalifisert personale.

8 NetPed

9 9 Veilederen-FS (fremmedspråk) •En webbasert test for personer som ikke har norsk som morsmål •Kartlegger ferdigheter i –Norsk –Matematikk –Samfunnskunnskap •Vurderer nivå i forhold til samfunnsarenaene –Skole –Arbeid –Fritid •Inneholder 99 enkeltoppgaver •Nytter tale, skrift og bilde •Henviser til opplæringsplaner og -hjelpemidler •Kort testtid (ca 25 min)

10 NetPed

11 NetPed OrdDrill – databasert opplæring •Et webbasert dataprogram for gjennomføring av tilpasset opplæring •15 forskjellige ferdigdefinerte grafiske oppsett •Egen adm tilgang for pedagogen for oppfølging •OrdDrill Rådgiveren –Oppgavesett til funksjonsprofiler i Rådgivertesten –Finner stavelser, lærer høyfrekvente ord og setninger –Øver Lesehastighet og leseforståelse –Totalt ca spesialpedagogiske øvelser i norsk –Egne Lese og skrivkurs •OrdDrill Synstrening –2000 enkeltoppgaver for synstrening •Andre –Nye oppgavesett utvikles kontinuerlig

12 NetPed

13 NetPed Begrepsbyggeren •Et interaktivt webbasert opplæringsprogram •Oppøver begrepsområder •Opplæringen gjøres på 3 nivåer –Ordbilde –Lydbilde –Skrift. •Grunnpakken –Spesielt egnet for fremmedspråklige med lave norskkunnskaper. •Det kan utvikles ulike begrepsbyggerpakker ift hva som er behovet.

14 NetPed

15 NetPed Kontaktinfo NetPed Nye Teglverksvei Kristiansand S Telefon: E-post:


Laste ned ppt "NetPed 2007 1 Tester og opplæringsprogrammer Egne tester/oppl.prog •Rådgiveren •Veilederen 1 •Veilederen 2 •Veilederen 3 •Veilederen 4 •Veilederen-FS (fremmedspråk)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google