Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon til SU og FAU 13.2.2014 Nordby skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon til SU og FAU 13.2.2014 Nordby skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon til SU og FAU 13.2.2014 Nordby skole

2 NASJONALE PRØVER Kartlegging av elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og deler av kompetansen i engelsk Nordby skole

3 Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig Å kunne lese og regneÅ kunne bruke digitale verktøy Nordby skole

4 •Lese oppskrifter og regne ut mengder for å kunne lage mat i mat og helse •Lese fagtekster i naturfag og samfunnsfag •Lese skjønnlitterære tekster •Lese grafer og statistikk •Ordforråd Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter i alle fag. Nordby skole

5 RESULTATER Elevene blir fordelt på 3 mestringsnivåer etter den poengsummen de får på prøven. Nivå 1 er lavest og nivå 3 er høyest Til hvert nivå følger det en kort tekst som beskriver ferdighetene til den «typiske» eleven på dette nivået. Nordby skole

6 FØR PRØVEN Gjennomgår eksempeloppgaver slik at elevene blir kjent med oppgaveformuleringen. Elevene løser tidligere prøver på egenhånd Nordby skole

7 Lesing Oppgavene har forskjellig vanskegrad og varierer fra svært enkle til svært krevende. Noen ganger må eleven finne svaret slik det står i teksten. Andre ganger må eleven selv komme med tolkninger, begrunnelser, refleksjoner eller vurderinger. Leseferdighetene er knyttet til fagene: •Norsk •Naturfag •Samfunnsfag •RLE Nordby skole

8 Lesing Etter gjennomføring reflekterer elevene over svarene sine, sammen med lærer og er med på å planlegge hva de kan gjøre for å forbedre seg. Leseferdighetene deler inn i følgende aspekter: •Finne •Tolke •Reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Nordby skole

9 REGNING Prøven tar utgangspunkt i kompetansemål etter 4.trinn Oppgavene i prøven er knyttet til områdene tall, måling og statistikk.  Plassverdisystemet  De fire regneartene  Ulike presentasjoner av brøk  Enkel regning med desimaltall  Sammensatte oppgaver  Måling med enheter og omgjøring (lengde, areal, volum, masse)  Mynt og sedler i kjøp og salg  Grafiske framstillinger og avlesing av tabeller og diagram Nordby skole

10 RESULTATER •Ulike rapporter som gir ulik informasjon Nordby skole

11 Rett / galt per oppgave Nordby skole

12 Engelsk Prøven tar utgangspunkt i kompetansemål etter 4.trinn Elevene blir testet i •Leseforståelse •Ordforråd •Grammatikk Resultatene viste at de var noe sterkere i grammatiske kunnskaper enn i leseforståelse og ordforråd Nordby skole

13 Engelsk Hvordan jobber vi videre ut fra resultatene? Vi vil ha fokus på: •å gi elevene oppgaver som går ut på å finne og tolke informasjon i en tekst for å øke leseforståelsen. •øve på å lage setninger av nye gloser for å øke ordforrådet og lære seg setningsoppbygging. Nordby skole

14 OPPFØLGING Ser på mønstre eller tendenser i resultatene Vurderer behov for ytterligere kartlegging Konsekvenser for skolens praksis Nordby skole

15 VIDERE ARBEID •Systematisk og bedre informasjon mellom trinnlærerne etter prøvene •Utarbeide øvingshefter etter «Kartleggeren» •Virksomhetsplanen 3.-4.trinn Nordby skole


Laste ned ppt "Informasjon til SU og FAU 13.2.2014 Nordby skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google