Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordby skole NASJONALE PRØVER Informasjon til SU og FAU 13.2.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordby skole NASJONALE PRØVER Informasjon til SU og FAU 13.2.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordby skole NASJONALE PRØVER Informasjon til SU og FAU

2 Nordby skole NASJONALE PRØVER Kartlegging av elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og deler av kompetansen i engelsk

3 Grunnleggende ferdigheter
Nordby skole Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig Å kunne lese og regne Å kunne bruke digitale verktøy

4 Lese fagtekster i naturfag og samfunnsfag Lese skjønnlitterære tekster
Nordby skole Lese oppskrifter og regne ut mengder for å kunne lage mat i mat og helse Lese fagtekster i naturfag og samfunnsfag Lese skjønnlitterære tekster Lese grafer og statistikk Ordforråd Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter i alle fag.

5 RESULTATER Nordby skole Elevene blir fordelt på 3 mestringsnivåer etter den poengsummen de får på prøven. Nivå 1 er lavest og nivå 3 er høyest Til hvert nivå følger det en kort tekst som beskriver ferdighetene til den «typiske» eleven på dette nivået.

6 FØR PRØVEN Nordby skole
Gjennomgår eksempeloppgaver slik at elevene blir kjent med oppgaveformuleringen. Elevene løser tidligere prøver på egenhånd

7 Lesing Nordby skole Oppgavene har forskjellig vanskegrad og varierer fra svært enkle til svært krevende. Noen ganger må eleven finne svaret slik det står i teksten. Andre ganger må eleven selv komme med tolkninger, begrunnelser, refleksjoner eller vurderinger. Leseferdighetene er knyttet til fagene: Norsk Naturfag Samfunnsfag RLE

8 Lesing Nordby skole Etter gjennomføring reflekterer elevene over svarene sine, sammen med lærer og er med på å planlegge hva de kan gjøre for å forbedre seg. Leseferdighetene deler inn i følgende aspekter: Finne Tolke Reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

9 REGNING Nordby skole Prøven tar utgangspunkt i kompetansemål etter 4.trinn Oppgavene i prøven er knyttet til områdene tall, måling og statistikk. Plassverdisystemet De fire regneartene Ulike presentasjoner av brøk Enkel regning med desimaltall Sammensatte oppgaver Måling med enheter og omgjøring (lengde, areal, volum, masse) Mynt og sedler i kjøp og salg Grafiske framstillinger og avlesing av tabeller og diagram

10 RESULTATER Nordby skole Ulike rapporter som gir ulik informasjon

11 Nordby skole Rett / galt per oppgave

12 Engelsk Nordby skole Prøven tar utgangspunkt i kompetansemål etter 4.trinn Elevene blir testet i Leseforståelse Ordforråd Grammatikk Resultatene viste at de var noe sterkere i grammatiske kunnskaper enn i leseforståelse og ordforråd

13 Engelsk Nordby skole Hvordan jobber vi videre ut fra resultatene?
Vi vil ha fokus på: å gi elevene oppgaver som går ut på å finne og tolke informasjon i en tekst for å øke leseforståelsen. øve på å lage setninger av nye gloser for å øke ordforrådet og lære seg setningsoppbygging.

14 OPPFØLGING Nordby skole
Ser på mønstre eller tendenser i resultatene Vurderer behov for ytterligere kartlegging Konsekvenser for skolens praksis

15 VIDERE ARBEID Nordby skole
Systematisk og bedre informasjon mellom trinnlærerne etter prøvene Utarbeide øvingshefter etter «Kartleggeren» Virksomhetsplanen 3.-4.trinn


Laste ned ppt "Nordby skole NASJONALE PRØVER Informasjon til SU og FAU 13.2.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google