Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Veilederen - 3 Kurs for testoperatører •Agenda • Innledning •NetPed historikk •Læringsakademier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Veilederen - 3 Kurs for testoperatører •Agenda • Innledning •NetPed historikk •Læringsakademier."— Utskrift av presentasjonen:

1 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Veilederen - 3 Kurs for testoperatører •Agenda • Innledning •NetPed historikk •Læringsakademier i Norge • Del 1 – Forberedelser • Del 2 – Testgjennomføring • Del 3 – Resultater

2 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Forslag til agenda Velkommen –Litt bakgrunnsstoff –Læringsakademiene i Norge Forberedelser –Gjennomgang av testen og manualer –Før du starter testing –Testsituasjonen –Oppstart av testen –Hvor – Innlogging – brukernavn – passord Gjennomføring –Hva kartlegges –Klientens kompetanse på områdene visuell og auditiv prosessering –Egenvurdering av klientens sensoriske og motoriske dysfunksjoner Resultater –Testsertifikat og resultater –Utskrift

3 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Hva er NetPed? NetPed er et kompetansesenter innen opplæring og testing av personer med lærevansker. Vi er 8 medarbeidere – hvorav 3 spesialpedagoger, synspedagog og 1 psykolog. Vi er i dag en sentral nasjonal aktør, og ønsker å videreutvikle oss både nasjonalt og internasjonalt. Virksomheten er tredelt og har følgende fokus: Tester og opplæringsprogrammer –Utvikle og formidle nettbaserte tester, opplæringsprogrammer og –hjelpemidler. Læringsakademiene –Skape nasjonal fokus på lærevansker –Utvikle og drive nettverket av Læringsakademier - inkl etablering, utvikling og gjennomføring av daglig drift (være kompetansesenter for alle Læringsakademier) Lokal opplæringsvirksomhet (eget LA) –Gjennomfører testing, avklaring og opplæring av elever med lærevansker i Kristiansands området. Dette inkluderer nyetablert satsing på synsvansker. –Kvalitet i opplæring gir grunnlag for produktutvikling og erfaringsoverføring til læringsakademier. –Undervisning er individuelt tilrettelagt for samtlige elever. –Opplæring gjøres på grunnskole/videregående skole nivå samt opplæring i data, økonomi/IT, regnskap etc. –Omfang på opplæring søkes å være stabilt ( ca 30 elever).

4 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 *NetPed MandalInd Mandal Ind Lillesand Prod *iFokus *LA Stavanger *LA Bergen *Isonor Reko *Ole Vig vgs Ibestad Komp Drammen Ind *Tepas RehabilLettindustrierIndustritjeneste Unikum Indico Industri Lambertseter HadelandProd Hadeland Prod Minar Haugaland Ind Utstrakt samarbeid med Aetat og andre offentlige instanser (Forsvaret, videregående skoler etc). Læringsakademiene kan levere: Testing og avklaring av lærevansker med tilhørende sakkyndig vurdering. Tilrettelagt opplæring for personer med ulike typer lærevansker. LA Østfold *ØstfoldKompet@nseSenter • IØI kompetansesenter • Unikom • KIAS • Pro Personal *Sandane Ind Menko BodøInd Bodø Ind 28 Læringsakademier pr mars 2006 *9 kurssentre Læringsakademiene i Norge

5 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Info om Veilederen-3 Testen Veilederen-3 er laget for å imøtekomme et økende behov for en nevropsykologisk screeningtest med lav brukerterskel, rask administrasjon, høy kostnadseffektivitet og testdesign innenfor rammene av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Veilederen-3 er utviklet for Internett, og gir sammen med papirtesten Rådgiveren og Internettesten Veilederen-2 og et godt grunnlag for å stille pedagogiske diagnoser etter kriteriene i den internasjonale diagnosemanualen ICD-10. Denne diagnosemanualen er utviklet av Verdens Helseorganisasjon (WHO), og ble ved pålegg fra Statens Helsetilsyn innført i norsk sykehusvesen og spesialisthelsetjeneste i tidsrommet 1997-1999

6 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Før du starter testing. •Les manualen og ha den tilgjengelig under testingen •Bestill testrom med PC. –Testmaskinen skal være utstyrt i henhold til dagens standard med Internet Explorer versjon 5.0 eller nyere, som anbefalt nettleser. –Skjermen bør innstilles på en oppløsning på 800 x 600 dpi. Gode høyttalere eller hodetelefoner er et krav. •Prøv datamaskin og internettforbindelsen –Før testingen begynner, må programvaren ShockWave være installert. Denne kan lastes ned fra gratis fra internett. •Forbered eleven på at de skal testes •Gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt med hjelpemidler •Mobiltelefoner skal legges bort

7 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Testsituasjonen Testen skal gjennomføres i rolige og skjermede omgivelser uten forstyrrelse fra andre. Testingen skal gjennomføres sammen med en testassistent som på forespørsel skal bistå klienten med høytlesing av testinstruksjoner + kompetanseprofil, omformulering av testinstruksjoner + kompetanseprofil, og teknisk bistand med betjening av datamaskinen.

8 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Oppstart av testen •Testen er består av tekst, figurer og lyd •Forbered eleven på at de skal testes •Gjør oppmerksom på at de ikke kan bruke hjelpemidler •Mobiltelefoner skal legges bort

9 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Testoperatøren •Det er viktig at du er godt forberedt til å gjennomføre testen •Gjennomfør gjerne en test sjøl for å bli kjent med den •Vær tilgjengelig under hele testen •Riktige testresultater er ofte også et spørsmål om erfaring og rutine i å gjennomføre testen

10 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Hva kartlegges? Veilederen-3 kartlegger klientens kompetanse på områdene visuell prosessering og auditiv prosessering, og foretar en egenvurdering av klientens sensoriske og motoriske dysfunksjoner (syn, hørsel og skriftforming). Testen er normert for alderstrinnet 16-19 år, dvs. de vanlige aldersgruppene i videregående skole og militær voksenopplæring. Veilederen-3 inneholder ca. 100 enkeltoppgaver og tar 15-25 minutter å gjennomføre.

11 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Testsertifikat Testsertifikatet er en skriftlig dokumentasjon på at personen har gjennomført en nevropsykologisk test i visuell og auditiv prosessering.

12 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Testgjennomføringen •Oppstart av Veilederen - 3 –Start Internett Explorer og gå til NetPeds hjemmeside på www.netped.no –velg menyen ”Til tester”. –Klikk på Start –Skriv inn elevens nevn –Skriv inn brukernavn og passord –Eleven klikker på start og testingen er i gang

13 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Hvor finnes Veilederen-3 Logg inn på www.netped.no og Velg menyen ”Til tester” www.netped.no

14 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Start Veilederen - 3 Klikk på start

15 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006Innlogging Skriv inn elevens navn og navnet på testansvarlig Skriv inn brukernavn og passord som du har fått tildelt av NetPed

16 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 1 Egenvurdering av ulike typer synsforstyrrelser (samsynsvansker mv.).

17 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 1 Eks. på avkryssing Egenvurdering av ulike typer synsforstyrrelser (samsynsvansker mv.).

18 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 2 Egenvurdering av ulike typer hørselsforstyrrelser (ulyder i øret mv.).

19 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 2 eks. på avkryssing Egenvurdering av ulike typer hørselsforstyrrelser (ulyder i øret mv.).

20 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Syn og hørsel Dersom klienten rapporterer store syns- eller hørselsvansker under egenvurderingen på delprøve 1 og 2, kommer dette bildet opp.

21 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 3a Kartlegger elevens ytelse til å gjenkjenne formlike billedsymboler.

22 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 3a Kartlegger elevens ytelse til å gjenkjenne formlike billedsymboler.

23 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 3b Kartlegger elevens ytelse til å gjenkjenne formlike billedsymboler.

24 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 3b Kartlegger elevens ytelse til å gjenkjenne formlike billedsymboler.

25 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 4a Kartlegger elevens ytelse til å oppdage symbolsk billedinformasjon (parate ordbilder).

26 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 4a Dersom det går for lang tid før det skjer noe, kommer denne beskjeden fram på skjermen.

27 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 4a Tiden er ute. Gå videre til neste delprøve.

28 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 4b Kartlegger elevens ytelse til å oppdage symbolsk billedinformasjon (parate ordbilder).Tilsvarende delprøve 41 Kartlegger elevens ytelse til å oppdage symbolsk billedinformasjon (parate ordbilder). Tilsvarende delprøve 41

29 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 5 Kartlegger elevens ytelse i visuelt sekvensminne (billedhukommelse).

30 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 5 Kartlegger elevens ytelse i visuelt sekvensminne (billedhukommelse).

31 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 5 Kartlegger elevens ytelse i visuelt sekvensminne (billedhukommelse).

32 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 5 Kartlegger elevens ytelse i visuelt sekvensminne (billedhukommelse).

33 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 5 Kartlegger elevens ytelse i visuelt sekvensminne (billedhukommelse).

34 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 5 Kartlegger elevens ytelse i visuelt sekvensminne (billedhukommelse).

35 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 6 Kartlegger elevens ytelse i auditivt sekvensminne (tallhukommelse).

36 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 6 Kartlegger elevens ytelse i auditivt sekvensminne (tallhukommelse).

37 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 6 Kartlegger elevens ytelse i auditivt sekvensminne (tallhukommelse).

38 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 6 Kartlegger elevens ytelse i auditivt sekvensminne (tallhukommelse).

39 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 6 Kartlegger elevens ytelse i auditivt sekvensminne (tallhukommelse).

40 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 7 Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering

41 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 7 Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering

42 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 7 Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering

43 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 7 Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering

44 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 7 Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering

45 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 7 Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering

46 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 7 Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering

47 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 7 Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering

48 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 7 Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering

49 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 7 Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering

50 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 7 Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering

51 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 7 Kartlegger elevens ytelse på ulike områder av auditiv prosessering

52 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Delprøve 8 Egenvurdering av skriftforming (visomotorisk koordinasjon).

53 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Testsertifikat Testsertifikatet er en skriftlig dokumentasjon på at personen har gjennomført en nevropsykologisk test i visuell og auditiv prosessering.

54 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Testsertifikat Testsertifikatet er en skriftlig dokumentasjon på at eleven har gjennomført en test.

55 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Resultater Testsertifikatet er en skriftlig dokumentasjon på at personen har gjennomført en nevropsykologisk test i visuell og auditiv prosessering med nøyaktig spesifisering av resultatene i testsertifikatet. I tillegg til resultater, inneholder sertifikatet også en tolkning av resultatene, eventuelt med anbefaling av undersøkelse hos øyelege/optiker eller ørelege/audiograf få å få kartlaget eventuell medisinsk diagnose knyttet til syns- eller hørselsfunksjonen.

56 Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Utskrift av testsertifikatet Ved utskrift av testsertifikatet kommer denne dialogboksen opp. Den gir muligheter for valg av skriver dersom det er flere tilgengelige i nettverket.


Laste ned ppt "Testoperatørkurs Veilederen-3À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Veilederen - 3 Kurs for testoperatører •Agenda • Innledning •NetPed historikk •Læringsakademier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google