Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny eksamensmodell for fremmedspråk nivå I

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny eksamensmodell for fremmedspråk nivå I"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Ny eksamensmodell for fremmedspråk nivå I

3 Fremmedspråk i videregående opplæring i Norge
Én læreplan for alle fremmedspråk Engelsk har egen læreplan Til og med høst 2012 – 71 språk to forskjellige eksamensordninger Fra og med vår 2013 – 37 språk Samme eksamensordning for alle

4 Albansk Nordsamisk Amharisk Oromo Arabisk Panjabi Bosnisk Pashto Dari Persisk Estisk Polsk Filipino Portugisisk Finsk Russisk Fransk Somali Hebraisk Spansk Italiensk Sørsamisk Japansk Tamil Kantonesisk Tegnspråk Kinesisk Tigrinja Koreansk Tyrkisk Kurdisk (sorani) Tysk Latvisk Urdu Lulesamisk Vietnamesisk Nederlandsk

5 Eksamen i fremmedspråk
For elever i grunnskole, nivå I: elevene kan trekkes ut til lokalt gitt muntlig eksamen For elever i videregående skole, alle nivå: elevene kan trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen og/eller lokalt gitt muntlig eksamen For privatister i alle fremmedspråk etter 2013: krav om både lokalt gitt muntlig og sentralt gitt skriftlig eksamen

6 Struktur Nivå I kan tas både som programfag og fellesfag.
Programfag – 140 timer over 1 år Fellesfag – 225 timer over 2 år Eksamen: Elever: kan trekkes ut til en muntlig og/eller en fem-timers skriftlig eksamen Privatister: må ta både en muntlig og en fem-timers skriftlig eksamen

7 Argumenter for en ny modell
En fem-timers skriftlig gjør faget mer akademisk enn det læreplanen tilsier. Svak dekning i læreplanen for en fem-timers skriftlig eksamen. Karakterstatistikken viser et stort og systematisk avvik mellom standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Eksamen i fremmedspråk nivå I har en av de høyeste strykprosentene.

8 Vurderinger vi har gjort
Å innføre en todelt modell hvor en del av eksamen gjennomføres uten hjelpemidler, etter modell fra realfag. Å (gjen)innføre en muntlig-skriftlig eksamensform.

9 Kombinert muntlig-skriftlig eksamen
Gi en bred prøving av kompetansemålene Det settes én samlet karakter En kortere sentralt gitt skriftlig del med alle hjelpemidler tilgjengelige En lokalt gitt muntlig del Lokal sensur

10 Skriftlig del Prøve elevenes lese- og skrivekompetanse inkludert elevens kompetanse i å bruke hjelpemidler. 3 timer? Kortere? Praktiske hensyn? Forslag: 2 ½ time Leseforståelse med spørsmål på norsk «styrt» skriving friskriving

11 Muntlig del Prøve lytting, muntlig produksjon og interaksjon
Prøve i hvilken grad elevene behersker språklig kommunikasjon – sentralt hovedområde i læreplanen

12 Sentralt + lokalt? Vil ivareta både behovet for sentral kvalitetssikring og for lokal tilpasning. Sentral gitt vurderingsveiledning til prøven som helhet, dvs. både skriftlig og muntlig del.

13 Fremdriftsplan Høsten 2011 etablerte en arbeidsgruppe
Våren 2012 utarbeidet nemndene eksempeloppgaver Høsten 2012 publiserte vi eksempeloppgaver i fremmedspråk som et forslag til ny modell. Etter sektortesting er gjennomført vil en beslutning om ny eksamensmodell tas. Våren 2013 – høring. Våren 2014 – 1. eksamen etter ny modell


Laste ned ppt "Ny eksamensmodell for fremmedspråk nivå I"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google