Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny eksamensmodell for fremmedspråk nivå I Fremmedspråk i videregående opplæring i Norge •Én læreplan for alle fremmedspråk •Engelsk har egen læreplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny eksamensmodell for fremmedspråk nivå I Fremmedspråk i videregående opplæring i Norge •Én læreplan for alle fremmedspråk •Engelsk har egen læreplan."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Ny eksamensmodell for fremmedspråk nivå I

3 Fremmedspråk i videregående opplæring i Norge •Én læreplan for alle fremmedspråk •Engelsk har egen læreplan •Til og med høst 2012 – 71 språk –to forskjellige eksamensordninger •Fra og med vår 2013 – 37 språk –Samme eksamensordning for alle

4 •Albansk •Amharisk •Arabisk •Bosnisk •Dari •Estisk •Filipino •Finsk •Fransk •Hebraisk •Italiensk •Japansk •Kantonesisk •Kinesisk •Koreansk •Kurdisk (sorani) •Latvisk •Lulesamisk •Nederlandsk •Nordsamisk •Oromo •Panjabi •Pashto •Persisk •Polsk •Portugisisk •Russisk •Somali •Spansk •Sørsamisk •Tamil •Tegnspråk •Tigrinja •Tyrkisk •Tysk •Urdu •Vietnamesisk

5 Eksamen i fremmedspråk •For elever i grunnskole, nivå I: elevene kan trekkes ut til lokalt gitt muntlig eksamen •For elever i videregående skole, alle nivå: elevene kan trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen og/eller lokalt gitt muntlig eksamen •For privatister i alle fremmedspråk etter 2013: krav om både lokalt gitt muntlig og sentralt gitt skriftlig eksamen

6 Struktur •Nivå I kan tas både som programfag og fellesfag. •Programfag – 140 timer over 1 år •Fellesfag – 225 timer over 2 år •Eksamen: –Elever: kan trekkes ut til en muntlig og/eller en fem-timers skriftlig eksamen –Privatister: må ta både en muntlig og en fem- timers skriftlig eksamen

7 Argumenter for en ny modell –En fem-timers skriftlig gjør faget mer akademisk enn det læreplanen tilsier. –Svak dekning i læreplanen for en fem-timers skriftlig eksamen. –Karakterstatistikken viser et stort og systematisk avvik mellom standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. –Eksamen i fremmedspråk nivå I har en av de høyeste strykprosentene.

8 Vurderinger vi har gjort •Å innføre en todelt modell hvor en del av eksamen gjennomføres uten hjelpemidler, etter modell fra realfag. •Å (gjen)innføre en muntlig-skriftlig eksamensform.

9 Kombinert muntlig-skriftlig eksamen •Gi en bred prøving av kompetansemålene •Det settes én samlet karakter •En kortere sentralt gitt skriftlig del med alle hjelpemidler tilgjengelige •En lokalt gitt muntlig del •Lokal sensur

10 Skriftlig del •Prøve elevenes lese- og skrivekompetanse inkludert elevens kompetanse i å bruke hjelpemidler. •3 timer? Kortere? Praktiske hensyn? –Forslag: 2 ½ time –Leseforståelse med spørsmål på norsk –«styrt» skriving –friskriving

11 Muntlig del •Prøve lytting, muntlig produksjon og interaksjon •Prøve i hvilken grad elevene behersker språklig kommunikasjon – sentralt hovedområde i læreplanen

12 Sentralt + lokalt? •Vil ivareta både behovet for sentral kvalitetssikring og for lokal tilpasning. •Sentral gitt vurderingsveiledning til prøven som helhet, dvs. både skriftlig og muntlig del.

13 Fremdriftsplan •Høsten 2011 etablerte en arbeidsgruppe •Våren 2012 utarbeidet nemndene eksempeloppgaver •Høsten 2012 publiserte vi eksempeloppgaver i fremmedspråk som et forslag til ny modell. •Etter sektortesting er gjennomført vil en beslutning om ny eksamensmodell tas. •Våren 2013 – høring. •Våren 2014 – 1. eksamen etter ny modell http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-videregaende/Endringer-og- overgangsordninger/Endringer/Forslag-eksamen-fremmedsprak-I/


Laste ned ppt "Ny eksamensmodell for fremmedspråk nivå I Fremmedspråk i videregående opplæring i Norge •Én læreplan for alle fremmedspråk •Engelsk har egen læreplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google