Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 ”nye” Rådgiveren Kurs for testoperatører •Agenda • Innledning •NetPed historikk •Læringsakademier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 ”nye” Rådgiveren Kurs for testoperatører •Agenda • Innledning •NetPed historikk •Læringsakademier."— Utskrift av presentasjonen:

1 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 ”nye” Rådgiveren Kurs for testoperatører •Agenda • Innledning •NetPed historikk •Læringsakademier i Norge •Rådgiveren historikk • Del 1 – Testgjennomføring/retting • Del 2 – Administrasjon av resultater • Del 3 – Bruk av resultater

2 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Forslag til agenda Velkommen •Rådgiveren - historikk •Læringsakademiene i Norge Del 1 Testgjennomføring og retting –Gjennomgang av testprotokollen og instruksjonene –Testmiljø og forberedelser –Gjennomføring av komplett test –Gjennomgang av retteprogrammet –Kursdeltakerne retter egne tester –Testresultater •Tolkning av resultatene og hva gjør vi etterpå •Eksempler på forskjellige profiler Del 2 Administrasjon og bruk av data –Administrasjonsprogrammet –Grupper / elever –Hvordan kan vi bruke dataene

3 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Hva er NetPed? NetPed er et kompetansesenter innen opplæring og testing av personer med lærevansker. Vi er 8 medarbeidere – hvorav 3 spesialpedagoger, synspedagog og 1 psykolog. Vi er i dag en sentral nasjonal aktør, og ønsker å videreutvikle oss både nasjonalt og internasjonalt. Virksomheten er tredelt og har følgende fokus: Tester og opplæringsprogrammer –Utvikle og formidle nettbaserte tester, opplæringsprogrammer og –hjelpemidler. Læringsakademiene –Skape nasjonal fokus på lærevansker –Utvikle og drive nettverket av Læringsakademier - inkl etablering, utvikling og gjennomføring av daglig drift (være kompetansesenter for alle Læringsakademier) Lokal opplæringsvirksomhet (eget LA) –Gjennomfører testing, avklaring og opplæring av elever med lærevansker i Kristiansands området. Dette inkluderer nyetablert satsing på synsvansker. –Kvalitet i opplæring gir grunnlag for produktutvikling og erfaringsoverføring til læringsakademier. –Undervisning er individuelt tilrettelagt for samtlige elever. –Opplæring gjøres på grunnskole/videregående skole nivå samt opplæring i data, økonomi/IT, regnskap etc. –Omfang på opplæring søkes å være stabilt ( ca 30 elever).

4 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 *NetPed MandalInd Mandal Ind Lillesand Prod *iFokus *LA Stavanger *LA Bergen *Isonor Reko *Ole Vig vgs Ibestad Komp Drammen Ind *Tepas RehabilLettindustrierIndustritjeneste Unikum Indico Industri Lambertseter HadelandProd Hadeland Prod Minar Haugaland Ind Utstrakt samarbeid med Aetat og andre offentlige instanser (Forsvaret, videregående skoler etc). Læringsakademiene kan levere: Testing og avklaring av lærevansker med tilhørende sakkyndig vurdering. Tilrettelagt opplæring for personer med ulike typer lærevansker. LA Østfold *ØstfoldKompet@nseSenter • IØI kompetansesenter • Unikom • KIAS • Pro Personal *Sandane Ind Menko BodøInd Bodø Ind 28 Læringsakademier pr mars 2006 *9 kurssentre Læringsakademiene i Norge

5 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Rådgiveren - historikk •Utviklet i 1995 av NetPed (tidligere Lese- og skriveutvikling) v/Knut Lohne og Thor Hogga pga. erfart behov for å ha viten om detaljer i fagnivå for å kunne tilrettelegge opplæring •Solgt via Grieg Multimedia i perioden 98 -04 (6 ulike versjoner) •”nye” Rådgiveren (fra 2004) er justert/nyutviklet i forhold til erfaringer med Rådgiveren og samfunnsutviklingen •Det er i dag mellom 1500 og 2000 Rådgivertester (gml og ”nye”) i bruk i grunnskoler, videregående skoler, PPT, VO sentre, attføringsbedrifter, ARK. Antall er i stadig økning •Rådgiveren er en del av et komplett testbatteri som går fra fagtesting til utredning av opplæringsplaner og dysleksi mv. Se www.raadgiveren.no for detaljer

6 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 RÅDGIVEREN del 1 •Testgjennomføring •Retting av oppgaver

7 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Før du starter testing. •Kopier protokollene •Les instruksjonen og ha den tilgjengelig sammen med en protokoll for trinnet •Bestill klasserom og arranger pultene •Ha reservepenner tilgjengelig •Ha klokke med stor viser eller tall slik at tidsbruken blir riktig •Forbered eleven på at de skal testes •Gjør oppmerksom på at de ikke får testen tilbake slik at de ikke kan se hva som var rett/galt •Mobiltelefoner skal legges bort

8 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Oppstart av testen •Testen er bygd opp slik at hver deltest er kort. Dette er gjort for at elevene skal kunne vise hva de kan på en slik måte at de ikke blir slitne, eller at det blir for mange feilkilder •Eleven får ikke bruke kalkulator under testen •Ha klokke med stor viser eller tall slik at tidsbruken blir riktig •Forbered eleven på at de skal testes •Gjør oppmerksom på at de ikke får testen tilbake slik at de ikke kan se hva som var rett/galt •Mobiltelefoner skal legges bort

9 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Testsituasjonen •Del ut protokollene og be elevene skrive navn, dato, trinn og skole på forsiden •Gi beskjed om at de ikke skal bla i protokollen •Gi beskjed om at dersom de skriver feil, skal de stryke over og skrive på nytt •Del aldri ut blyant og viskelær. Da blir de mer opptatt av skriving enn å gi svar

10 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Instruksjonene i testen •Det er viktig at du er godt forberedt til å gjennomføre testen. •Riktige testresultater er ofte også et spørsmål om erfaring og rutine i å gjennomføre testen. •Dersom du er usikker på testinstruksjoner eller får spørsmål fra elevene som skaper forvirring, vil dette smitte over på de andre. Testresultatet vil da kunne variere.

11 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Rettskriving Delprøve 1 •Oppgave A. Dette er en rettskrivingsprøve. Først sier jeg en setning. Deretter sier jeg hvilket ord i setningen du skal skrive. Skriver du feil, kan du rette det feilskrevne ordet. Den første setningen er: –Lillebror lekte med en badeand. Skriv badeann –Hun fikk varm kakao i koppen.Skriv kåppen Setningen skal leses slik at ordet som en ønsker skrevet blir uttalt på en muntlig måte Oppgave B. Tidsfrist: 1 ½ minutt Dette er en feilsøkingsoppgave. Sett strek under 5 ord som er skrevet feil i rammen nedenfor. Sett i gang

12 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Lesehastighet. Delprøve 2 •Les instruksjonen for elevene •Bruk stoppeklokke slik at den ikke forstyrrer elevene •Gi instruksjonene mellom hver lesing slik at eleven blir ledet til å gjøre de riktige tingene

13 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Spørsmål fra leseteksten Delprøve 3 •Fra og med denne delprøven står instruksjonen i oppgaveheftet •Elevene skal svare på det de kan •Det er lov å gjette •Tiden reguleres ved at eleven viser tegn med blyanten at de er ferdig •Før en går videre spør en om alle er ferdige

14 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Leseforståelse på setningsnivå Delprøve 4 •Les instruksjonen i oppgaveheftet •Eleven arbeider i 1 ½ minutt •Gå videre til neste oppgave

15 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Leseforståelse på flere nivåer Delprøve 5 •Les instruksjonen i oppgaveheftet •Vær tydelig når en beskriver svarmulighetene •I de lavere klasser vil en måtte gjenta instruksjonen to ganger •Det er bedre å gjenta instruksjonen to ganger enn å måtte avbryte og starte på nytt

16 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Ordforråd Delprøve 6 •Les instruksjonen i oppgaveheftet •Ta tiden •Gjenta dette for de fire delprøvene •Presiser for elevene at delprøve D består av to oppgaver

17 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Norskdelen •Testen kan avbrytes på dette tidspunktet •En kan vente til neste time med matematikkdelen dersom eleven er slitne •Det er greit å ta hele testen sammenhengende

18 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Matematikkdelen Delprøver 7a, 7b, 7c •Les instruksjonen i oppgaveheftet •Vær nøye med å si ifra når det er et minutt igjen •Gjenta instruksjonen for de tre sidene

19 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Engelskdelen •Deltest i engelsk er ferdig utviklet og er normert for å verifisere score opp mot GFA. •Deltest i engelsk måler –Rettskriving –Leseforståelse –Grammatikk –Ordforråd •Testresultater i engelsk fremkommer på eget skjema med delresultater og henviser og gir forslag om tiltak.

20 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Testgjennomføring - avslutning •Samle inn protokollene •Se brukerveiledning for detaljer og ulike muligheter •Du er nå klar til å skrive inn resultatene i dataprogrammet som hører til •Start opp maskinen du har lagt inn rådgiveren på, eller gå til www.raadgiveren.no og logg deg inn

21 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Oppsummering •Denne delen er den tekniske gjennomføring •Rettingen er i forhold til enkeltelever •Testansvarlig bør og må holde seg helt til prosedyren •Normeringen er gjort på grunnlag av denne prosedyre •Avviker en fra prosedyren vil normeringen bli feil

22 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Retting Retting kan gjøres på to måter: 1. Manuelt ved hjelp av fasiten i permen 2. Elektronisk ved bruk av dataprogrammet Vi skal nå gå gjennom elektronisk retting

23 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Brukernavn og Passord skrives Inn og en starter med enten å trykke Logg inn eller Trykke enter.

24 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Skriv inn: Velg dato for testene

25 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Trykk for registrering av første deltest Velg norm, klassetrinn samt målform

26 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Marker med venstre musetast hva som er skrevet riktig.

27 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 A. Trykk to ganger på ordet eleven har markert med tallet 1 B. Programmet vil telle antallet ord C. Trykk en gang med venstre muse- tast her for hver lesing D. Trykk to ganger på ordet eleven har markert med 2. Gjenta dette for 3. gangs lesing.

28 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Marker svaralternativene.

29 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Også feilsatte punktum regnes!

30 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006

31 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Feilstavelser rettes ikke!

32 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Eleven krediteres ikke for tilnærmet rett med mindre det er angitt!

33 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006

34 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006

35 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006

36 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006

37 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006

38 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Retting

39 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006

40 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006

41 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006

42 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006

43 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006

44 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006

45 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Vurderingsdelen •Gir mulighet for å danne årsplangrupper •Gir mulighet for grupper ved eksamener •Dokumentasjon i forhold til opplæring •Veileledning av elever •Dokumentasjon i forhold til PPT •Vær klar over at ingen tester gir diagnose. Det er den sakkyndige som gjør vurderingen og stiller diagnose ( person).

46 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Rådgiveren del 2 Administrasjon og bruk av resultatdata

47 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Trykk på knappen for å lagre data

48 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Dialogboks med valg av gruppe kommer opp. Dersom du skal lage en ny gruppe/trinn, trykker du på ny gruppe og velger nytt navn

49 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Navn kommer opp på lagrede elever. Resultatene er lagret som prosent.

50 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Valg av visninger for de ulike testinger og hvordan en ønsker å presentere resultatene. Det er mulig å vise numeriske og grafiske resultater.

51 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Grafen viser grupperesultatet Numeriske resultater nederst

52 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 I denne dialogboksen kan en administrere data på den måten en ønsker. Vær klar over at å hente gruppe og overføre gruppe er det samme som hente og lagre

53 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Her velger en filnavn og hvor data skal hentes / lagres (kun dersom ekstern lagring)

54 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Avslutning administrasjon •En kan velge hvordan en ønsker å utføre administrasjonen ut fra behov. •Trinn og fag •Trinn og fag mot andre skoler •Trinn i hele kommunen •Hele ungdomskolen •Hele barneskolen •Administrasjonsprogrammet går ikke på internett og må være installert via CD på server eller PC •Se brukerveiledning for detaljer og ulike muligheter •Filene er små og kan sendes via mail, diskett, CD- rom etc

55 Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 Bruk av data •En kan velge hvordan en ønsker å utføre administrasjonen ut fra behov. •Trinn og fag kan hentes fra USB, diskett, E-post, cd m.m •Trinn og fag fra andre skoler •Trinn i hele kommunen •Hele ungdomskolen •Hele barneskolen •Administrasjonsprogrammet går ikke på internett og må være installert via CD på server eller PC. •Se brukerveiledning for detaljer eller ulike muligheter


Laste ned ppt "Testoperatørkurs nye Rådgiveren 2006 À jour pr. mars 06 NetPed 2006 ”nye” Rådgiveren Kurs for testoperatører •Agenda • Innledning •NetPed historikk •Læringsakademier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google