Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagseminar - synshemming

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagseminar - synshemming"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagseminar - synshemming
Onsdag 8. juni kl Foredrag av Aetat SYA og presentasjon av Synspedagog i NetPed

2 Agenda (0900-1130) NetPed – Presentasjon (del 1) - HPT
Aetat SYA – Hva er det - AB Aetat SYA – Synsteamet - AB NetPed – Tilrettelagt opplæring for synshemmede (del 2) - TH/SL

3 NetPed del 1 Presentasjon

4 Hva er status ??? Undersøkelser viser:
Dysleksi gir uførhet 1 million nordmenn har så store problemer at de ikke kan klare seg i arbeidslivet (Kirke- , utdannings- og forskningsdep – 2000 bekreftet Silas 2005) Synsvansker. Læringsplattform utelukker synshemmede Synshemmede er utestengt fra læringsplattformen Classfronter som brukes ved 32 norske universiteter og høgskoler… (Oslo ) Arbeidsledige leser dårligst De som leser dårlig har mellom tre og fem ganger større sjanse for å bli ledige enn andre… (Senter for leseforskning i Dagsavisen mai 2002)

5 Hva er NetPed NetPed er et kompetansesenter innen tilrettelagt opplæring og testing av personer med lærevansker. Vi er 6 (snart 7) medarbeidere – hvorav 2 (3) spesialpedagoger, (1 synspedagog) og 1 psykolog. Vi er i dag en sentral nasjonal aktør, og ønsker å videreutvikle oss faglig innen området lærevansker. Virksomheten er todelt og har følgende fokus: Ekstern virksomhet. Utvikle og formidle nettbaserte tester, opplæringsprogrammer og –hjelpemidler. Skape nasjonal fokus på lærevansker Støtte Læringsakademier i etablering, utvikling og gjennomføring av daglig drift (være kompetansesenter for alle Læringsakademier) Lokal virksomhet. Gjennomfører testing, avklaring og opplæring av elever med lærevansker i Kristiansands området. Kvalitet i opplæring gir grunnlag for testutvikling og erfaringsoverføring til læringsakademier. Undervisning er individuelt tilrettelagt for samtlige elever. Opplæring gjøres på grunnskole/videregående skole nivå samt opplæring i data, økonomi/IT, regnskap etc. Omfang på opplæring søkes å være stabilt (20-30 elever + 5 synshemmede).

6 26 Læringsakademier pr juni 05
Utstrakt samarbeid med Aetat og andre offentlige instanser (Forsvaret, videregående skoler etc) Læringsakademiene kan levere Testing og avklaring av lærevansker – med tilhørende sakkyndig vurdering. Tilrettelagt opplæring for personer med ulike typer lærevansker Ibestad Komp Bodø Ind Minar Reko Isonor Sandane Ind Ole Vig vgs Åstvedt Ind Hadeland Prod Tepas Haugaland Ind As Rehabil Lettindustrier Industritjeneste Østfold Kompetansesenter IØI kompetansesenter Unikom Krapfoss Industrier Industriprodukter Allservice Drammen Ind Menko iFokus Mandal Ind NetPed Lillesand Prod

7 Målsetting Skape fokus om lærevansker og hvilke tiltak som kan bidra til at personer med lærevansker kan realisere sitt potensial

8 Hva er lærevansker…. Spesifikke lese- og skrivevansker (dysleksi)
Spesifikke skriftformingsvansker (dysgrafi) Spesifikke matematikkvansker (dyskalkuli) Norskvansker hos fremmedspråklige Generelle lærevansker betinget av dårlig skolegang, lite behov for å lese og skrive, personlige forhold, syn og hørselsskader etc. Inkluderer ofte personer som pga adferdsproblemer (inkl ADHD) , mobbing etc ikke har fått god nok opplæring og derfor ikke klarer mer ordinære opplæringstilbud

9 Tilrettelagt opplæring for synshemmede
NetPed – del 2 Tilrettelagt opplæring for synshemmede

10 Lærevansker Dysleksi , lese- og skrivevansker er meste utbredt. 4-6% alvorlige, 20% totalt Synsrelaterte lese- og skrivevansker er lite fokusert. 1% alvorlig Noen lese- og skrivevansker lar seg ikke forklare Synsvansker er et spesialområde innenfor spesialpedagogikk

11 Synshemninger Antall med medfødt synshemning i Norge er per år. Minst 50% er multifunksjonshemmede. (Spetalen, Huseby kompetansesenter) Antall synshemmede i Agder i alderen år er ca 1000 (til sammenlikning er totalt antall på attføring ca 1800) De vanligste årsakene til synsvansker i voksen alder skyldes: Retinis Pigmentosa, Macula Degenerasjon, Diabetes, hjerneskader og trafikkskader

12 Hvorfor kople lese-, skrive og syn?
De tyngste dyslektikere og personer med synshemminger vil ha nytte av samme metoder under opplæring og i arbeid Mange hjelpemidler er de samme. Dette effektiviserer opplæring Spesialkompetanse på hjelpemidler er viktige for at flere skal fungere i arbeidslivet

13 Hvorfor NetPed? NetPed ønsker å gi tilbud for synshemmede etter koordinering/dialog med Aetat SYA Store likhetstrekk og overføringsverdi i forhold til tilrettelegging og virkemidler for personer med andre lærevansker. Ved tilleggskompetanse på syn vil nåværende kompetanse gi effekt for denne gruppen 20% av lese og skrivevanskene er synsrelaterte

14 Synstrening og tilrettelegging
Samtale med eleven Kartlegging av synsfunksjon Bevisstgjøre eleven om egen synsproblematikk Intensiv synstrening Opplæring i kompenserende teknikker Opplæring i tekniske hjelpemidler Mobilitetsopplæring Støtte i ulike fag

15 Hva kan tiltak føre til? Innrømmelse av at en har en synshemming
Tilrettelegging av arbeidsmiljøet slik at en kan fortsette i jobb Trening slik at personen blir stabil jobb Tilbakeføring til arbeidslivet Hjelpemidler for å nyttiggjøre seg videre kvalifisering

16 Hva vil en slik satsing kreve internt i NetPed
Tilrettelegging av lokaler (merking av trapper, dører, skaffe eget klasserom, blending, lys mv). Flytting til nye lokaler fra 1. jan Egen avdeling tilrettelegges synshemmede. Opparbeide teknisk kompetanse Tilgang til teknisk utstyr Kunnskap om installasjon, bruk og feilretting Sanarbeid med hjelpemiddelsentralen Opparbeide pedagogisk kompetanse Ansette synspedagog (Silje Liberg) Erfaringsoverføring mellom synspedagoger og spesialpedagoger Faglig kontakt med SYA

17 Hva nå!!! Ønsker Aetat tilbud til synshemmede i praksis?? Innsøkning
NetPed trenger i snitt 5 synshemmede elever Prøveperiode høst 05/vår 06. Oppstart 1. august 2006 Mulighet for utvidelse via LA nettverk Innsøkning Som for andre elever ved NetPed (godkj skjema, månedsmeldinger, fagområder etc) Pris. Vil nok bli noe over pris for andre elever, men langt lavere enn for mange av dagens alternativer. Fastsettes på godkjenningsskjema for hver elev


Laste ned ppt "Fagseminar - synshemming"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google