Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SOSIALT ARBEID FRA PRAKTISK ARBEID TIL UNIVERSITETSDISIPLIN?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SOSIALT ARBEID FRA PRAKTISK ARBEID TIL UNIVERSITETSDISIPLIN?"— Utskrift av presentasjonen:

1 SOSIALT ARBEID FRA PRAKTISK ARBEID TIL UNIVERSITETSDISIPLIN?
IKKE ENTEN ELLER, MEN BÅDE OG ! Landskonferansen Harald E. Ringås

2 En biopsykososial modell
Helsetilstand Kroppsstruktur/funksjon Ferdigheter Deltakelse Personlige faktorer Miljømessige faktorer

3 Kroppen Den psykiske bro Tanker og følelser Miste kontroll over livet
Miste kontrollen over kroppen Vedvarende fysiske plager Biokjemisk bro Vedvarende psykiske plager

4 NOEN BEGREPSAVKLARINGER
Akademia: Hagen i Athen der Platon underviste Senere knyttet til undervisning ved universiteter og høyskoler Vitenskap: En systematisk ordnet mengde av kunnskaper Virksomheten som frembringer slike kunnskaper

5 MEDISIN SOM EKLEKTISKE PRAKSIS
Møte med pasienten i en situasjon hvor vedkommende søker hjelp Undersøkelser for å finne frem til helseproblemet (diagnostisering) Samfunnsmessig kontroll (ulike erklæringer) Verktøykassen: Anatomi Biokjemi Vurdering av pasientens egen beskrivelse av sin situasjon Sykehistorie Henvisning til spesialist

6 SOSIALT ARBEID Møte med klienten i en hjelpesøkende situasjon
Kartlegging av situasjonen Samfunnsmessig kontroll (tildeling av goder) Verktøykassen: Psykologi Sosiologi Juss Økonomi Vurdering av klientens beskrivelse av sin situasjon Livshistorien Henvisning til andre instanser

7 TO GRUNNLEGGENDE HISTORISKE UTGANGSPUNKT
Mary Richmond: Sosial diagnose Jane Addams: Utdanning som grunnlag for praktisk sosialt arbeid

8 UTVIKLINGEN AV SOSIALT ARBEID I NORGE
Eilert Sundt og fattigdomsproblemet Norsk sosialarbeiderforbund av 1959 Akademisering fra 1970-tallet Det bærende akademiske element er forskning på praksis

9 DAGENS AKADEMISKE SITUASJON
Over 200 sosialarbeidere har tatt hovedfag i sosialt arbeid 20 til 30 av våre kolleger arbeider med doktorgradsavhandlinger

10 SOSIALARBEIDERNES FORSKNINGSINTERESSE
Teoretisering av sosialarbeiderpraksis generelt Å vinne aksept for at sosialt arbeid er en akademisk disiplin hvis man kan forklare praksis i teoretiske termer Teoretisering av eget praksisfelt

11 KAN SOSIALT ARBEID TEORETISERES?
”Homo ad juventum parates”: Mennesket er beredt til å hjelpe andre. Harald Swedner (1983). Sveriges første professor i sosialt arbeid. Edgar Marthinsen: Sosialt arbeid startet med det moderne prosjektet der man endret sin forståelse av mennesket i samfunnet: ”Alle mennesker måtte ha tilgang til det samme mulighetsrommet, utgangspunktet måtte ikke være avgjørende” (Marthinsen 2001)

12 FRA DET GENERELLE TIL DET SPESIELLE
Sosialt arbeid er ikke en ensartet disiplin Det er en feilslutning å tro at sosiale problemer er et ensartet fenomen Sosiale problem er avhengig av klientens individuelle situasjon

13 DEN FORSKNINGMESSIGE UTFORDRING
Å etablerer sosialt arbeid som en selvstendig akademisk disiplin i somatiske sykehus

14 GRUNNLAGSFORSKING Grunnlagsforskning er utgangspunktet for å vinne innpass i akademia Det er å avklare begreper og å dokumentere at disse begrepene (beskrivelsen av virkeligheten) er empirisk etterprøvbare Denne empirien må knyttes til fagspesifikke ferdigheter

15 AKTUELLE FORSKNINGSSPØRSMÅL I
Hva er sykdom ? Hva er sosiale problemer knyttet til helsemessige vansker? Hva legitimerer sosialfaglig kunnskap i helsevesenet?

16 AKTUELLE FORSKNINGSSPØRSMÅL I I
Hva er den helsemessige betydning av sosial intervensjon i somatisk helsetjeneste? Hvilke sosiale vurdering tas med i epikrisen ved utskriving?


Laste ned ppt "SOSIALT ARBEID FRA PRAKTISK ARBEID TIL UNIVERSITETSDISIPLIN?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google