Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landskonferansen 2006 Harald E. Ringås SOSIALT ARBEID FRA PRAKTISK ARBEID TIL UNIVERSITETSDISIPLIN? IKKE ENTEN ELLER, MEN BÅDE OG !

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landskonferansen 2006 Harald E. Ringås SOSIALT ARBEID FRA PRAKTISK ARBEID TIL UNIVERSITETSDISIPLIN? IKKE ENTEN ELLER, MEN BÅDE OG !"— Utskrift av presentasjonen:

1 Landskonferansen 2006 Harald E. Ringås SOSIALT ARBEID FRA PRAKTISK ARBEID TIL UNIVERSITETSDISIPLIN? IKKE ENTEN ELLER, MEN BÅDE OG !

2 En biopsykososial modell Helsetilstand Kroppsstruktur/ funksjon Personlige faktorer Miljømessige faktorer Deltakelse Ferdigheter

3 Den psykiske bro Kroppen Miste kontrollen over kroppen Vedvarende fysiske plager Miste kontroll over livet Vedvarende psykiske plager Tanker og følelser Biokjemisk bro

4 NOEN BEGREPSAVKLARINGER Akademia:  Hagen i Athen der Platon underviste  Senere knyttet til undervisning ved universiteter og høyskoler Vitenskap:  En systematisk ordnet mengde av kunnskaper  Virksomheten som frembringer slike kunnskaper

5 MEDISIN SOM EKLEKTISKE PRAKSIS Møte med pasienten i en situasjon hvor vedkommende søker hjelp Undersøkelser for å finne frem til helseproblemet (diagnostisering) Samfunnsmessig kontroll (ulike erklæringer) Verktøykassen:  Anatomi  Biokjemi  Vurdering av pasientens egen beskrivelse av sin situasjon  Sykehistorie  Henvisning til spesialist

6 SOSIALT ARBEID Møte med klienten i en hjelpesøkende situasjon Kartlegging av situasjonen Samfunnsmessig kontroll (tildeling av goder) Verktøykassen:  Psykologi  Sosiologi  Juss  Økonomi  Vurdering av klientens beskrivelse av sin situasjon  Livshistorien  Henvisning til andre instanser

7 TO GRUNNLEGGENDE HISTORISKE UTGANGSPUNKT Mary Richmond:  Sosial diagnose Jane Addams:  Utdanning som grunnlag for praktisk sosialt arbeid

8 UTVIKLINGEN AV SOSIALT ARBEID I NORGE Eilert Sundt og fattigdomsproblemet Norsk sosialarbeiderforbund av 1959 Akademisering fra 1970-tallet  Det bærende akademiske element er forskning på praksis

9 DAGENS AKADEMISKE SITUASJON Over 200 sosialarbeidere har tatt hovedfag i sosialt arbeid 20 til 30 av våre kolleger arbeider med doktorgradsavhandlinger 20 til 30 av våre kolleger arbeider med doktorgradsavhandlinger

10 SOSIALARBEIDERNES FORSKNINGSINTERESSE Teoretisering av sosialarbeiderpraksis generelt Å vinne aksept for at sosialt arbeid er en akademisk disiplin hvis man kan forklare praksis i teoretiske termer Teoretisering av eget praksisfelt

11 KAN SOSIALT ARBEID TEORETISERES? ”Homo ad juventum parates”:  Mennesket er beredt til å hjelpe andre. Harald Swedner (1983). Sveriges første professor i sosialt arbeid. Edgar Marthinsen:  Sosialt arbeid startet med det moderne prosjektet der man endret sin forståelse av mennesket i samfunnet: ”Alle mennesker måtte ha tilgang til det samme mulighetsrommet, utgangspunktet måtte ikke være avgjørende” (Marthinsen 2001)

12 FRA DET GENERELLE TIL DET SPESIELLE Sosialt arbeid er ikke en ensartet disiplin Det er en feilslutning å tro at sosiale problemer er et ensartet fenomen Sosiale problem er avhengig av klientens individuelle situasjon

13 DEN FORSKNINGMESSIGE UTFORDRING Å etablerer sosialt arbeid som en selvstendig akademisk disiplin i somatiske sykehus

14 GRUNNLAGSFORSKING Grunnlagsforskning er utgangspunktet for å vinne innpass i akademia Det er å avklare begreper og å dokumentere at disse begrepene (beskrivelsen av virkeligheten) er empirisk etterprøvbare Denne empirien må knyttes til fagspesifikke ferdigheter

15 AKTUELLE FORSKNINGSSPØRSMÅL I Hva er sykdom ? Hva er sosiale problemer knyttet til helsemessige vansker? Hva legitimerer sosialfaglig kunnskap i helsevesenet?

16 AKTUELLE FORSKNINGSSPØRSMÅL I I Hva er den helsemessige betydning av sosial intervensjon i somatisk helsetjeneste? Hvilke sosiale vurdering tas med i epikrisen ved utskriving?


Laste ned ppt "Landskonferansen 2006 Harald E. Ringås SOSIALT ARBEID FRA PRAKTISK ARBEID TIL UNIVERSITETSDISIPLIN? IKKE ENTEN ELLER, MEN BÅDE OG !"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google