Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Livskvalitet Randi Andenæs SU. Livskvalitet Kurs i sykepleie, helse og helsesvikt Kurs 1.1 Forståelse av mennesket (pasientkunnskap)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Livskvalitet Randi Andenæs SU. Livskvalitet Kurs i sykepleie, helse og helsesvikt Kurs 1.1 Forståelse av mennesket (pasientkunnskap)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Livskvalitet Randi Andenæs SU

2 Livskvalitet Kurs i sykepleie, helse og helsesvikt Kurs 1.1 Forståelse av mennesket (pasientkunnskap) Litteratur: Rustøen, Tone. Håp og livskvalitet - en utfordring for sykepleieren. Oslo, 2001. Kap. 2 og 4

3 Introduksjon Hensikten med undervisningen er at dere har kunnskaper om livskvalitetsbegrepet: l Hva er livskvalitet? l Hva betyr det at livskvalitet har ulike dimensjoner? l Hvorfor er livskvalitet et viktig begrep i sykepleie?

4 Aristoteles Gresk filosof født år 384 f.Kr ”Lykken” er det høyeste av alle goder

5 Livskvalitet l Filosofi l Sosiologi 1960 l Økonomi ” l Psykologi ” l Medisin 1970-1980 l Sykepleie 1980-1990

6 Hvorfor økt interesse for livskvalitet i klinisk sammenh.? l Flere eldre i befolkningen: er et langt liv et godt liv? l Bedre behandlingsmuligheter av akutte og kronisk tilstander - flere med kronisk sykdom l Legemiddelbehandling - ulike bivirkninger l Endret fokus fra ”patients’ bodies to patient’ lives” (Sullivan 2003)

7 ”Quality of life is a vague and ethereal entity, something that many people talk about, but which nobody clearly knows what to do about”. Campbell et al. 1976 Livskvalitet brukes av enkelte synonymt med: l helse eller fysisk funksjon l psykisk velbefinnende, lykke, velvære l levestandard, velferd og tilfredshet

8 Psykologen Siri Næss` definisjon Et menneske har det godt og har høy grad av livskvalitet dersom man: l er aktiv l har samhørighet l har selvfølelse l har en grunnstemning av glede –Næss 1986, s.19

9 Livskvalitet l Livskvalitet som psykisk velvære; En persons livskvalitet er høy i den grad personens bevisst kognitive og affektive opplevelser er positive og lav i den grad personens bevisst kognitive og affektive opplevelser er negative. Næss,S. (2001) Livskvalitet for psykisk velvære. NOVA. Rapport 3

10 Nivå 1 Overordnet nivå Nivå 2 Ulike domener (for eksempel fysisk, psykisk, åndelig, sosialt) Nivå 3 Komponenter innenfor hvert domene Spilker 1996 Tre ulike nivå av livskvalitet

11 Verdens helseorganisasjons def. l ”Enkeltmenneskers oppfatning av sin posisjon i livet innenfor den kultur og verdisystem de lever i, i forhold til sine mål og forventninger, hvordan de ønsker livet skal være og hva de er opptatt av”. –WHOQOL 1995

12 WHO - livskvalitetsområder l Det fysiske området l Det psykologiske området l Nivå av uavhengighet l Sosiale relasjoner l Omgivelser l Åndelighet, religion, personlig tro

13 Livskvalitetsstudier i helsesektoren: Staniszewska (1998) l å beskrive ulike pasientgruppers livskvalitet l å forstå hvordan ulike sykdommer kan virke inn på individer som er rammet l å evaluere livskvalitet rutinemessig i klinikken l å evaluere organiseringstiltak og økonomiske tiltak i helsetjenesten

14 Kartlegging av livskvalitet Dialog eller Spørreskjema? Når kan vi spørre om personens livskvalitet?

15 ”Barn som pårørende” En kvalitativ studie av barns (7-13 år) mestring og livskvalitet når en av foreldrene får kreft Studiens hensikt l Kartlegge barns (7-13 år) reaksjoner, mestring og livskvalitet når en av foreldrene får kreft l Kartlegge deres behov for hjelp og hvordan behovene blir ivaretatt Helseth,S., Ulfsæt, N.”Having a Parent With Cancer”(2003). Cancer Nursing (5);337-344.

16 ”Smileys”

17 Livskvalitetsstudier i sykepleiefaget: l Beskrivelser av ulike pasientgruppers livskvalitet l betydninger av ulike betingelser for opplevd livskvalitet l testing av effekten av ulik type sykepleiebehandling

18 LIVSKVALITET l Handler om det gode liv l Inneholder flere sider slik som fysiske, psykiske, sosiale og åndelige aspekter ved menneskers liv l Er subjektiv l Man ønsker at livskvaliteten skal være så høy som mulig


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Livskvalitet Randi Andenæs SU. Livskvalitet Kurs i sykepleie, helse og helsesvikt Kurs 1.1 Forståelse av mennesket (pasientkunnskap)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google