Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diabetes - utbredelse og utfordringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diabetes - utbredelse og utfordringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Diabetes - utbredelse og utfordringer

2 global helsekatastrofe underveis over 380 millioner i løpet av neste generasjon
AML In summary then The explosion in the number of people with diabetes will soon overwhelm healthcare resources everywhere. We need to secure sufficient support to pass a United Nations Resolution on diabetes to put moral pressure on individual nations to act, release more funding to tackle diabetes and raise awareness to help prevent diabetes and diabetes complications.

3 Over 240 millioner personer med diabetes 1 person dør av diabetes hvert 10 sekund
AML Antall personer med diabetes øker. Det er spesielt type 2-diabetes som øker, men også forekomsten av type 1-diabetes blant barn øker. Diabetes er en alvorlig kronisk sykdom forbundet med økt dødelighet og sykelighet hos de som rammes. Mye har skjedd innen diabetesomsorgen de siste tiårene, og medisinene og hjelpemidlene har blitt bedre, men fortsatt er diabetes en alvorlig sykdom som krever omfattende livsvarig behandling og stor innsats fra den enkelte. Diabetes er en sykdom der den enkeltes innsats har enorm betydning for sykdomsforløpet.

4 Antall med diabetes i verden (millioner)
Denne svære økningen er basert på hva vi vet om hyppigheten i dag (og det er gjort mange undersøkelser), forandringer som er ventet i alderssammensetningen, og graden av urbanisering. I utviklingsland er det slik at det er meget mer type 2 diabetes i byene enn på landsbygda. Hvis behandlingen også bedres, så diabetikere lever lenger i 2010 enn i dag, vil det bli enda flere. Hvis hver diabetiker har to nære slektninger,(type 3 diabetikere) blir det 700 millioner mennesker i år hvis liv er påvirket av diabetes, eller over 10 % av jordens befolkning i 2010. 9

5 Diabetesforekomst i Norge
Type 1-diabetes Ca Om lag 250 nye tilfeller pr år under 15 år Type 2-diabetes Ca Om lag 50 % er udiagnostisert Firedoblet siste 50 år 6 000 – nye tilfeller hvert år

6 Utvikling av diabetes hos barn og unge i Norge Hyppighet av type 1 diabetes under 15 år 1956-2003
? KDJ Type 1 diabetes hos unge er blitt mer enn doblet siden 50 -årene. Norsk Diabetesregister / G. Joner 2007 6

7 Hvorfor ser vi en økende forekomst?
Arv/genetikk Miljø ”Positive” Bedre behandling Økende befolkning Økende alder i befolkningen ”Negative” Fysisk inaktivitet Endret kosthold

8

9 Diabetesforskning

10 Diabetesforskning i Norge
Små men sterke miljøer Diabetes koster om lag 10 milliarder pr år Forskningsbevilgningene er 4 promille av sykdomskostnadene Vi ligger etter land vi liker å sammenligne oss med

11 Diabetesforskning i Norge
Befolkningsundersøkelser Nord-Trøndelagsundersøkelsen (HUNT) Tromsø-undersøkelsen Arvelighetsundersøkelser Universitetet i Oslo (type 1-diabetes, overvekt) Universitetet i Bergen (MODY) Kost, livsstil, behandling (Aker) Barnediabetes (Universitetet i Oslo) Sykdom og skade i insulin-cellene (Universitetet i Trondheim) Transplantasjon av insulin-celler (Rikshospitalet)

12

13

14 Noe har skjedd…

15

16 Behovene er mange Behov for økte ressurser til diabetesforskning
Behov for kvalitetsutvikling Behov for bedre organisering Behov for økt kapasitet Behov for økt fokus på forebygging Behov for økt fokus på læring og mestring Behov for økt fokus på kropp og sjel Behov for å styrke det internasjonale perspektiv

17

18 Diabetesplan for Helse Nord
Kartlegging av diabetes-behandlingen i Helse Nord Påpeking av manglene Forslag til tiltak

19 to do nothing is no longer an option
AML We are asking all stakeholders in the global diabetes community to unite for diabetes and help secure governmental support for the campaign. The time is right for concerted global action to bring about change. To do nothing is no longer an option.

20

21 AML


Laste ned ppt "Diabetes - utbredelse og utfordringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google