Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Fysisk aktiv i barnehagen Aktive barn inne og ute Liv Klekken, Høgskolelektor, HiO. Verdien av fysisk aktivitet Fysisk aktiv inne og ute.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Fysisk aktiv i barnehagen Aktive barn inne og ute Liv Klekken, Høgskolelektor, HiO. Verdien av fysisk aktivitet Fysisk aktiv inne og ute."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Fysisk aktiv i barnehagen Aktive barn inne og ute Liv Klekken, Høgskolelektor, HiO. Verdien av fysisk aktivitet Fysisk aktiv inne og ute

2 Barnehageloven Forskrift om rammeplan for barnehagen, kap. 5.2.5. sier: Gjennom arbeid med området fysisk aktivitet og helse skal bh bidra til at barna: l Utvikler kroppsbeherskelse, grunnleggende motoriske ferdigheter og en positiv selvoppfatning l Utvikler positive holdninger til aktiv bruk av egen kropp gjennom varierte og allsidige opplevelser og utfordringer l Utvikler positive holdninger til turer og friluftsliv l Tilegner seg gode vaner og får grunnleggende kunnskap om hvordan ivareta egen kropp, helse og velvære.

3 Fysisk aktivitet l..”all kroppslig bevegelse produsert av skjelettmuskulatur som resulterer i en vesentlig økning av energiforbruket utover hvilenivå..” l Kan være leik, trim, tur, mosjon, idrett, kroppsøving, fysisk fostring med mer Kilde: SHdir rapport nr 2/2000: Fysisk aktivitet og helse. Anbefalinger.

4 SHdir anbefaler: l …at barn og ungdom er fysisk aktive minst 60 minutter hver dag og aktiviteten bør ha både moderat og høy intensitet. Aktiviteten kan deles inn i kortere perioder hver dag og den bør være så allsidig og engasjerende som mulig… (SHdir, 2000)

5 Verdien av fysisk aktivitet: fysisk helse l Motvirker vekt-økning som følger av et stillesittende liv: alle monner drar. l Gir bedret lunge- og hjerte- funksjon. l Styrker immunforsvaret. l Fysisk inaktivitet er en selvstendig risikofaktor for tidlig død, hjerte- og karsykdom, type -2 diabetes, høyt blodtrykk, visse krefttyper (15-20% av alle dødsfall iflg. WHO, 2002) l Utvikler muskulatur og beinmasse, ledd og leddbånd. l Gir overskudd og øker trivsel l Gir god koordineringsevne: fysiske ferdigheter gir mindre sjanse for skader og gir grunnlag for å lykkes i idrett og kroppsøving på skolen.

6 Psykisk helse l Gir gode mestringsopplevelser l Øker selvtillit og bedrer selvoppfatning l ”Toughening” i barneårene gir bedre stress- mestring senere: ”Vi bygger stadig svakere individer som skal ut i et stadig tøffere liv” (Breivik, NIH) l Gir god søvn l Gir glede l Gir bedre konsentrasjon (und fra barnehager som legger vekt på friluftsliv) l Gir færre konflikter l Gir bedre fantasi l Stimulerer den intellektuelle utviklingen l Stimulerer den personlighetsmessige utviklingen? Høystimuli- og lavstimulisøkeren trenger forskjellige utfordringer… (Breivik, NIH). Kilde: Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 og St.meld nr 16 (2002-2003).

7 Sosial helse l Evne til samhandling og samarbeid stimuleres l Sosial status blant andre barn forankret i motorisk kompetanse l Utvikler positive holdninger til å være fysisk aktiv, til egen kropp og til å ferdes i naturen. l Fysiske ferdigheter er en forutsetning for å delta i leik l Lærer om sosiale sammenhenger og mellommennesklige forhold

8 Barnehagens ute- og innemiljø l Hvordan lage et utfordrende og stimulerende utemiljø? l Hente inn ressurspersoner/ ekspertise for å bygge spennende utearealer? l Alliere seg med den frivillige idretten? Skoler, høyskoler i nærheten? l Trær? Kan de brukes? l Tauverk kan gi mange muligheter. Hinderløyper? l Lage (fri)idrettsstevne? Ungene kan ha noe av initiativet? Lage regler, utforme øvelser? l Bekledning: er bobledressen hensiktsmessig? l Skal vi lære barna at de alltid må være forsiktige? l Er det farlig å falle, slå seg litt, brekke en arm eller et bein? l Hvordan tilrettelegge for høy- og lavstimulisøkere? l Oftere på tur? Vant til ulike værforhold? Forhold til snø/is? l Aktive voksne gir aktive barn. l Noe å hente på administrasjon og tilrettelegging? Noen av punktene baserer seg på Grindberg /Jagtøien: ”Barn i bevegelse.”

9 Ute- og innemiljø forts. Inne: l Møblering som innbyr til aktivitet? Overmøblert? l Kan møblene gi spennende muligheter? l Gi mulighet til enkelt å lage en hinderløype; kan vi henge, slenge, åle, krype, smyge, løpe, hoppe, krabbe, rulle, osv. Hvor mye skal til? l Sirkus? l Barnas initiativ? l Regelleiker som setter krav til balanse, konsentrasjon, kroppsbevissthet: ”Kongen befaler”, ”Rødt lys”, ”Tampen brenner”, gjemsel, ”Bjørnen sover”, ”Stiv heks” osv. l Konstruksjonsleik med møbler, klosser; eventyr som utgangspunkt?

10 Eksempler på to forskjellige barnehager En typisk by-barnehage: l Hvordan organisere for å øke aktivitet? l Skal været bestemme? l Gode nok lekeapparater? l Ut av barnehagen litt oftere?

11 To barnehager, forts. l Idrettsbarnehagen på Ekeberg


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Fysisk aktiv i barnehagen Aktive barn inne og ute Liv Klekken, Høgskolelektor, HiO. Verdien av fysisk aktivitet Fysisk aktiv inne og ute."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google