Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdien av fysisk aktivitet Fysisk aktiv inne og ute

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdien av fysisk aktivitet Fysisk aktiv inne og ute"— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdien av fysisk aktivitet Fysisk aktiv inne og ute
Fysisk aktiv i barnehagen Aktive barn inne og ute Liv Klekken, Høgskolelektor, HiO. Verdien av fysisk aktivitet Fysisk aktiv inne og ute

2 Barnehageloven Forskrift om rammeplan for barnehagen, kap sier: Gjennom arbeid med området fysisk aktivitet og helse skal bh bidra til at barna: Utvikler kroppsbeherskelse, grunnleggende motoriske ferdigheter og en positiv selvoppfatning Utvikler positive holdninger til aktiv bruk av egen kropp gjennom varierte og allsidige opplevelser og utfordringer Utvikler positive holdninger til turer og friluftsliv Tilegner seg gode vaner og får grunnleggende kunnskap om hvordan ivareta egen kropp, helse og velvære.

3 Fysisk aktivitet ..”all kroppslig bevegelse produsert av skjelettmuskulatur som resulterer i en vesentlig økning av energiforbruket utover hvilenivå..” Kan være leik, trim, tur, mosjon, idrett, kroppsøving, fysisk fostring med mer Kilde: SHdir rapport nr 2/2000: Fysisk aktivitet og helse. Anbefalinger.

4 SHdir anbefaler: …at barn og ungdom er fysisk aktive minst 60 minutter hver dag og aktiviteten bør ha både moderat og høy intensitet. Aktiviteten kan deles inn i kortere perioder hver dag og den bør være så allsidig og engasjerende som mulig… (SHdir, 2000)

5 Verdien av fysisk aktivitet: fysisk helse
Motvirker vekt-økning som følger av et stillesittende liv: alle monner drar. Gir bedret lunge- og hjerte- funksjon. Styrker immunforsvaret. Fysisk inaktivitet er en selvstendig risikofaktor for tidlig død, hjerte- og karsykdom, type -2 diabetes, høyt blodtrykk, visse krefttyper (15-20% av alle dødsfall iflg. WHO, 2002) Utvikler muskulatur og beinmasse, ledd og leddbånd. Gir overskudd og øker trivsel Gir god koordineringsevne: fysiske ferdigheter gir mindre sjanse for skader og gir grunnlag for å lykkes i idrett og kroppsøving på skolen.

6 Psykisk helse Gir gode mestringsopplevelser
Øker selvtillit og bedrer selvoppfatning ”Toughening” i barneårene gir bedre stress- mestring senere: ”Vi bygger stadig svakere individer som skal ut i et stadig tøffere liv” (Breivik, NIH) Gir god søvn Gir glede Gir bedre konsentrasjon (und fra barnehager som legger vekt på friluftsliv) Gir færre konflikter Gir bedre fantasi Stimulerer den intellektuelle utviklingen Stimulerer den personlighetsmessige utviklingen? Høystimuli- og lavstimulisøkeren trenger forskjellige utfordringer… (Breivik, NIH). Kilde: Handlingsplan for fysisk aktivitet og St.meld nr 16 ( ).

7 Sosial helse Evne til samhandling og samarbeid stimuleres
Sosial status blant andre barn forankret i motorisk kompetanse Utvikler positive holdninger til å være fysisk aktiv, til egen kropp og til å ferdes i naturen. Fysiske ferdigheter er en forutsetning for å delta i leik Lærer om sosiale sammenhenger og mellommennesklige forhold

8 Barnehagens ute- og innemiljø
Hvordan lage et utfordrende og stimulerende utemiljø? Hente inn ressurspersoner/ ekspertise for å bygge spennende utearealer? Alliere seg med den frivillige idretten? Skoler, høyskoler i nærheten? Trær? Kan de brukes? Tauverk kan gi mange muligheter. Hinderløyper? Lage (fri)idrettsstevne? Ungene kan ha noe av initiativet? Lage regler, utforme øvelser? Bekledning: er bobledressen hensiktsmessig? Skal vi lære barna at de alltid må være forsiktige? Er det farlig å falle, slå seg litt, brekke en arm eller et bein? Hvordan tilrettelegge for høy- og lavstimulisøkere? Oftere på tur? Vant til ulike værforhold? Forhold til snø/is? Aktive voksne gir aktive barn. Noe å hente på administrasjon og tilrettelegging? Noen av punktene baserer seg på Grindberg /Jagtøien: ”Barn i bevegelse.”

9 Ute- og innemiljø forts.
Møblering som innbyr til aktivitet? Overmøblert? Kan møblene gi spennende muligheter? Gi mulighet til enkelt å lage en hinderløype; kan vi henge, slenge, åle, krype, smyge, løpe, hoppe, krabbe, rulle, osv. Hvor mye skal til? Sirkus? Barnas initiativ? Regelleiker som setter krav til balanse, konsentrasjon, kroppsbevissthet: ”Kongen befaler”, ”Rødt lys”, ”Tampen brenner”, gjemsel, ”Bjørnen sover”, ”Stiv heks” osv. Konstruksjonsleik med møbler, klosser; eventyr som utgangspunkt?

10 Eksempler på to forskjellige barnehager
En typisk by-barnehage: Hvordan organisere for å øke aktivitet? Skal været bestemme? Gode nok lekeapparater? Ut av barnehagen litt oftere?

11 To barnehager, forts. Idrettsbarnehagen på Ekeberg


Laste ned ppt "Verdien av fysisk aktivitet Fysisk aktiv inne og ute"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google