Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fysisk inaktivitet • Hvert år er det 3.1 mill ekstra fraværsdager blant fysisk inaktive • Hvert år er 1200 tilfeller av førtidspensjonerte relatert til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fysisk inaktivitet • Hvert år er det 3.1 mill ekstra fraværsdager blant fysisk inaktive • Hvert år er 1200 tilfeller av førtidspensjonerte relatert til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fysisk inaktivitet • Hvert år er det 3.1 mill ekstra fraværsdager blant fysisk inaktive • Hvert år er 1200 tilfeller av førtidspensjonerte relatert til fysisk inaktivitet • 8% av alle førtidspensjonene kan relateres til FIA Sundhedsstyrelsen 2006: Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark

2

3 Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse LevealderOverbevisende Koronar hjertesykdomOverbevisende SlagSannsynlig BlodtrykkOverbevisende KolesterolOverbevisende Overvekt og sentral fedmeOverbevisende

4 Diabetes type 2 (Forebyggende)) Overbevisende TarmkreftOverbevisende BrystkreftOverbevisende DepresjonOverbevisende Muskel-skjelettlidelserSannsynlig

5 Galleblære Nyrer Prostata Livmor Tarm Bryst Prosent av krefttilfellene som er relatert til fedme

6 En ser forstadier til en rekke av disse sykdommene hos barn og unge som er lite fysisk aktive. Fysisk aktivitet i barneårene er i seg selv med på å forebygge sykdom. I tillegg legges gode vaner som kan sikre et fysisk aktivt liv som voksen.

7 Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og mental helse/livskvalitet. * Fysisk aktivitet motvirker angst og stress. (8 av 11 studier) * Fysisk aktivitet gir større selvfølelse/selvtillit. (9 av 10 studier) * Fysisk aktivitet motvirker depresjon og gir større velvære (9 av 11 studier) (Calfas & Taylor, 1994, Mutrie & Parfitt, 1998)

8 Bare ca 20 % av den voksne befolkning mellom 20 og 80 år er fysisk aktive i et omfang som tilfredsstiller WHOs anbefalinger. (I gjennomsnitt en halv time per dag) Aldersgruppen 60-69 år har størst andel av dem som tilfredsstiller kravene blant både menn og kvinner. Lavest andel aktive finner vi i foreldregenerasjonen – kvinner og menn 30 – 39 år.

9 Spreke nordmenn - stål i ben og armer..?? • Vi er blant de minst aktive i Europa (20-74 år) – Vi er blant de landene i Europa med flest biler pr husholdning – Vi kjører stort sett dit vi skal – Økonomisk velstand virker negativt på generelt aktivitetsnivå • I de landene hvor man har mest fritid, beveger man seg minst • Sosiale forskjeller mht hvordan vi er fysisk aktiv Tidsbrukerus. SSB, 2008/HETUS

10 Sosiale ulikheter i helse i Norge • forekommer i alle aldersgrupper • gjelder for begge kjønn • er store uansett mål på sosial status • gjelder for mange ulike mål på helse • har vedvart over tid, og er kanskje i ferd med å øke • danner en gradient: jo høyere sosioøkonomisk status, dess bedre helse

11 De fleste store dødsårsaker er skjevfordelt

12 Figur viser dødeligheten blant 45–60-åringer fordelt på 20 like store inntektsgrupper. Venstre i figuren er lavest inntekt, mens til høyre høyest inntekt.

13 Kondisjon og sosial posisjon

14 Fysisk aktivitetsnivå i forhold til anbefalingene AlderKjønnMinst 60 min. daglig fysisk aktivitet 9 årGutter91% Jenter75% 15 årGutter54 % Jenter50% (Helsedirektoratet 2008)

15 Fysisk aktivitet ukedag vs helg • Fysisk aktivitetsnivået varierer mellom ukedag og helg blant 9- og 15-åringene – Gutter og jenter i begge aldersgruppene har et høyere aktivitetsnivå i ukedagene enn i helgene. Gutter 9 årJenter 15 år (Helsedirektoratet 2008)

16 Stort sprik i aktivitetsnivå Figur. Fysisk aktivitetsnivået blant 15-årige gutter og jenter. Utvalget delt inn i ti like store deler i forhold til aktivitetsnivået. Fysisk aktivitet målt som aktivitetsregistreringer per minutt. (N=1823).

17 Stillesittende aktiviteter – foran PCen •Norske gutter på topp i Europa mht PC-bruk •Enorm økning fra 2001 til - 05, spesielt blant jentene •Tid til TV-titting holdt seg forholdsvis stabil •Norske tenåringsgutter sitter i snitt 44 t/uke; etter skoletid -89-93-97-05 Gutter 11 år1.62.12.810.217.4 13 år1.92.43.715.125.0 15 år1.42.14.016.930.6 Jenter 11 år0.40.91.15.313.1 13 år0.30.81.16.219.2 15 år0.20.40.86.019.8

18 Fysisk aktivitet gir bedre skoleprestasjoner. Fysisk aktivitet gir barn og unge bedre konsentrasjonsevne og dermed større læreevne. Fysisk aktivitet gir bedre fysisk form som fører til bedre selvtillit også i forhold til skolefag. Omfattende forsøk viser at om en tar en uketime fra fag som matematikk og språk og gir kroppsøving i stedet, bedres barnas form uten at prestasjonen i matematikk og språk reduseres.


Laste ned ppt "Fysisk inaktivitet • Hvert år er det 3.1 mill ekstra fraværsdager blant fysisk inaktive • Hvert år er 1200 tilfeller av førtidspensjonerte relatert til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google