Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 Kapittel 15 Kostnad – resultat – volumanalyser BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BØK100 Bedriftsøkonomi 1 Kapittel 15 Kostnad – resultat – volumanalyser BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen1."— Utskrift av presentasjonen:

1 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 Kapittel 15 Kostnad – resultat – volumanalyser BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen1

2 2 Nullpunktsanalyser. Nullpunkts-, deknings- og resultatdiagram. Sikkerhetsmargin. Produktmiks. Læringsmål

3 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen3 Hensikten er å få frem sammenhengen mellom volumendringer og resultatendringer når en del av bedriftens kostnader er bundet opp i faste kostnader. Kostnad – Resultat – Volum KRV analyser

4 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen4 Årlig salg av høgtalere. Dekningsbidrag = Omsetning – variable kostnader. Skal dekke faste kostnader og fortjeneste. Eksempel Mengde = TotaltPer enhet Driftsinntekter ,00 -Variable kostnader ,00 =Dekningsbidrag ,00 -Faste kostnader =Årets overskudd

5 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen5 Faste kostnader pr. måned er /12 = Hvor mange flere høytalere må man selge for å gå i 0? /200 = 250. (= DB for lite totalt/DB pr stk.) Nullpunktomsetning = enheter (= ) Salg pr. måned: enh Mengde = TotaltPer enhet Driftsinntekter ,00 -Variable kostnader ,00 =Dekningsbidrag ,00 -Faste kostnader =Månedens overskudd

6 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen6 Faste kostnader pr. måned er /12 = Nullpunktomsetning enh Mengde = 1 250TotaltPer enhet Driftsinntekter ,00 -Variable kostnader ,00 =Dekningsbidrag ,00 -Faste kostnader =Årets overskudd0

7 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen7 Dekningsgrad er dekningsbidrag i % av inntektene Dekningsgrad er dekningsbidrag i % av inntektene. DG = (Omsetning – variable kostnader)/Omsetning. DG = ( – )/ * 100 = 40 %. DG = (500 – 300)/500 * 100 = 40 %. Salg = enheter Mengde = TotaltPer enhetProsent Driftsinntekter ,00100 % -Variable kostnader ,0060 % =Dekningsbidrag ,0040 % -Faste kostnader =Månedens overskudd50 000

8 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen8 Er det lønnsomt å sette ned prisen 5 % (fra kr. 500 til kr 475), hvis solgt kvantum øker fra til enheter per år? Ikke lønnsomt! (Det gamle overskuddet er større.) Anvendelse av KRV - analyse Mengde = TotaltPer enhetProsent Driftsinntekter ,00100 % -Variable kostnader ,0063 % =Dekningsbidrag ,0037 % -Faste kostnader =Nytt overskudd Gammelt overskudd

9 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen9 Hvis markedsføringskostnadene øker med , kan salget øke med enheter. Er dette lønnsomt? Økt dekningsbidrag = 200 * = Økte faste kostnader = , netto økning Anvendelse av KRV - analyse Mengde = TotaltPer enhetProsent Driftsinntekter ,00100 % Variable kostnader ,0060 % Dekningsbidrag ,0040 % Faste kostnader Årets overskudd Gammelt overskudd

10 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen10 Hvis kvaliteten øker og variable kostnader øker med 30 pr enhet (fra 300 til 330), kan salget øke med enheter (fra til ). Er dette lønnsomt? Anvendelse av KRV - analyse Mengde = TotaltPer enhetProsent Driftsinntekter ,00100 % Variable kostnader ,0066 % Dekningsbidrag ,0034 % Faste kostnader Årets overskudd Gammelt overskudd

11 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen11 Hva hvis reklamebudsjettet øker med (fast kostnad i utgangspunktet ), prisen reduseres med 30 kr (fra kr 500), og salgsvolum øker med (fra til )? Anvendelse av KRV - analyse Mengde = TotaltPer enhetProsent Driftsinntekter ,00100 % Variable kostnader ,0064 % Dekningsbidrag ,0036 % Faste kostnader Årets overskudd Gammelt overskudd

12 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen12 P= Pris (Prisfast tilpassing, atomist. Pris uavhengig av mengde) X= Mengde TI= P∙X TI= P∙X = Total Inntekt VEK = Variable EnhetsKostnader (Konstant enhetskostnad) VK= VEK∙X VK= VEK∙X = Totale Variable Kostnader DBE= P – VEK DBE= P – VEK = DekningsBidrag per Enhet DB= DBE∙X = TI – VK DB= DBE∙X = TI – VK = Totalt DekningsBidrag DG= DBE / P = DB / TI DG= DBE / P = DB / TI = DekningsGrad FK= Totale Faste Kostnader TK= FK + VK TK= FK + VK = Totale Kostnader TR= TI – TK TR= TI – TK = Totalt Resultat TR= TI – (VK + FK) = P∙X – VEK∙X – FK TR=(P – VEK )∙X – FK = DBE∙X – FK = DB – FK Symboler og sammenhenger

13 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen13 Nullpunkt = den omsetningen som er nødvendig for at regnskapet skal gå i balanse, dvs. at: Totale inntekter (TI) = totale kostnader (TK) Dekningsbidrag = faste kostnader Nullpunktanalyse Totale inntekter – variable kostnader – faste kostnader = 0

14 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen14 TR = 0 = Nullpunkt (Totalt resultat er null) TR = 0  TI – TK = 0  TI = TK = VK + FK  P∙X = VEK∙X + FK  (P – VEK)∙X = FK  DBE∙X = FK  DB = FK Nullpunkt

15 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen15 TR = 0  DB = FK  DBE∙X = FK  X = FK / DBE X NULL = FK / DBE Nullpunkt i stk

16 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen16 TI NULL = P∙X NULL = P∙(FK / DBE)  TI NULL = FK / DG Nullpunkt i kroner

17 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen17 Sikkerhetsmarginen (risikomarginen) viser hvor mye salget kan falle før man går med underskudd: Sikkerhetsmargin i kr: TI – TI 0 Sikkerhetsmargin i stk: X – X 0 Sikkerhetsmargin i %: (TI – TI 0 )/TI * 100 (X – X 0 )/X * 100 Sikkerhetsmargin (SM)

18 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen18 Kr Verdi X Mengde FK VK =VEK∙X X TK = VK+FK TR = TI - TK TI=P∙X VK=VEK∙X Overskudd Underskudd X0X0 TI 0 Sikkerhetsmargin X – X 0 Nullpunkt: FK / DBE X 0 = FK / (P – VEK) Nullpunkt: TI 0 = FK / DG Sikkerhetsmargin: TI – TI 0

19 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen19 dekningsgradnullpunktomsetning sikkerhetsmargin Hva er dekningsgrad, nullpunktomsetning og sikkerhetsmargin? DG = ( / ) * 100 = 35 % TI 0 = ( /35) * 100 = SM = ( – )/ = 38,7% Nytt eksempel: DVD produksjon Mengde = TotaltPer enhetProsent Driftsinntekter ,00100 % -Variable kostnader ,5565 % =Dekningsbidrag ,4535 % -Faste kostnader =Overskudd

20 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen20 kr Omsetning 20x1 TK = 4,55 • X Over- skudd Antall enheter FK VK Overskudds- område Underskudds- område SM TI 0 = = X TI = 7 • X Nullpunkt Omsetning 20x1

21 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen21 kr Omsetning 20x1 TK = 4,55 • X Over- skudd Antall enheter FK VK SM TI 0 = = X TI = 7 • X Nullpunkt VK = 4,55 • X DB Dekningsbidrags område VK Omsetning 20x1

22 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen22 Resultatdiagram - DVD eksempel Resultat (R) kr Nullpunkt antall enheter enheter

23 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen23 KRV-analyser i flervarebedrifter TotaltProsent Driftsinntekter % -Variable kostnader % =Dekningsbidrag % -Faste kostnader =Overskudd Nullpunktomsetning Sikkerhetsmargin23,81 %

24 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen ' 8.000' ' 9.600’ ' TI ' '.000' 0' ' ' ' ' 900' ' TI ' 2.880' TI TK VK FK R kr TI

25 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen25 Kr Verdi Kr Verdi TI FK VK TK = VK+FK TI TK = VK+FK TR = TI - TK TI VK Overskudd Underskudd TI 0 Sikkerhetsmargin TI – TI 0 Nullpunkt: FK / DG TI 0 = FK / (DB/TI) Nullpunkt: TI 0 = FK / DG Sikkerhetsmargin: TI – TI 0

26 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen26 Målsatt driftsinntekt – nødvendig omsetning bedriften må ha for å oppfylle et bestemt resultatmål. Hvis for eksempel faste kostnader = , dekningsgrad 25 %, målsatt overskudd , hva er nødvendig driftsinntekt? Målsatte driftsinntekter

27 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen27 Hvor stor omsetning (TI) må vi ha får å nå et bestemt resultat? M = Målet (resultat f.eks ) FK = DG = 0,25 Målsatte driftsinntekter

28 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen28 Med produktsammensetning eller produktmiks, menes den forholdsmessige andel de enkelte produktene utgjør av bedriftens samlede salg. Endring i produktsammensetning kan slå ut på resultat, nullpunktomsetning og sikkerhetsmargin. Produktsammensetning

29 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen29 Omsetningen er den samme begge år, men resultatet er lavere i år 2. Hvorfor ? Produktsammensetning År 1A%B%Totalt% Driftsinntekter % % % Variable kostnader % % % Dekningsbidrag % % % Faste kostnader Årets resultat År 2A%B%Totalt% Driftsinntekter % % % Variable kostnader % % % Dekningsbidrag % % % Faste kostnader Årets resultat

30 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen30 Effektene av endret produktmiks Overskudd kr Underskudd kr mill 10 mill Resultatlinje 20x0 Resultatlinje 20x1 Overskudd 20x0 kr TI FK

31 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen31 Omhandler forholdet mellom virksomhetens faste og variable kostnader. Ved hjelp av driftsgiringstallet kan vi beregne resultateffekten av salgsvolumendringer: Driftsgiringstallet = alternativt = Driftsgiring Totalt dekningsbidrag Totalt overskudd Dekningsgrad Overskudd i %

32 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen32 Eksempel: Dersom driftsgiringstallet er 2,5 hvor mye vil overskuddet øke med dersom omsetningen øker med 10%? Driftsgiringstallet fungerer som en multiplikator for den relative endringen i salgsvolum. Hvis omsetningen øker med 10% vil resultatet øke med 2,5  10% = 25%. Merk: Driftsgiringstallet er ikke en konstant – det endrer seg med salgsvolum (aktivitetsnivået). Driftsgiring

33 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen33 Både kostnads- og inntektsforhold er lineære i hele det relevante kapasitetsområdet. Kostnader splittes nøyaktig opp i variable og faste kostnader. Produktmiksen er konstant. For tilvirkningsbedrifter: Det må eventuelt korrigeres for beholdningsendringer.


Laste ned ppt "BØK100 Bedriftsøkonomi 1 Kapittel 15 Kostnad – resultat – volumanalyser BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google