Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 Kapittel 15 Kostnad – resultat – volumanalyser BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BØK100 Bedriftsøkonomi 1 Kapittel 15 Kostnad – resultat – volumanalyser BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen1."— Utskrift av presentasjonen:

1 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 Kapittel 15 Kostnad – resultat – volumanalyser BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen1

2 2 Nullpunktsanalyser. Nullpunkts-, deknings- og resultatdiagram. Sikkerhetsmargin. Produktmiks. Læringsmål

3 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen3 Hensikten er å få frem sammenhengen mellom volumendringer og resultatendringer når en del av bedriftens kostnader er bundet opp i faste kostnader. Kostnad – Resultat – Volum KRV analyser

4 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen4 Årlig salg av 18 000 høgtalere. Dekningsbidrag = Omsetning – variable kostnader. Skal dekke faste kostnader og fortjeneste. Eksempel Mengde = 18 000 TotaltPer enhet Driftsinntekter9 000 000500,00 -Variable kostnader5 400 000300,00 =Dekningsbidrag3 600 000200,00 -Faste kostnader3 000 000 =Årets overskudd600 000

5 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen5 Faste kostnader pr. måned er 3 000 000/12 = 250 000 Hvor mange flere høytalere må man selge for å gå i 0? 50 000/200 = 250. (= DB for lite totalt/DB pr stk.) Nullpunktomsetning = 1 250 enheter (= 1.000 + 250) Salg pr. måned: 1 000 enh Mengde = 1 000 TotaltPer enhet Driftsinntekter500 000 500,00 -Variable kostnader300 000300,00 =Dekningsbidrag200 000200,00 -Faste kostnader250 000 =Månedens overskudd-50 000

6 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen6 Faste kostnader pr. måned er 3 000 000/12 = 250 000 Nullpunktomsetning 1 250 enh Mengde = 1 250TotaltPer enhet Driftsinntekter625 000 500,00 -Variable kostnader375 000300,00 =Dekningsbidrag250 000200,00 -Faste kostnader250 000 =Årets overskudd0

7 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen7 Dekningsgrad er dekningsbidrag i % av inntektene Dekningsgrad er dekningsbidrag i % av inntektene. DG = (Omsetning – variable kostnader)/Omsetning. DG = (750 000 – 450 000)/750 000 * 100 = 40 %. DG = (500 – 300)/500 * 100 = 40 %. Salg = 1 500 enheter Mengde = 1 500 TotaltPer enhetProsent Driftsinntekter750 000 500,00100 % -Variable kostnader450 000300,0060 % =Dekningsbidrag300 000200,0040 % -Faste kostnader250 000 =Månedens overskudd50 000

8 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen8 Er det lønnsomt å sette ned prisen 5 % (fra kr. 500 til kr 475), hvis solgt kvantum øker fra 18 000 til 20 000 enheter per år? Ikke lønnsomt! (Det gamle overskuddet er større.) Anvendelse av KRV - analyse Mengde = 20 000 TotaltPer enhetProsent Driftsinntekter9 500 000475,00100 % -Variable kostnader6 000 000300,0063 % =Dekningsbidrag3 500 000175,0037 % -Faste kostnader3 000 000 =Nytt overskudd500 000 Gammelt overskudd600 000

9 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen9 Hvis markedsføringskostnadene øker med 250 000, kan salget øke med 2 000 enheter. Er dette lønnsomt? Økt dekningsbidrag = 200 * 2 000 = 400 000. Økte faste kostnader = 250 000, netto økning 150 000 Anvendelse av KRV - analyse Mengde = 20 000 TotaltPer enhetProsent Driftsinntekter10 000 000500,00100 % Variable kostnader6 000 000300,0060 % Dekningsbidrag4 000 000200,0040 % Faste kostnader3 250 000 Årets overskudd750 000 Gammelt overskudd600 000

10 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen10 Hvis kvaliteten øker og variable kostnader øker med 30 pr enhet (fra 300 til 330), kan salget øke med 2.000 enheter (fra 18 000 til 20 000). Er dette lønnsomt? Anvendelse av KRV - analyse Mengde = 20 000 TotaltPer enhetProsent Driftsinntekter10 000 000500,00100 % Variable kostnader6 600 000330,0066 % Dekningsbidrag3 400 000170,0034 % Faste kostnader3 000 000 Årets overskudd400 000 Gammelt overskudd600 000

11 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen11 Hva hvis reklamebudsjettet øker med 360 000 (fast kostnad i utgangspunktet 3 000 000), prisen reduseres med 30 kr (fra kr 500), og salgsvolum øker med 6 000 (fra 18 000 til 24 000)? Anvendelse av KRV - analyse Mengde = 24 000 TotaltPer enhetProsent Driftsinntekter11 280 000470,00100 % Variable kostnader7 200 000300,0064 % Dekningsbidrag4 080 000170,0036 % Faste kostnader3 360 000 Årets overskudd720 000 Gammelt overskudd600 000

12 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen12 P= Pris (Prisfast tilpassing, atomist. Pris uavhengig av mengde) X= Mengde TI= P∙X TI= P∙X = Total Inntekt VEK = Variable EnhetsKostnader (Konstant enhetskostnad) VK= VEK∙X VK= VEK∙X = Totale Variable Kostnader DBE= P – VEK DBE= P – VEK = DekningsBidrag per Enhet DB= DBE∙X = TI – VK DB= DBE∙X = TI – VK = Totalt DekningsBidrag DG= DBE / P = DB / TI DG= DBE / P = DB / TI = DekningsGrad FK= Totale Faste Kostnader TK= FK + VK TK= FK + VK = Totale Kostnader TR= TI – TK TR= TI – TK = Totalt Resultat TR= TI – (VK + FK) = P∙X – VEK∙X – FK TR=(P – VEK )∙X – FK = DBE∙X – FK = DB – FK Symboler og sammenhenger

13 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen13 Nullpunkt = den omsetningen som er nødvendig for at regnskapet skal gå i balanse, dvs. at: Totale inntekter (TI) = totale kostnader (TK) Dekningsbidrag = faste kostnader Nullpunktanalyse Totale inntekter – variable kostnader – faste kostnader = 0

14 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen14 TR = 0 = Nullpunkt (Totalt resultat er null) TR = 0  TI – TK = 0  TI = TK = VK + FK  P∙X = VEK∙X + FK  (P – VEK)∙X = FK  DBE∙X = FK  DB = FK Nullpunkt

15 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen15 TR = 0  DB = FK  DBE∙X = FK  X = FK / DBE X NULL = FK / DBE Nullpunkt i stk

16 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen16 TI NULL = P∙X NULL = P∙(FK / DBE)  TI NULL = FK / DG Nullpunkt i kroner

17 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen17 Sikkerhetsmarginen (risikomarginen) viser hvor mye salget kan falle før man går med underskudd: Sikkerhetsmargin i kr: TI – TI 0 Sikkerhetsmargin i stk: X – X 0 Sikkerhetsmargin i %: (TI – TI 0 )/TI * 100 (X – X 0 )/X * 100 Sikkerhetsmargin (SM)

18 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen18 Kr Verdi X Mengde FK VK =VEK∙X X TK = VK+FK TR = TI - TK TI=P∙X VK=VEK∙X Overskudd Underskudd X0X0 TI 0 Sikkerhetsmargin X – X 0 Nullpunkt: FK / DBE X 0 = FK / (P – VEK) Nullpunkt: TI 0 = FK / DG Sikkerhetsmargin: TI – TI 0

19 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen19 dekningsgradnullpunktomsetning sikkerhetsmargin Hva er dekningsgrad, nullpunktomsetning og sikkerhetsmargin? DG = (5 880 000/16 800 000) * 100 = 35 % TI 0 = (3 600 000/35) * 100 = 10 285 714 SM = (16 800 000 – 10 286 000)/16 800 000 = 38,7% Nytt eksempel: DVD produksjon Mengde = 2 400 000TotaltPer enhetProsent Driftsinntekter16 800 0007,00100 % -Variable kostnader10 920 0004,5565 % =Dekningsbidrag5 880 0002,4535 % -Faste kostnader3 600 000 =Overskudd2 280 000

20 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen20 kr Omsetning 20x1 TK = 4,55 • X + 3.600.000 Over- skudd Antall enheter FK VK Overskudds- område Underskudds- område SM 3.600.000 TI 0 =10.300.000 16.800.000 1.469.000 = X 0 2.400.000 TI = 7 • X Nullpunkt Omsetning 20x1

21 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen21 kr Omsetning 20x1 TK = 4,55 • X + 3.600.000 Over- skudd Antall enheter FK VK SM 3.600.000 TI 0 =10.300.000 16.800.000 1.469.000 = X 0 2.400.000 TI = 7 • X Nullpunkt VK = 4,55 • X DB Dekningsbidrags område VK Omsetning 20x1

22 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen22 Resultatdiagram - DVD eksempel Resultat (R) kr Nullpunkt antall enheter 0 -1.000.000 -2.000.000 -3.000.000 -4.000.000 -3.600.000 1.000.000 2.000.000 3 4 5 2.260.000 1.000.0001.500.0002.000.000 2.500.000 enheter

23 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen23 KRV-analyser i flervarebedrifter TotaltProsent Driftsinntekter12 600 000100 % -Variable kostnader8 820 00070 % =Dekningsbidrag3 780 00030 % -Faste kostnader2 880 000 =Overskudd900 000 Nullpunktomsetning 9 600 000 Sikkerhetsmargin23,81 %

24 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen24 4.000' 8.000' 12.000' 9.600’ 12.600' TI 0 -3.000' -2.000'.000' 0' 1 2 3 5 8.000' 10.000' 12.000' 12.600' 900' -2.880' TI 0 9.600' 2.880' TI TK VK FK R kr TI

25 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen25 Kr Verdi Kr Verdi TI FK VK TK = VK+FK TI TK = VK+FK TR = TI - TK TI VK Overskudd Underskudd TI 0 Sikkerhetsmargin TI – TI 0 Nullpunkt: FK / DG TI 0 = FK / (DB/TI) Nullpunkt: TI 0 = FK / DG Sikkerhetsmargin: TI – TI 0

26 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen26 Målsatt driftsinntekt – nødvendig omsetning bedriften må ha for å oppfylle et bestemt resultatmål. Hvis for eksempel faste kostnader = 100 000, dekningsgrad 25 %, målsatt overskudd 200 000, hva er nødvendig driftsinntekt? Målsatte driftsinntekter

27 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen27 Hvor stor omsetning (TI) må vi ha får å nå et bestemt resultat? M = Målet (resultat f.eks. 200 000) FK = 100 000 DG = 0,25 Målsatte driftsinntekter

28 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen28 Med produktsammensetning eller produktmiks, menes den forholdsmessige andel de enkelte produktene utgjør av bedriftens samlede salg. Endring i produktsammensetning kan slå ut på resultat, nullpunktomsetning og sikkerhetsmargin. Produktsammensetning

29 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen29 Omsetningen er den samme begge år, men resultatet er lavere i år 2. Hvorfor ? Produktsammensetning År 1A%B%Totalt% Driftsinntekter2 000 000100 %8 000 000100 %10 000 000100 % Variable kostnader1 500 00075 %4 000 00050 %5 500 00055 % Dekningsbidrag500 00025 %4 000 00050 %4 500 00045 % Faste kostnader 2 700 000 Årets resultat 1 800 000 År 2A%B%Totalt% Driftsinntekter8 000 000100 %2 000 000100 %10 000 000100 % Variable kostnader6 000 00075 %1 000 00050 %7 000 00070 % Dekningsbidrag2 000 00025 %1 000 00050 %3 000 00030 % Faste kostnader 2 700 000 Årets resultat 300 000

30 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen30 Effektene av endret produktmiks - 3.000.000 - 2.000.000 - 1.000.000 0 +1.000.000 +2.000.000 Overskudd kr Underskudd kr - 2.700.000 6 mill 10 mill Resultatlinje 20x0 Resultatlinje 20x1 Overskudd 20x0 kr TI FK

31 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen31 Omhandler forholdet mellom virksomhetens faste og variable kostnader. Ved hjelp av driftsgiringstallet kan vi beregne resultateffekten av salgsvolumendringer: Driftsgiringstallet = alternativt = Driftsgiring Totalt dekningsbidrag Totalt overskudd Dekningsgrad Overskudd i %

32 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen32 Eksempel: Dersom driftsgiringstallet er 2,5 hvor mye vil overskuddet øke med dersom omsetningen øker med 10%? Driftsgiringstallet fungerer som en multiplikator for den relative endringen i salgsvolum. Hvis omsetningen øker med 10% vil resultatet øke med 2,5  10% = 25%. Merk: Driftsgiringstallet er ikke en konstant – det endrer seg med salgsvolum (aktivitetsnivået). Driftsgiring

33 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen33 Både kostnads- og inntektsforhold er lineære i hele det relevante kapasitetsområdet. Kostnader splittes nøyaktig opp i variable og faste kostnader. Produktmiksen er konstant. For tilvirkningsbedrifter: Det må eventuelt korrigeres for beholdningsendringer.


Laste ned ppt "BØK100 Bedriftsøkonomi 1 Kapittel 15 Kostnad – resultat – volumanalyser BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google