Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring av styrene Politikernes rolle v/ Jørgen H. Kristiansen, leder Oppvekststyret 4. og 7. okt 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring av styrene Politikernes rolle v/ Jørgen H. Kristiansen, leder Oppvekststyret 4. og 7. okt 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring av styrene Politikernes rolle v/ Jørgen H. Kristiansen, leder Oppvekststyret 4. og 7. okt 2004

2 Agenda – politikernes rolle  Politisk organisering  Oppvekststyret / mandat  Skolestyrenes mandat  Politikernes rolle i oppvekststyret og i skolestyrene  Rollefordeling - samspill  Politiske prioriteringer og føringer  Byen vår  Oppsummering

3 Politisk organisering i Kr.sand Bystyret Formannskapet OppvekststyretKulturstyret Helse- og sosial- styret Byutviklingstyret Kommunalutvalget Andre styrer: - Havnestyret, Kr.sand boligstiftelse, Valg og Honorarkomiteen Andre påvirkningsveier: Partienes gruppemøter

4 Oppvekststyret - medlemmer http://www.kristiansand.kommune.no/http://www.kristiansand.kommune.no/ (politisk agenda) NavnPartiFunksjon Jørgen H. KristiansenKrFLeder Trond H. BlattmannApNestleder Lilli O. GuttormsenKrFMedlem Hedvig BennecheSVMedlem Daniel NordgaardSVMedlem Sissel Mosby NilsenSVMedlem Per Sigurd SørensenHMedlem Ellen Skeie HansenHMedlem Ida Elise ThraneFrpMedlem

5 Oppvekststyrets mandat  Oppvekststyret er opprettet i henhold til kl. § 10 nr 1  Oppvekststyret har som ansvarsområde de oppgaver innenfor undervisning og barnehage som kommunen har ansvar for. Dette gjelder oppgaver som bl.a fremgår av: -Kommuneloven, -Lov om grunnskolen, -Lov om voksenopplæring, -Lov om barnehager  Oppvekststyret har den løpende politiske ledelse og kontroll med de oppgaver og virksomheten som styret er tillagt ansvar for.

6 Skolestyrenes mandat Styret er delegert fullmakt innenfor følgende områder: Rektor skal legge følgende saker frem for styret til drøfting og orientering: 1. Vedta strategiplan 2. Vedta planer for samarbeid hjem/skole 3. Vedta skolens reglement 4. Vedta fritidstiltak 5. Trafikkforhold / skolevei 6. Verne og helsetiltak for elevene 7. Plan for skolens informasjonsvirksomhet 8. Vedta gjennomføring av brukerundersøkelser 9. Trivsel og mobbing 10. Salg av utrangert utstyr 11. Planer for tilbygg/ominnredning og vedlikehold 12. Reiser, leirskole og turer med overnatting 1. Skolens bemanningsplan 2. Opplæringsplan for ansatte 3. Skolens budsjett 4. Disponering av overskudd/ dekke underskudd 5. Virksomhets- og utviklingsplaner, handlingsprogram 6. Disponering av undervisningstimetallet 7. Omfanget av den sosialpedagogiske tjenesten 8. Skolens tilbud av valgfag 9. Opptak avbarn til SFO om begrenset plasser

7 Rollefordeling - politisk  Politikernes rolle i skolestyrene  Fortelle hvordan man kan ta opp en sak politisk  Lytte og få en føling med skolehverdagen  Komme med gode og konstruktive innspill  Bidra med kunnskap om de politiske sidene av sakene  Politikernes rolle i Oppvekststyret  Det er få saker etter at delegasjon ble innført  Vedta saker som kommer til politisk behandling  Være et lytterør for skolene  Politikernes rolle i Bystyret  Vedta skolesakene som må helt til bystyret

8 Rollefordeling – et puslespill? - avhengig av gjensidig tillit og respekt  Rektor  Administrasjon  Skoledirektør  Skolestyre  Foreldre  KOMFUG  FAU  Barn/elever  Elevråd  Politikere

9 Tillit til styrene, rektor og foreldrene  Subsidaritetsprinsippet – nærhet  Samspill med rektor: Legge frem meningsfulle saker  Viktig at gode ideer og tanker kan bli delt mellom styrene – ”best practice”

10 Mitt fokus – politiske føringer  Mobbing  Fysisk aktivitet  ”Vi har det godt, men det er alt vi har!” - Økonomi  Utvikle den lokale skolen

11 Mobbing  Barneombudets definisjoner på mobbing:  Å bli kalt navn Å bli ertet og trakassert over lang tid Å bli dyttet og dratt rundt omkring Å bli slått eller angrepet Å få sekken sin, eller noe annet en eier, kastet rundt Å få et rykte om seg spredt Å bli ignorert og satt utenfor Å bli tvunget til å gi fra seg penger eller noe annet en eier Å bli angrepet på grunn av rase eller religion

12 Fysisk aktivitet  Fysisk aktivitet hver dag!  Hva skjer med våre barn?  Akershus 1968 og 1997  Rekrutter i forsvaret  Eksempler – Vågsbygd Skole

13 Hvordan har andre land det? -økonomi  Analfabetisme i Bangladesh  (Definisjon: Personer over 15år som ikke kan lese og skrive)  Hele befolkningen: 56.9% Gutter: 46,1% Jenter: 60,2% Vår vennskapsby

14 Utvikle den lokale skolen  Jeg ønsker å gi skolene større pedagogisk handlingsrom til å utvikle sine egne prosjekter og ideer og ulike måter å organisere skolearbeidet på  Skolen må ta utgangspunkt i læreplanens generelle del, men få større frihet til å praktisere individuelle forsøksordninger slik at skolehverdagen utformes lokalt og den sentrale styringen begrenses

15 Byen vår •100% over 15 år kan lese og skrive per definisjon •Over 83% av elevene og foreldrene er tilfreds med skolen •94,8% av elevene svarer at de ikke blir mobbet

16 Oppsummering  Vi er mennesker med forskjellige roller i skolen, men vi har alle en felles interesse av at våre barn skal få en trygg oppvekst og at de skal lære å mestre livet  Så lenge det er mulig å gjøre ting bedre i Kristiansand, har vi som politikere en plikt til å gjøre det!


Laste ned ppt "Opplæring av styrene Politikernes rolle v/ Jørgen H. Kristiansen, leder Oppvekststyret 4. og 7. okt 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google