Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAU og Styreopplæring 2009. Velkommen til opplæring og erfaringsutveksling foreldretillitsvalgte Fra barneskolene er det invitert 3 fra hver skole: FAU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAU og Styreopplæring 2009. Velkommen til opplæring og erfaringsutveksling foreldretillitsvalgte Fra barneskolene er det invitert 3 fra hver skole: FAU."— Utskrift av presentasjonen:

1 FAU og Styreopplæring 2009

2 Velkommen til opplæring og erfaringsutveksling foreldretillitsvalgte Fra barneskolene er det invitert 3 fra hver skole: FAU leder, FAU medlem og styreleder (evt medlem) Fra ungdomsskolene er det invitert 5 fra hver skole: FAU leder, FAU medlem, styreleder (evt medlem) 2 fra elevrådet Innhold: Hvordan drive et bra FAU og arbeide med de viktige sakene? Hvordan tette kontakten mellom ledelse, lærere og foreldre? Hva er utfordringene for unge i 2009, sett fra elevene? Hvordan få til meningsfylt FAU arbeid på ungdomsskolene?

3 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand 2009 3 Foreldrearbeid i skolen Hensikten med denne presentasjonen: Inspirere til bra FAU og styrearbeid og til å jobbe med de viktigste sakene Inspirere til god kontakt rektor – styret - FAU Inspirere til bruk av heftet

4 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand 20094 Skolen er et sted for samarbeid. Foreldre, ansatte og skolens ledelse er alle viktige samarbeidspartnere i skolehverdagen. Sammen skal de sikre at elevene lærer og trives. Foreldre som engasjerer seg i skolen og en skoleledelse som inkluderer og inviterer foreldrene med i drift og utvikling av skolen, er begge deler viktig for å få til best mulig kvalitet i skolene i Kristiansand. Lykke til med godt samarbeid! Ordfører Per Sigurd Sørensen

5 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand 20095 Sammen skal vi lage bedre skole Styret og FAU skal sikre reell medbestemmelse fra foreldre på skolen. Og at foreldrene bidrar: –Elevene får det bedre når skole og foreldre har tett dialog det skaper trygghet –Det bidrar til bedre læring (forskning sier dette) –Godt foreldrefellesskap gir økt trivsel, mindre mobbing og et godt læringsmiljø på skolen. Svært viktig for elevene. Samarbeidet må fungere i praksis HVERT ENESTE ÅR

6 6 Hvordan komme i gang med FAU? Gode rutiner: –Velge FAU før sommerferien + planlegg oppstart –Faste møtetidspunkt, fordele oppgaver –Årshjul –Gode adresselister, epost, referater etc –Overlapping, se over hva hvilke saker som FAU har jobbet med siste årene Velge rett saker å engasjere seg i (f.eks:) –Brainstorming, finne saker som engasjerer og hvor foreldre-engasjement kan føre til forbedring –Prioritering (velg ut et par emner og fordel oppgavene) Toveis dialog med rektor –Regelmessige samtaler –Tiltaksplaner (hva - hvem - når) God kontakt mellom FAU og styret –Ha noen felles mål –FAU-leder på styremøtene

7 Velge gode saker å jobbe med Brekk ned et stort emne til mindre aksjoner: Eksempel: –Vi må jobbe med Mobbing Hvordan –Vi må skape bedre trivsel Hvordan Brainstorm og velg: –Gode rutiner for Inn/ut av klasserommet før og etter timene –Ro i klasserommet blir tema på foreldremøtene i år –Foreldre må kjenne rutinene slik at de kan støtte de –Foreldre til å bli bedre kjent med hverandre –Arrangere åpen dag på skolen –Revidere trivselsplanen til også å dekke spesielt xx –Forbedre rutinene i storefri –Få til meningsfulle turdager –Gå til skolen aksjon Hvordan måle om FAU sin innsats har vært suksess –Mål resultatet av tiltaket. –Dersom tiltaket er suksess så kommer resultatet senere, og blir synlig på trivselsundersøkelser

8 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand 20098 Sånn………skal det være

9 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand 20099 Viktig fokus for FAU og styre: Engasjere seg i skolens læringsmiljø FAU og styre har to hovedroller: 1: Følge med på at det er kvalitet i skoletilbudet ( argus øyne) 2: Bidra til forbedringer Mål: Reduser rollen som Argus og øke rollen som konstruktiv bidragsyter Eksepler for emner som kan drøftes i FAU: –Gi kunnskap om undervisningen, så foreldrene kan stille gode spørsmål. –Informasjon til hjemmene (ukeplaner, lekser etc.) –Vurdere skolens resultater og arbeidsmetoder –Bidra til å utvikle foreldremøtene

10 Barna våre skal trives på skolen Alle foreldre ønsker at elevene skal trives på skolen. Foreldre har her et viktig ansvar. Vi tror trivsel først og fremst handler om bevisst jobbing. Det handler om veien til og fra skolen, om timene og om friminuttene. Ansatte, foreldre og elever må sammen arbeide for at alle elever skal trives – i alle deler av skolehverdagen.

11 11 Mer et FAU og styre kan jobbe med: Arrangere opplæring av foreldrekontaktene Lage standarder skole – hjem Følge opp elev- foreldreundersøkelsen Sosiale aktiviteter og trivsel Grunnskolens uke Foreldrebank Fysisk miljø

12 Hvordan jobbe som FAU leder; Hva er vi opptatt av ? (Læremiljø, skolevei, mobbing, samhold / sosiale nettverk osv.) Begynn med noe du tror du kan lykkes med – og som betyr noe. Finn en grei struktur på møter og arbeidsform. Deleger og trekk med deg de du vet kan bidra. (Etabler gjerne en ”Foreldrebank” / ”Ressursbank”) Hvordan skape engasjement blant foreldre ? Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand 200912

13 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand 200913 For støtte eller innspill: Kontakt FUG i Kristiansand; Kan komme på FAUmøter Kan sende dere info Kan se på saker sammen med dere Se på www.fug.no Sjekk med andre FAUer i Kristiansand (Dere får adresseliste av oss) Samarbeidet må fungere i praksis Hvert eneste år. Masse lykke til

14 Vi bryr oss!


Laste ned ppt "FAU og Styreopplæring 2009. Velkommen til opplæring og erfaringsutveksling foreldretillitsvalgte Fra barneskolene er det invitert 3 fra hver skole: FAU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google