Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Vi har lyktes!» Roar Brekken, leder Stjørdal KFU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Vi har lyktes!» Roar Brekken, leder Stjørdal KFU."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Vi har lyktes!» Roar Brekken, leder Stjørdal KFU

2 Starten… Hva skjedde…? I gang igjen… Hva skjer nå…? Framtiden… Veien fram til i dag Hvordan har vi kommet dit vi er i dag…

3 Dannet 17. juni 1997 Samordnende og koordinerende organ Høringsorgan Drive opplæring og informasjon Foreldreengasjement Starten... Stjørdal KFU blir opprettet

4 Sterkt engasjement i starten Vanskelig å holde trykket oppe etter hvert som ildsjeler trekker seg og merkesaker forsvinner SKFU «sovnet» etter noen års drift Behov for KFU? Hva skjedde…? …etter oppstarten…

5 I 2007/2008 revitaliseres SKFU Stort engasjement blant foreldre da kommunen kutter i skolesektoren Nytt interimsstyre dannes Drives ad-hoc uten noen særlig plan SKFU på barrikadene I gang igjen… …opp og stå…

6 SKFU «drives» nå i prinsipp av to personer, leder og en til Slitsomt og vanskelig Roet seg etter et par år Tid til å se framover Vedtekter og Arbeidsplan Reorganisering Hvordan skal vi drive utvalget videre…

7 Formål –SKFU har som formål å arbeide for å skape best mulig rammevilkår og kvalitet i grunnskolene i Stjørdal. SKFU er partipolitisk og religiøst uavhengig. Det er forankret og driftet i tråd med retningslinjer og løpende orientering fra det statlig etablerte Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Organisering –SKFU skal ivareta foreldres interesser i skolesammenheng og sikre barna et best mulig skoletilbud. SKFU skal være et naturlig bindeledd mellom foreldrene, FAU, skolene, skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen. SKFU skal fortrinnsvis engasjere seg i saker av generell betydning for alle grunnskolene i kommunen, men kan også engasjere seg i saker av betydning for enkelte skoler. Vedtekter Det er viktig å vite hva man skal…

8 Årsmøte –Alle foreldre/foresatte! –Hver skole har to stemmer ved valg Styret –Fire styremedlemmer velges av årsmøtet Bare to på valg hvert år, kontinuitet –Leder velges av årsmøtet Vedtekter Fortsatt…

9 Å «lykkes» er et definisjonsspørsmål En kan alltid bli bedre, må hele tiden jobbe for at «ting» skal bli bedre enn de er Blir aldri ferdig med jobben… Får mye skryt Hvorfor har vi «lyktes»? Hva har vi gjort, hva gjør vi…

10 Struktur Organisering Engasjement Synlighet Og ikke minst… dialog, dialog, dialog Oppskriften til suksess Det er mange veier til Rom – men er alle like gode?

11 Når foreldre engasjerer seg, blir elevene mer motiverte og gjør det bedre på skolen. Foreldre er derfor en viktig ressurs for elevenes læring Hvordan skape engasjement? Engasjement Hvorfor trenger vi engasjerte foreldre?

12 Være synlig på flere nivåer –For FAU’ene og foreldrene –For skolene –For kommuneadministrasjonen –For politikerne i kommunen Synlighet Må tørre å stå fram…

13 Etablering av dialog med: –FAU’ene –Skoleadministrasjonene –Kommuneadministrasjonen –Kommunepolitikerne Dialog God kommunikasjon må ligge i bunnen…

14 Styremøter en gang i måneden Allmøte 2 ganger i semesteret Årsmøte Storforeldremøte en gang pr. år Valgmøte om skole i valgår Fronter KFU saker i media Rent praktisk Hvordan arbeider vi?

15 Faste møter med kommuneadministrasjonen Deltar på komitemøter og kommunestyremøter når det er skolesaker på dagsorden KFU-samling på fylkesnivå Rent praktisk Hvordan arbeider vi?

16 Vi blander oss ikke bort i lokale saker, saker som angår enkeltskoler. –Dette er saker som håndteres best av det lokale FAU –Kan engasjere oss som rådgivere eller støttespillere Hva gjør vi IKKE? Noe må man passe seg for…

17 Jobbe videre med «suksesskriteriene» –Struktur, organisering, engasjement, synlighet og dialog –Være ydmyk… Utfordringer framover Hvordan fortsette å jobbe godt?

18 SPØRSMÅL / KOMMENTARER? Til slutt…

19 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "«Vi har lyktes!» Roar Brekken, leder Stjørdal KFU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google