Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ABC FOR KLASSEKONTAKTER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ABC FOR KLASSEKONTAKTER"— Utskrift av presentasjonen:

1 ABC FOR KLASSEKONTAKTER
Hva kan jeg gjøre? Hvem er jeg til for? Hvordan kan jeg jobbe? Lysarkene bygger på FUGs hefte ”ABC for klassekontakter”. Klassekontakt. Lysarkene ligger på

2 Det er lettere å gjøre en god jobb når man vet hva som forventes.
Har skolen retningslinjer og mandat for klassekontaktenes arbeid? Klassekontakt. Lysarkene ligger på

3 Hva er en klassekontakt?
Klassekontakten er - representant for foreldrene i en klasse/gruppe - valgt av og blant foreldre med barn i samme klasse/gruppe - bindeleddet mellom skolen/lærerne og foreldrene i klassen/gruppen Hvis skolen har en annen organisering enn de tradisjonelle klassene, må klassekontaktordningen tilpasses denne organiseringen. Hvilken ordning passer hos oss? Bør en klassekontakt ha et spesielt ansvar for de minoritetsspråklige?

4 Valg av klassekontakter
- Klassekontakter velges av foreldrene i klassen/gruppen. - Det bør velges to klassekontakter i hver klasse/gruppe. - Valgene bør avholdes om våren. - Arbeidet bør komme i gang ved skolestart. - Sørg for kontinuitet/overlapping - bare én av klassekontaktene på valg av gangen. - Det er skolens ansvar at klassekontakter blir valgt. Vanlig funksjonstid for klassekontakter er ett eller to år, noen har fire år. Hva bør vi ha hos oss? Klassekontakt. Lysarkene ligger på

5 Klassekontaktens oppgaver
Noen eksempler: - Å planlegge klasseforeldremøter i samarbeid med klasselærerne. - Å ha jevnlige møter med klasselærerne om læringsmiljøet (faglig og sosialt). - Å holde kontakt med og hente innspill fra de andre foreldrene. - Å lede klasseforeldremøtene. - Å sørge for at det blir skrevet referat fra foreldremøtene. Klassekontakt. Lysarkene ligger på

6 Flere forslag til oppgaver
- Å lage forslag til årsplan for hjem-skole-samarbeidet i klassen (sosiale aktiviteter, oppgaver i forbindelse med fagene). - Å delegere oppgaver til de andre foreldrene. - Å forberede overgangen til ungdomstrinnet, evt. videregående opplæring. - Å ha kontakt med FAU. - Å ta kontakt med "nye" foreldre. - Å holde kontakt med tillitsvalgte elever. Klassekontakt. Lysarkene ligger på

7 Klassekontakt. Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no
Mål - et godt faglig og sosialt miljø i klassen/gruppen - null-toleranse for mobbing - gode rutiner for samarbeidet mellom hjem og skole - hensiktsmessig organisering av samarbeidet - klare retningslinjer for håndtering av uenighet og konflikter Å engasjere seg i hjem-skole-samarbeidet er en investering i barns og unges trivsel og læring! Klassekontakt. Lysarkene ligger på

8 Klassekontakt. Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no
Til drøfting Hva skal videreføres av oppgavene vi gjorde i fjor? Hvilke nye oppgaver skal vi ta fatt på? Har vi hensiktsmessige rutiner og organisering for samarbeidet? Har foreldrene reell medvirkning på elevenes læringsmiljø? Det er bedre å jobbe godt med få saker enn dårlig med mange! Klassekontakt. Lysarkene ligger på

9 Klassekontakt. Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no
Taushetsplikt Som klassekontakt har du taushetsplikt (Forvaltningsloven § 13). Taushetsplikten gjelder både for de tilsatte i skolen og for foreldre som sitter i råd og utvalg, klassekontakter og personer som er frivillige hjelpere på leirskole, skoleturer og skolefester. Klassekontakt. Lysarkene ligger på


Laste ned ppt "ABC FOR KLASSEKONTAKTER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google