Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klassekontakt. Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no1 ABC FOR KLASSEKONTAKTER •Hva kan jeg gjøre? •Hvem er jeg til for? •Hvordan kan jeg jobbe? Lysarkene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klassekontakt. Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no1 ABC FOR KLASSEKONTAKTER •Hva kan jeg gjøre? •Hvem er jeg til for? •Hvordan kan jeg jobbe? Lysarkene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klassekontakt. Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no1 ABC FOR KLASSEKONTAKTER •Hva kan jeg gjøre? •Hvem er jeg til for? •Hvordan kan jeg jobbe? Lysarkene bygger på FUGs hefte ”ABC for klassekontakter”.

2 Klassekontakt. Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no2 Det er lettere å gjøre en god jobb når man vet hva som forventes. Har skolen retningslinjer og mandat for klassekontaktenes arbeid?

3 3 Hva er en klassekontakt? Klassekontakten er - representant for foreldrene i en klasse/gruppe - valgt av og blant foreldre med barn i samme klasse/gruppe - bindeleddet mellom skolen/lærerne og foreldrene i klassen/gruppen Hvis skolen har en annen organisering enn de tradisjonelle klassene, må klassekontaktordningen tilpasses denne organiseringen. •Hvilken ordning passer hos oss? •Bør en klassekontakt ha et spesielt ansvar for de minoritetsspråklige?

4 Klassekontakt. Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no4 Valg av klassekontakter - Klassekontakter velges av foreldrene i klassen/gruppen. - Det bør velges to klassekontakter i hver klasse/gruppe. - Valgene bør avholdes om våren. - Arbeidet bør komme i gang ved skolestart. - Sørg for kontinuitet/overlapping - bare én av klassekontaktene på valg av gangen. - Det er skolens ansvar at klassekontakter blir valgt. •Vanlig funksjonstid for klassekontakter er ett eller to år, noen har fire år. Hva bør vi ha hos oss?

5 Klassekontakt. Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no5 Klassekontaktens oppgaver Noen eksempler: - Å planlegge klasseforeldremøter i samarbeid med klasselærerne. - Å ha jevnlige møter med klasselærerne om læringsmiljøet (faglig og sosialt). - Å holde kontakt med og hente innspill fra de andre foreldrene. - Å lede klasseforeldremøtene. - Å sørge for at det blir skrevet referat fra foreldremøtene.

6 Klassekontakt. Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no6 Flere forslag til oppgaver - Å lage forslag til å rsplan for hjem-skole- samarbeidet i klassen (sosiale aktiviteter, oppgaver i forbindelse med fagene). - Å delegere oppgaver til de andre foreldrene. - Å forberede overgangen til ungdomstrinnet, evt. videreg å ende oppl æ ring. - Å ha kontakt med FAU. - Å ta kontakt med "nye" foreldre. - Å holde kontakt med tillitsvalgte elever.

7 Klassekontakt. Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no7 Mål - et godt faglig og sosialt miljø i klassen/gruppen - null-toleranse for mobbing - gode rutiner for samarbeidet mellom hjem og skole - hensiktsmessig organisering av samarbeidet - klare retningslinjer for håndtering av uenighet og konflikter Å engasjere seg i hjem-skole-samarbeidet er en investering i barns og unges trivsel og læring!

8 Klassekontakt. Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no8 •Hva skal videreføres av oppgavene vi gjorde i fjor? •Hvilke nye oppgaver skal vi ta fatt på? •Har vi hensiktsmessige rutiner og organisering for samarbeidet? •Har foreldrene reell medvirkning på elevenes læringsmiljø? Det er bedre å jobbe godt med få saker enn dårlig med mange! Til drøfting

9 Klassekontakt. Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no9 •Som klassekontakt har du taushetsplikt (Forvaltningsloven § 13). •Taushetsplikten gjelder både for de tilsatte i skolen og for foreldre som sitter i råd og utvalg, klassekontakter og personer som er frivillige hjelpere på leirskole, skoleturer og skolefester. Taushetsplikt


Laste ned ppt "Klassekontakt. Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no1 ABC FOR KLASSEKONTAKTER •Hva kan jeg gjøre? •Hvem er jeg til for? •Hvordan kan jeg jobbe? Lysarkene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google