Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hvorfor FAU? Opplæringsloven § 11-4 FAU skal være et bindeledd mellom foreldrene og skolen FAU skal være et forum for erfaringsutveksling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hvorfor FAU? Opplæringsloven § 11-4 FAU skal være et bindeledd mellom foreldrene og skolen FAU skal være et forum for erfaringsutveksling."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hvorfor FAU? Opplæringsloven § 11-4 FAU skal være et bindeledd mellom foreldrene og skolen FAU skal være et forum for erfaringsutveksling

2 2 FAU skal Sikre reell medvirkning fra foreldrene Fremme foreldrenes fellesinteresser Medvirke til at foreldre deltar aktivt i arbeidet med et godt skolemiljø

3 3 FAU skal Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole Legge til rette for positiv utvikling hos elevene Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

4 4 FAU skal Samarbeide med andre FAUer Sørge for at foreldre får kunnskap om hva de kan bidra med i barns læring

5 5 Hvordan? Gjennom god dialog og jevnlige møter med skolens ledelse Gjennom god dialog og jevnlig informasjon til alle foreldrene ved skolen

6 6 Spørsmål til diskusjon i grupper Har vi en organisering av samarbeidet på vår skole som involverer alle foreldre? Hvordan fungerer informasjonsflyten mellom FAU og skolen/ skolen og FAU/foreldrene? Hva fungerer bra, hva kan bli bedre?

7 7 Oppsummering av gruppediskusjon Hva er bra?Hvorfor? Hva kan bli bedre?Hvordan?

8 8 Hva kan vi jobbe med i FAU? FAU bør ha en sentral rolle i skolens forebyggende prosjekter Kvalitetsutvikling i skolen Legge til rette for foreldreengasjement

9 9 Hva kan vi jobbe med i FAU? Bidra i utarbeidelse av skolens plan for hjem-skole- samarbeid, årsplan,virksomhetsplan, plan mot mobbing Skolering av foreldrekontakter i samarbeid med skolen Bidra til et positivt sosialt miljø på skolen

10 10 Spørsmål til diskusjon i grupper Hva forventer jeg som FAU-representant av skolen? Hva kan skolen forvente av meg?


Laste ned ppt "1 Hvorfor FAU? Opplæringsloven § 11-4 FAU skal være et bindeledd mellom foreldrene og skolen FAU skal være et forum for erfaringsutveksling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google