Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En oversikt over personopplysningsloven Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En oversikt over personopplysningsloven Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1 En oversikt over personopplysningsloven Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Oversikt over de rettslige spørsmål som loven regulerer (I) Vilkår for at loven kommer til anvendelse –“Behandling” av “personopplysninger” (§ 2 nr 2 jf 1) –Saklig virkeområde (§§ 3 og 7) –Geografisk virkeområde (§ 4) Grunnkrav –Rettslig grunnlag (§§ 8 og 9) –Angivelse av formål for behandling (§ 11 bokstavene b og c) –Krav til opplysningskvalitet (§ 11 bokstavene d og e, jf § 27) –Krav til sikker identifisering (§ 12) Krav til arbeidsmåter –Krav om/til sikkerhetsarbeidet (§ 13) –Krav om/til internkontrollarbeidet (§ 14) –Krav til kontraktsfesting av forholdet til “databehandler” (§ 15)

3 Oversikt over de rettslige spørsmål som loven regulerer (II) Rett til innsyn og krav til informasjon –Generelt innsyn (§ 18 første ledd) –Individuelt innsyn (§ 18 annet og tredje ledd) –Informasjonsplikt ved innsamling direkte fra den registrerte (§ 19) –Informasjonsplikt ved innsamling fra andre enn den registrerte (§ 20) –Informasjonsplikt ved bruk av personprofiler (§ 21) –Rett til begrunnelser for fullt ut automatiske avgjørelser (§ 22) –Felles unntaksbestemmelser fra retten til innsyn og informasjon (§ 23) –Svarfrister, krav til informasjonsutforming og betaling(§§16, 24 og 17) –Garantert innsynsnivå (§ 6 første ledd) –Plikt til å veilede om lovbestemte innsynsrettigheter (§ 6 annet ledd) Krav på diskresjon mv –Krav på manuell behandling (§ 25) –Krav på reservasjon mot markedsføring (§ 26, jf markedføringsloven § 2b) –Krav på sletting (§ 28)

4 Oversikt over de rettslige spørsmål som loven regulerer (III) Overføring av personopplysninger til utlandet –Grunnleggende krav, særlig knyttet til personverndirektivet (§ 29) –Unntaksbestemmelser etter loven (§ 30 første ledd) –Unntak når Datatilsynet bestemmer (§ 30 annet ledd) Fjernsynsovervåking –Definisjon av hva fjernsynsovervåking er (§ 36) –Virkeområde for de særlige bestemmelsene for slik overvåking (§ 38) –Grunnkrav (§ 38) –Utlevering av billedopptak (§ 39) –Varsel om fjernsynsovervåking (§ 40)

5 Oversikt over de rettslige spørsmål som loven regulerer (IV) Tilsyn –Meldeplikt (§§ 31 og 32) –Konsesjonsplikt (§§33 - 35) Myndigheter –Datatilsynets; oppgaver mv (§ 42) –Personvernnemnda; oppgaver mv (§ 43) –Myndighetenes tilgang til opplysninger (§ 44) –Myndighetenes forhold til taushetsplikter (§ 45) –Generell myndighet for Datatilsynet (§ 46) Sanksjoner –Tvangsmulkt (§ 47) –Straff (§ 48) –Erstatning (§ 49)

6 Noen prinsipielle rettspolitiske utfordringer innen personvernet Problemet med ”personvernsklien”, dvs en gradvis aksept av det som tidligere har vært uakseptabelt. Problemet med ”strukturell tvang”, dvs at formell valgfrihet overstyres av en faktisk begrenset valgmulighet. Problemet med at et sterkt Datatilsyn kan komme i motstrid til personvernidealet selv. Problemet med regelverkskompleksitet –Mer særlovgivning? –Flere automatisk virkende regler (jf PØT)?

7 Viktige kilder for den som vil arbeide med personvern AFINs ”Personvern på nettet”: http://www.personvern.uio.no/ http://www.personvern.uio.no/ Datatilsynets hjemmesider: http://www.datatilsynet.no/ Europakommisjonens hjemmesider: http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/index_e n.htm http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/index_e n.htm Europarådets hjemmesider: http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_co- operation/Data_protection/ http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_co- operation/Data_protection/ Electronic Privacy Information Centre: http://www.epic.org/privacy/ http://www.epic.org/privacy/


Laste ned ppt "En oversikt over personopplysningsloven Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google