Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bygg og funksjon – å bestille et bygg – roller i en byggeprosess Fagseminar NFF faggruppe for ergonomi Oslo, 10. april 2008 Thor Husby og Knut Østby Fagseminar,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bygg og funksjon – å bestille et bygg – roller i en byggeprosess Fagseminar NFF faggruppe for ergonomi Oslo, 10. april 2008 Thor Husby og Knut Østby Fagseminar,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bygg og funksjon – å bestille et bygg – roller i en byggeprosess Fagseminar NFF faggruppe for ergonomi Oslo, 10. april 2008 Thor Husby og Knut Østby Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 1

2 Noen viktige tema… Hva vil vi? Hva skal ivaretas? Spillets regler... Grunnlag for påvirkning Roller i en byggeprosess Faser i en prosjekteringsprosess Bestilling av et bygg Oppsummering: Hvordan skal vi lykkes? Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 2

3 Hva vil vi? Hvorfor et innlegg om dette på fagdagen? Vi ønsker å gjøre fagfeltet ergonomi premissgivende for utforming av bygg Vi ønsker gode fysiske miljøer med positive effekter for helse, trivsel, funksjonalitet og produktivitet To hovedmål i et byggeprosjekt: Funksjonalitet (egnet til formålet) og profesjonell eiendomsdrift Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 3

4 Hva skal ivaretas? (1) Det er vanlig å ikke gjøre hjemmeleksen før man ”reiser rundt og ser på løsninger” Bruk egen fagkunnskap i stedet for å ”jukse i bygningsfaget” Hvilke funksjoner? Hvilke kvalitetskrav? Gi grunnlag for at byggfaglig personell kan utforme løsninger! Menneske – arbeidsrelaterte aktiviteter og Menneske – oppholdsmiljø Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 4

5 Hva skal ivaretas? (2) I utviklingen av arbeidsoppgaver, produkter, miljø / omgivelser og systemer, tar ergonomien utgangspunkt i menneskets evner, begrensninger og beov slik at oppgaver, produkter, miljø og systemer tilpasses mennesket. Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 5

6 Spillets regler… grunnlag for påvirkning (1) Grunnlag for sosial makt. Hvordan kan du som ikke kan byggfaget få innflytelse? Noe så naturlig … hvorfor legges det ikke større vekt på kunnskap om mennesket? Hjelper det å argumentere med at det er 95% lønn og 5% byggkostnad pr år i et kontorbygg? Må forstå roller og faser Organisering av byggeprosessen Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 6

7 Spillets regler… grunnlag for påvirkning (2) Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 7

8 Roller i en byggeprosess (1) Innledende eksempel: ”Godt lys” Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 8

9 Roller i en byggeprosess (2) Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 9

10 De viktigste rollene i en byggeprosess Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 10 Byggherre (tiltakshaver) Arkitekt (øverste byggmester)

11 Hva er prosjektering? Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 11 Når planlegging av et bygg kommer til den formelle fasen med prosjektorganisering, starter prosjekteringsprosessen: Prosjekteringen består av: tegning beregning teknisk beskrivelse

12 Faser i en prosjekteringsprosess (1) Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 12

13 Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 13 Faser i en prosjekteringsprosess (1)

14 Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 14 Faser i en prosjekteringsprosess (1)

15 Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 15 Faser i en prosjekteringsprosess (1)

16 Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 16 Faser i en prosjekteringsprosess (1)

17 Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 17 Faser i en prosjekteringsprosess (1)

18 Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 18 Faser i en prosjekteringsprosess (1)

19 Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 19 Faser i en prosjekteringsprosess (1)

20 Hva er en bestilling av et bygg? Grunnlag for engasjement av arkitekt og øvrige prosjekterende Tydeliggjøring av valg og klargjøring av grunnlag for senere prioriteringer Legge grunnlag for oppfølging Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 20

21 Hva består en bestilling av? Visjon og mål Kvalitetskrav - sikre funksjonalitet – fleksibilitet - miljøfaktorer - universell utforming Overordnet funksjons- og romprogram Krav til profesjonell eiendomsdrift - generalitet og flerbruk - energiøkonomi - investeringsramme og driftsøkonomi Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 21

22 Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 22 Kvalitetskrav (1)

23 Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 23 Kvalitetskrav (2)

24 Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 24 Kvalitetskrav (3)

25 Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 25 Overordnet funksjonsdiagram (1)

26 Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 26 Overordnet funksjonsdiagram (2)

27 Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 27 Oppsummering (1) GOD ARKITEKTUR ER AVHENGIG BÅDE AV EN GOD ARKITEKT OG EN GOD BYGGHERRE

28 Oppsummering (2) Hvordan lykkes? Bidra til større vekt på planfasen (dvs. organisering av byggeprosessen) Bruk egen kompetanse – ikke juks i bygningsfaget. Synliggjør konsekvenser! Utfordre fagmiljøene til å finne løsninger som imøtekommer det som skal ivaretas Gå sammen med bruker for å få satt de menneskelige hensyn inn som et krav Fagseminar, NFF faggruppe for ergonomi, torsdag 10. april 28


Laste ned ppt "Bygg og funksjon – å bestille et bygg – roller i en byggeprosess Fagseminar NFF faggruppe for ergonomi Oslo, 10. april 2008 Thor Husby og Knut Østby Fagseminar,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google