Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge: Filial og hovedkontor 14. desember 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge: Filial og hovedkontor 14. desember 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norge: Filial og hovedkontor 14. desember 2011
Presentert av advokat (H) Cecilie Dyrnes Vilkårene for avgiftsplikt må alle være oppfylt for at merverdiavgiftsloven skal komme til anvendelse Går på hvilke subjekter som defineres under næringsvirksomhetsbegrepet Hva omsetning/uttak i denne sammenheng innebærer Hvilke type inntekter som faktiske er avgiftspliktig innenfor merverdiavgiftsloven I det følgende vil vi gjennomgå de enkelte elementene som er avgjørende for om avgiftsplikt foreligger 1

2 NUF = Norskregistrert utenlandsk foretak
Registreringsenheter i Norge som ikke er et eget rettssubjekt Ingen juridisk definisjon i norsk lov eller forskrift - men begrepet NUF benyttes hyppig både av myndigheter, domstoler og i juridisk litteratur Statistikk: Totalt NUF var registrert i Enhetsregisteret i 2010, hvorav også var registrert i Foretaksregisteret Vilkårene for avgiftsplikt må alle være oppfylt for at merverdiavgiftsloven skal komme til anvendelse Går på hvilke subjekter som defineres under næringsvirksomhetsbegrepet Hva omsetning/uttak i denne sammenheng innebærer Hvilke type inntekter som faktiske er avgiftspliktig innenfor merverdiavgiftsloven I det følgende vil vi gjennomgå de enkelte elementene som er avgjørende for om avgiftsplikt foreligger Page 2 2

3 Ulike typer NUF ? Statistisk Sentralbyrå (SSB) utarbeidet en rapport 27. mars ”Om organisasjonsformen NUF”. SSB foretok en overordnet kategorisering av ulike typer NUF, eksempelvis: Tradisjonelle NUF = omtales ofte som filialer (fast driftssted og skatteplikt til Norge NUN-NUF = all virksomhet skjer i Norge, men den formelle Etableringen er i utlandet (ofte UK) MVA-NUF = registrert i Merverdiavgiftsregisteret ved norsk representant Vilkårene for avgiftsplikt må alle være oppfylt for at merverdiavgiftsloven skal komme til anvendelse Går på hvilke subjekter som defineres under næringsvirksomhetsbegrepet Hva omsetning/uttak i denne sammenheng innebærer Hvilke type inntekter som faktiske er avgiftspliktig innenfor merverdiavgiftsloven I det følgende vil vi gjennomgå de enkelte elementene som er avgjørende for om avgiftsplikt foreligger Page 3 3

4 NUF og MVA Et NUF er et ”avgiftssubjekt”, mval. § 1-3 (d)
Registreringsplikten fremgår av mval. § 2-1: > Utenlandske foretak som ikke har ”forretningssted” eller ”hjemsted” i Norge skal registreres ved norsk representant > Utenlandske foretak som har ”forretningssted” eller ”hjemsted” registreres på samme måte som norske foretak Vilkårene for avgiftsplikt må alle være oppfylt for at merverdiavgiftsloven skal komme til anvendelse Går på hvilke subjekter som defineres under næringsvirksomhetsbegrepet Hva omsetning/uttak i denne sammenheng innebærer Hvilke type inntekter som faktiske er avgiftspliktig innenfor merverdiavgiftsloven I det følgende vil vi gjennomgå de enkelte elementene som er avgjørende for om avgiftsplikt foreligger Page 4 4

5 NUF i internasjonal handel
Varer: Mval. § 3-29: Avgiftsplikten oppstår ved passering av norsk grense Tjenester: Mval. § 3-30 (2): Avgiftsplikt for ”næringsdrivende” og ”offentlig virksomhet” hjemmehørende i Norge ved kjøp av ”fjernleverbare tjenester” Den norske reverse charge-ordningen omfatter kun fjernleverbare tjenester (ikke varer og ikke fysiske tjenester) Vilkårene for avgiftsplikt må alle være oppfylt for at merverdiavgiftsloven skal komme til anvendelse Går på hvilke subjekter som defineres under næringsvirksomhetsbegrepet Hva omsetning/uttak i denne sammenheng innebærer Hvilke type inntekter som faktiske er avgiftspliktig innenfor merverdiavgiftsloven I det følgende vil vi gjennomgå de enkelte elementene som er avgjørende for om avgiftsplikt foreligger Page 5 5

6 Hovedkontor og NUF Tjenester mellom hovedkontor og NUF utløser ikke avgiftsplikt for NUF etter mval. § 3-30 (2) > Gjelder for alle NUF også de NUF som er registrert ved norsk representant > FINs brev av 2. juli 2002 Omgåelse: Mval. § 3-30 (3) Vilkårene for avgiftsplikt må alle være oppfylt for at merverdiavgiftsloven skal komme til anvendelse Går på hvilke subjekter som defineres under næringsvirksomhetsbegrepet Hva omsetning/uttak i denne sammenheng innebærer Hvilke type inntekter som faktiske er avgiftspliktig innenfor merverdiavgiftsloven I det følgende vil vi gjennomgå de enkelte elementene som er avgjørende for om avgiftsplikt foreligger Page 6 6

7 Fjernleverbare tjenester
A/S i Danmark Ingen norsk MVA NUF Norsk MVA: AS i Norge A/S i Danmark

8 Varer A/S i Danmark Norsk MVA NUF Norsk MVA: AS i Norge A/S i Danmark

9 Fellesregistrering i utlandet
BFU 7/11 NUF SL SE Fig 1 Vilkårene for avgiftsplikt må alle være oppfylt for at merverdiavgiftsloven skal komme til anvendelse Går på hvilke subjekter som defineres under næringsvirksomhetsbegrepet Hva omsetning/uttak i denne sammenheng innebærer Hvilke type inntekter som faktiske er avgiftspliktig innenfor merverdiavgiftsloven I det følgende vil vi gjennomgå de enkelte elementene som er avgjørende for om avgiftsplikt foreligger Norsk MVA Page 9 9

10 Fellesregistrering i Norge
BFU 76/05 NUF B AS A Fig 2 Vilkårene for avgiftsplikt må alle være oppfylt for at merverdiavgiftsloven skal komme til anvendelse Går på hvilke subjekter som defineres under næringsvirksomhetsbegrepet Hva omsetning/uttak i denne sammenheng innebærer Hvilke type inntekter som faktiske er avgiftspliktig innenfor merverdiavgiftsloven I det følgende vil vi gjennomgå de enkelte elementene som er avgjørende for om avgiftsplikt foreligger Ikke norsk MVA Page 10 10

11 NUF til besvær… ? Manglende kunnskap og bevisstgjøring fra myndighetenes side? Forskjell mellom filialer og NUF v/ representant? Særnorsk ordning ? Harmonisering med EU? 1

12 Takk for meg  Cecilie Dyrnes, Advokat (H), Director Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, Oslo


Laste ned ppt "Norge: Filial og hovedkontor 14. desember 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google