Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PwC Norge: Filial og hovedkontor 14. desember 2011 Presentert av advokat (H) Cecilie Dyrnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PwC Norge: Filial og hovedkontor 14. desember 2011 Presentert av advokat (H) Cecilie Dyrnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 PwC Norge: Filial og hovedkontor 14. desember 2011 Presentert av advokat (H) Cecilie Dyrnes

2 PwC Page 2 NUF = Norskregistrert utenlandsk foretak • Registreringsenheter i Norge som ikke er et eget rettssubjekt • Ingen juridisk definisjon i norsk lov eller forskrift - men begrepet NUF benyttes hyppig både av myndigheter, domstoler og i juridisk litteratur • Statistikk: Totalt 28.787 NUF var registrert i Enhetsregisteret i 2010, hvorav 16.610 også var registrert i Foretaksregisteret

3 PwC Page 3 Ulike typer NUF ? • Statistisk Sentralbyrå (SSB) utarbeidet en rapport 27. mars 2008 ”Om organisasjonsformen NUF”. • SSB foretok en overordnet kategorisering av ulike typer NUF, eksempelvis: Tradisjonelle NUF = omtales ofte som filialer (fast driftssted og skatteplikt til Norge NUN-NUF = all virksomhet skjer i Norge, men den formelle Etableringen er i utlandet (ofte UK) MVA-NUF = registrert i Merverdiavgiftsregisteret ved norsk representant

4 PwC Page 4 NUF og MVA • Et NUF er et ”avgiftssubjekt”, mval. § 1-3 (d) • Registreringsplikten fremgår av mval. § 2-1: > Utenlandske foretak som ikke har ”forretningssted” eller ”hjemsted” i Norge skal registreres ved norsk representant > Utenlandske foretak som har ”forretningssted” eller ”hjemsted” registreres på samme måte som norske foretak

5 PwC Page 5 NUF i internasjonal handel • Varer: Mval. § 3-29: Avgiftsplikten oppstår ved passering av norsk grense • Tjenester: Mval. § 3-30 (2): Avgiftsplikt for ”næringsdrivende” og ”offentlig virksomhet” hjemmehørende i Norge ved kjøp av ”fjernleverbare tjenester” Den norske reverse charge-ordningen omfatter kun fjernleverbare tjenester (ikke varer og ikke fysiske tjenester)

6 PwC Page 6 Hovedkontor og NUF • Tjenester mellom hovedkontor og NUF utløser ikke avgiftsplikt for NUF etter mval. § 3-30 (2) > Gjelder for alle NUF også de NUF som er registrert ved norsk representant > FINs brev av 2. juli 2002 • Omgåelse: Mval. § 3-30 (3)

7 PwC Fjernleverbare tjenester Page 7 NUF A/S i Danmark AS i Norge Ingen norsk MVA Norsk MVA:

8 PwC Varer Page 8 NUF A/S i Danmark AS i Norge Norsk MVA Norsk MVA :

9 PwC Page 9 Fellesregistrering i utlandet BFU 7/11 NUF SLSE Fig 1 Norsk MVA

10 PwC Page 10 Fellesregistrering i Norge BFU 76/05 NUF B AS AFig 2 Ikke norsk MVA

11 PwC NUF til besvær… ? 11 1 Manglende kunnskap og bevisstgjøring fra myndighetenes side? Forskjell mellom filialer og NUF v/ representant? Særnorsk ordning ? Harmonisering med EU?

12 Takk for meg  Cecilie Dyrnes, Advokat (H), Director cecilie.dyrnes@no.pwc.com 95 26 02 87 Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, Oslo


Laste ned ppt "PwC Norge: Filial og hovedkontor 14. desember 2011 Presentert av advokat (H) Cecilie Dyrnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google