Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs 30.01.13
Fritaksmetoden Utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs Client name - Event - Presentation title

2 Hvor er de skattemessig hjemmehørende?
Tabellen viser et utvalg av selskaper noter på Oslo Børs. For enkelte selskaper er det kjent gjennom skattemyndighetene hvor de skattemessig hører hjemme, for andre er informasjon hentet fra selskapets hjemmesider. Tabellen må derfor betraktes som veiledende. Selskaper vi antar faller innenfor fritaksmetoden er markert med grønt, de vi antar faller utenfor med rødt og selskaper hvor det kan stilles spørsmål om hvor de er å anse som skattemessig hjemmehørende, med hvit. Selskap Registreringsland Hovedkontor Kommentar Acergy Luxembourg Fusjonert med Subsea under navnet Subsea 7. Tidligere 1929-holding selskap (selskapstypen opphørt fra , ikke lenger unntatt fra skatteavtalen med Luxembourg) Archer Ltd Bermuda Archer Management, Houston Texas, US Bakkafrost Færøyene BW Group Ltd Crew Gold Canada Canada / UK Anses inntil videre for å være hjemmehørende både i Canada og Storbritannia og innenfor fritaksmetoden, fom 2003 jf. SKD uttalelse av Deep Sea Supply Kypros Dockwise Group Nederland Iht egne hjemmesider hjemmehørende i Nederland. Sk.etatens syn ikke kjent. EDC Singapore BDO Advokater AS

3 Hvor er de skattemessig hjemmehørende?
Tabellen viser et utvalg av selskaper noter på Oslo Børs. For enkelte selskaper er det kjent gjennom skattemyndighetene hvor de skattemessig hører hjemme, for andre er informasjon hentet fra selskapets hjemmesider. Tabellen må derfor betraktes som veiledende. Selskaper vi antar faller innenfor fritaksmetoden er markert med grønt, de vi antar faller utenfor med rødt og selskaper hvor det kan stilles spørsmål om hvor de er å anse som skattemessig hjemmehørende, med hvit. Selskap Registreringsland Hovedkontor Kommentar Frontline Bermuda Golar LNG Golden Ocean Group Junhui Hong Kong Maritime Industrial Services Panama GF holdes i Dubai Nio Securitiy Inc. USA Memphis/ USA GF 2010 og 2011 avholdt i Oslo, styremedlemmer norske, – skattemessig tilknytning til Norge? Sk.etatens syn ikke kjent. Northern Offshore Northland Resources Luxembourg Polarcus Ltd. Dubai, Emiratene BDO Advokater AS Page 3

4 Hvor er de skattemessig hjemmehørende?
Tabellen viser et utvalg av selskaper noter på Oslo Børs. For enkelte selskaper er det kjent gjennom skattemyndighetene hvor de skattemessig hører hjemme, for andre er informasjon hentet fra selskapets hjemmesider. Tabellen må derfor betraktes som veiledende. Selskaper vi antar faller innenfor fritaksmetoden er markert med grønt, de vi antar faller utenfor med rødt og selskaper hvor det kan stilles spørsmål om hvor de er å anse som skattemessig hjemmehørende, med hvit. Selskap Registreringsland Hovedkontor Kommentar Prosafe SE Kypros Prosafe Offshore PTE Ltd Singapore Iflg. selskapet: UK- ”operational HQ”. Ingen kjente avgjørelser fra skattemyndighetene Questerre Energy Canada Royal Caribbean Cruises Liberia Scorpion Offshore Bermuda SeaBird Exploration Ltd. Seadrill Norge BDO Advokater AS

5 Hvor er de skattemessig hjemmehørende?
Tabellen viser et utvalg av selskaper noter på Oslo Børs. For enkelte selskaper er det kjent gjennom skattemyndighetene hvor de skattemessig hører hjemme, for andre er informasjon hentet fra selskapets hjemmesider. Tabellen må derfor betraktes som veiledende. Selskaper vi antar faller innenfor fritaksmetoden er markert med grønt, de vi antar faller utenfor med rødt og selskaper hvor det kan stilles spørsmål om hvor de er å anse som skattemessig hjemmehørende, med hvit. Selskap Registreringsland Hovedkontor Kommentar Siem Offshore Isle of Man Kristiansand Skal være innflyttet til Norge f.o.m 2010 Subsea 7 S.A. Luxembourg (2011) England (2012) f.o.m Luxembourg, eksakt dato for flytting til England ukjent Songa Offshore Kypros Stolt-Nielsen Ltd Bermuda Fra , tidligere 1929-regimet i Luxembourg Vizrt Ltd. Israel Norge, Bergen (?) Skattemessig antakelig hjemmehørende i Israel, men noe uklart. Wenthworth Resources Canada Tanzania BDO Advokater AS

6 Fritaksmetoden fom 2012 Utenfor - Innenfor
Date Fritaksmetoden fom 2012 Utenfor - Innenfor Eie direkte! +28% Norsk AS 0,84% (utbytte) 28% Oppsummering av fritaksmetoden Skattelovens § 2-38 har nærmere regler om hvilke typer eierselskaper (subjekter) som kan påberope seg regelen (I PLANSJEN: HOLDING PÅ TOPPEN) De viktigst er: AS/ASA, Sparebanker andre selveiende finansieringsforetak, gjensidige forsikringsselskaper, samvirkeforetak aksjefond,mv er er fritatt. Også utenlandske selskaper innefor EØS som tilsvarer de norske selskapene er unntatt, ref EØS-avtalen Fritaksmetoden har også regler om hvilke typer investeringer (objekter) som er omfattet (I REKKEN NEDENFOR): AS,ASA, Fond , osv. Denne listen er noe kortere, men alle de selskapstyper som er nevnt ovenfor som subjekter, omfattes som objekt. Inntekter fra selskaper i andre EØS-land som tilsvarende de norske objektene, er også fritatt. Fritatt: (TIL VENSTRE I PLANSJEN) 3% av de fritatte gevinstene skal inntektsføres, for å kompensere for at kostnadene selskapet har med å administrere investeringene er fradragsberettiget. Dette gir mao 0,84% skatt (28% av 3%). Ikke fritatt: (TIL HØYRE) Det blir dobbelt skatt: 100 i overskudd gir 28 i skatt. Når 72 deles ut til en privatperson blir de beskattet på nytt med 28%= 48,16% skatt til sammen Norsk AS EØS AS Høy- skatteland AS Aksjefond osv EØS KS, ANS, AS Under 10%/2år høyskatteland utenfor EØS Selskap i lavskatteland utenfor EØS Lavskatteland i EØS Ikke reelt etablert Fritaksmetode Ikke fritaksmetode BDO Advokater AS Seminar: Arv & generasjonsskifte

7 Endringer i 2012 Endringer Fra: 2012 Fritaksmetoden
3% inntektsføring skal bare gjelde utbytte, ikke gevinst på aksjer og andeler Også utdeling fra DLS skal omfattes Også utdeling til norsk filial på aksjer de eier skal omfattes 2012 Heller ikke utbytte er skattepliktig med 3% av inntekten i skattekonsern Også EØS-selskap (utdeling til utlending) omfattes Mer enn 90% eierskap Gjelder AS og ASA BDO Advokater AS

8 E-mail: hans.olav.hemnes@bdo.no
Date Hans Olav Hemnes, Advokat (H) partner Telefon: Solveig Kristine Fosvold Telefon:


Laste ned ppt "Utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google