Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny statistikkdatabase for fagskoleutdanning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny statistikkdatabase for fagskoleutdanning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny statistikkdatabase for fagskoleutdanning http://fagskole.wikispaces.com/rogalandsrad http://fagskole.wikispaces.com/rogalandsrad

2 Bakgrunn: • Rapport fra ”Arbeidsgruppe for fagskolestatistikk” våren 2010 • Høringsrunde knyttet til denne • Prop. 1 S (2010-2011) hvor Kunnskapsdepartementet tok initiativ til etablering av en ny database for statistikk om fagskoleutdanning.

3 Brev fra KD datert 5. mai • Alle fagskoletilbydere (104) skal rapportere inn til databasen med frist 15. oktober 2011. • Skoletilbyderne ved styrene vil ha det overordnede ansvaret for datakvaliteten. • Kunnskapsdepartementet vil holde et informasjonsmøte for styreledere om dette 1. juni 2011 (Norges Kreative Fagskole kl. 12 – 15)

4 • Oversikt over det samlede tilbud av utdanninger og antall fagskolestudenter mv. • Mulighet for overordnede og lokale analyser for styring og kvalitetsarbeid innenfor fagskolefeltet • Ett sted for samlet statistikk. • Økt synlighet av sektoren. • Enklere rapporteringsarbeid. • Forsyne bl.a. Statistisk sentralbyrå (SSB), Lånekassen, NOKUT og Kunnskapsdepartementet med nødvendige data.

5 «Fra tall til kunnskap» • NOKUTs fagskolekonferanse 27. – 28. oktober 2010 i Asker. • Fokuserte på etablering av en enhetlig fagskolestatistikk.

6 Forum for fagskolestatistikk er etablert Består av SSB, Lånekassen, NOKUT, Nasjonalt fagskoleråd, databaseleverandør og Kunnskapsdepartementet. Stor utfordring: Svært sammensatt gruppe skal rapportere. • Bidragsyter og ”høringsinstans” for databaseleverandør i utviklings- og etableringsfasen av fagskolebasen. • Utforme nettsidene hvor statistikken presenteres av databaseleverandør. • Permanent ordning som vil fungere som en støttespiller for databaseleverandør og et bindeledd mellom Kunnskapsdepartementet, fagskolesektoren og databaseleverandør.

7 Foreløpig leverandør • NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste v/ Database for statistikk om høyere utdanning (DBH)) er gitt i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å forberede et opplegg for innsamling og presentasjon av fagskolestatistikk, og alle rapporteringskrav vil bli fremsatt på vegne av de viktigste aktørene i fagskolesektoren; Kunnskapsdepartementet, SSB, Lånekassen, NOKUT og fagskolen selv.

8 Om databasen • Ennå ikke avklart hvilken databaseleverandør som velges. • Databasen skal være klar for første rapportering til høsten. Frist for første rapportering for alle fagskoler, offentlige og private, blir da 15. oktober 2011. • Parallelle rapporteringer i en overgangsfase. • Inntil videre skal alle fagskoletilbydere rapportere til Lånekassen og SSB som før. • De fylkeskommunale fagskolene har de siste to årene hatt en ordning med rapportering gjennom Nasjonalt opptakskontor. Denne ordningen avvikles trolig etter hvert og erstattes med direkterapportering til Database for statistikk om fagskoleutdanning (DBH-F).

9 Implementeringsprosessen: • 15. mai: Tilgjengelig rapporteringsmal på http://fagskole.nsd.nohttp://fagskole.nsd.no • 1. juni: Informasjonsseminar for styreledere ved alle fagskoletilbydere Innhold: • Etableringsprosessen av databasen • Rutiner for rapportering • Forberedelse den enkelte fagskoletilbyder må gjøre i sitt lokale administrative system i forkant av første rapportering • 20. mai: Påmeldingsfrist for informasjonsseminar Nærmere informasjon om agenda for møtet sendes ut senere Etter møtet forventes det at den enkelte fagskoletilbyder registrer seg med organisasjonsopplysninger om tilbyder og fagskole og melder inn navn på den rapporteringsansvarlige ved fagskoletilbyder. Veiledning om hvordan dette skal håndteres gis i eget brev fra DBH (brev 15. mai 2011) og i samlingen 1. juni • Primo september: Opplæringstiltak for rapporteringsansvarlige • 1. oktober: Telletidspunkt for data som skal rapporteres • 15. oktober: Frist for rapportering

10 Rapportering på mer detaljert nivå • Endringene i fagskoleloven i desember gir hjemmel til å utarbeide forskrift om fagskolepoeng. • Forskriftsbestemmelser => høring. • Deretter vil departementet i samarbeid med Fagskolenes statistikkforum arbeide med å få på plass rapportering i henhold til fagskolepoeng. Tar sikte på at dette kan være klart til rapporteringen høsten 2012. • Utsendt dataspesifikasjon er grunnlaget for rapporteringen som skal gjøres til høsten, og i årene fremover, slik er denne også grunnlaget for de eventuelle tilpasningene i lokale administrative systemer som må gjøres nå.

11 Foreløpig program for 1. juni • 1130 Ankomst Norges Kreative Fagskole, Kirkegaten 4 - enkel servering med kaffe og noe til • 1200 Velkommen • 1205 – 1220 KD • 1220 – 1300 DBH-F • 1300 – 1320 NOKUT • 1320 – 1340 Nasjonalt fagskoleråd – privat eide fagskoler • 1340 – 1400 Nasjonalt fagskoleråd – offentlig eide fagskoler • 1400 – 1420 Lånekassen • 1420 – 1440 Statistisk Sentralbyrå • 1440 – 1500 Avsluttende kommentar fra KD og de siste spørsmål/kommentarer fra salen

12 Kravspesifikasjonen 1. Organisasjonsdatatabeller for: – Skoletilbyder – Fagskole – Studiested 2. Utdanningstilbudstabeller 3. Studentdatatabeller for: – Aktive studenter – Gjennomføring – Fagskolepoeng pr. rapporteringssemester

13 Nettstedet http://fagskole.nsd.nohttp://fagskole.nsd.no


Laste ned ppt "Ny statistikkdatabase for fagskoleutdanning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google