Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Utenlandskontrollerte foretak i Norge (inngående FATS) Berit Emberland og Eirin Totland Statistisk sentralbyrå, Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Utenlandskontrollerte foretak i Norge (inngående FATS) Berit Emberland og Eirin Totland Statistisk sentralbyrå, Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Utenlandskontrollerte foretak i Norge (inngående FATS) Berit Emberland og Eirin Totland Statistisk sentralbyrå, Norge

2 2 2 Utenlandskontrollerte foretak i Norge (inngående FATS)  Utfordringer ved gjenbruk av administrative kilder  Utfordringer ved identifisering av eierskap

3 3 Inngående FATS - bakgrunnsinformasjon  EU forordning – obligatorisk fra 2007  Statistikk for virksomheten til utenlandske foretak i Norge  Skal vise effekt av utenlandskontrollert virksomhet  Gir implisitt en total strukturstatistikk (hele næringslivet)  Har data fra 2000 ”mini datavarehus”

4 4 Bruk av eksisterende administrative data Mål: Redusere oppgavebyrden til et minimum Resultat: 100 % gjenbruk av eksisterende data Mål: Utvikling av nye administrative kilder Resultat: Opplysning om eierskap inn i skatteoppgave Mål: Forbedring og samordning internt i SSB Resultat: Koordinert populasjonsarbeid og mer ensartet praksis

5 5 Hvilken kilder inngår i statistikken?  Strukturstatistikkene (SBS)  SBS basert på utvalgsundersøkelser og administrative kilder  Dataleveranse fra ulike enheter i Statistisk sentralbyrå  Populasjonen for olje/gass, rørtransport og energinæringene

6 6 Flere kilder  Forsknings- og utviklingsstatistikken (FoU)  Utvalgsundersøkelse. Ikke tatt hensyn til utenlandsdimensjonen i utvalget  Oppblåsningsproblem  Manglende konsistens med SBS

7 7 Erfaringer fra pilotundersøkelse i regi av Eurostat  Kobling SBS-data med handelsstatistikkene - mange ulike kilder  Eksport og import av varer og tjenester i handelsstatistikkene - identifisere konsernintern handel - ulike rapportører for samme virksomhet - skille varer og tjenester i en handel

8 8 Gjenbruk setter krav til  Den statistiske enhet  Populasjonen  Tid

9 9 Gjenbruk betyr også  Avdekker inkonsistens  Setter krav til standardisering  Mer samordning  Bedrer kvaliteten i statistikken

10 10 Identifisering av populasjonen Hovedkilden er Aksjonærregisteret:  viser foretak med norske og utenlandske aksjonærer - fysiske personer (fødselsnummer) - organisasjonsnummer - aksjonærens navn, adresse, og hjemland - antall aksjer i foretaket

11 11 Ultimate eierskap for inngående FATS • Ultimate eierland (siste ledd i kjeden) • Kilder: Årsregnskap, børsopplysninger, Bedrifts- og foretaksregisteret, Aksjonærregisteret, internprisingsoppgaven, EuroGroupRegister og internett • Relativt enkelt å finne for de store foretakene, men mye manuelt arbeid for de små og mellomstore

12 12 Videreutvikle og kvalitetsforbedre kildene • Pågående prosjekt i SSB med å utnytte de ulike populasjonskildene med mål om: - Identifisering av utenlandsdimensjonen i Bedrifts- og foretaksregisteret - Lage et felles løp for sammenstilling av ulike relevante kilder • Kvalitetssikre opplysningene i EuroGroupRegister


Laste ned ppt "1 1 Utenlandskontrollerte foretak i Norge (inngående FATS) Berit Emberland og Eirin Totland Statistisk sentralbyrå, Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google