Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utenlandskontrollerte foretak i Norge (inngående FATS)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utenlandskontrollerte foretak i Norge (inngående FATS)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utenlandskontrollerte foretak i Norge (inngående FATS)
Berit Emberland og Eirin Totland Statistisk sentralbyrå, Norge

2 Utenlandskontrollerte foretak i Norge (inngående FATS)
Utfordringer ved gjenbruk av administrative kilder Utfordringer ved identifisering av eierskap

3 Inngående FATS - bakgrunnsinformasjon
EU forordning – obligatorisk fra 2007 Statistikk for virksomheten til utenlandske foretak i Norge Skal vise effekt av utenlandskontrollert virksomhet Gir implisitt en total strukturstatistikk (hele næringslivet) Har data fra ”mini datavarehus”

4 Bruk av eksisterende administrative data
Mål: Redusere oppgavebyrden til et minimum Resultat: 100 % gjenbruk av eksisterende data Mål: Utvikling av nye administrative kilder Resultat: Opplysning om eierskap inn i skatteoppgave Mål: Forbedring og samordning internt i SSB Resultat: Koordinert populasjonsarbeid og mer ensartet praksis

5 Hvilken kilder inngår i statistikken?
Strukturstatistikkene (SBS) SBS basert på utvalgsundersøkelser og administrative kilder Dataleveranse fra ulike enheter i Statistisk sentralbyrå Populasjonen for olje/gass, rørtransport og energinæringene

6 Forsknings- og utviklingsstatistikken (FoU)
Flere kilder Forsknings- og utviklingsstatistikken (FoU) Utvalgsundersøkelse. Ikke tatt hensyn til utenlandsdimensjonen i utvalget Oppblåsningsproblem Manglende konsistens med SBS

7 Erfaringer fra pilotundersøkelse i regi av Eurostat
Kobling SBS-data med handelsstatistikkene - mange ulike kilder Eksport og import av varer og tjenester i handelsstatistikkene - identifisere konsernintern handel - ulike rapportører for samme virksomhet - skille varer og tjenester i en handel

8 Gjenbruk setter krav til
Den statistiske enhet Populasjonen Tid

9 Gjenbruk betyr også Avdekker inkonsistens
Setter krav til standardisering Mer samordning Bedrer kvaliteten i statistikken

10 Identifisering av populasjonen
Hovedkilden er Aksjonærregisteret: viser foretak med norske og utenlandske aksjonærer - fysiske personer (fødselsnummer) - organisasjonsnummer - aksjonærens navn, adresse, og hjemland - antall aksjer i foretaket

11 Ultimate eierskap for inngående FATS
Ultimate eierland (siste ledd i kjeden) Kilder: Årsregnskap, børsopplysninger, Bedrifts- og foretaksregisteret, Aksjonærregisteret, internprisingsoppgaven, EuroGroupRegister og internett Relativt enkelt å finne for de store foretakene, men mye manuelt arbeid for de små og mellomstore

12 Videreutvikle og kvalitetsforbedre kildene
Pågående prosjekt i SSB med å utnytte de ulike populasjonskildene med mål om: - Identifisering av utenlandsdimensjonen i Bedrifts- og foretaksregisteret - Lage et felles løp for sammenstilling av ulike relevante kilder Kvalitetssikre opplysningene i EuroGroupRegister


Laste ned ppt "Utenlandskontrollerte foretak i Norge (inngående FATS)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google