Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammensatte tjenester – fokus på finansbransjen 31. mars 2011 Presentert av Advokat (H) Cecilie Dyrnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammensatte tjenester – fokus på finansbransjen 31. mars 2011 Presentert av Advokat (H) Cecilie Dyrnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammensatte tjenester – fokus på finansbransjen 31. mars 2011 Presentert av Advokat (H) Cecilie Dyrnes

2 Page 2 Illustrasjon x Finansiell tjeneste Verdi- vurderinger Bistand ved forhandlinger Rådgivning Presentasjons- materiell Due Diligence Prospekt Teknisk bistand Administrasjon Analyse

3 PwC Page 3 Utfordringen ved sammensatte tjenester • To alternativer: 1) Avgiftshåndteringen skjer ut fra et prisnipp om hva som er hovedytelsen 2) Avgiftshåndteringen splittes i to deler • Kan tjenesteyteren velge ? > Høyesteretts dom av 22. desember 2009 - Rt. 2009 s. 1632 (Carnegie/ABG)

4 PwC Page 4 Carnegie/ABG • ABG: Bistand ved fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR • Carnegie: Bistand ved fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR + bistand ved salg av selskaper (aksjesalg)

5 PwC Page 5 EU-rettens betydning for norsk rett • EU-domstolens praksis • De mer overordnede tolkingsprinsipper som EU-domstolen har etablert. • Volker Ludwig (C-453/05) – prinsippene i dommen er også utgangspunktet for tolkingen av den norske merverdiavgiftsloven

6 PwC Page 6 Hva er mellommannsvirksomhet ? • Høyesterett tok utgangspunkt i saken CSC Financial Services (C-235/00) Høyesteretts spørsmål: Hvilke elementer karakteriserer særlig den aktuelle transaksjon ? Hva er hovedsiktemålet med tjenestene fra den enkelte tjenesteyter ? Hva er hovedytelsen ?

7 PwC Page 7 Bistand ved fusjon HRs konklusjon: Avgiftspliktig i sin helhet • Ikke grunnlag for å se meglertjenesten som hovedytelsen ved oppdraget • I ordinære fusjonsprosesser vil sentrale elementer i et megleroppdrag ”nærmest systematisk være fraværende” • Rådgivningstjenestene vil dominere ved et slikt oppdrag

8 PwC Page 8 Bistand ved salg av selskaper HRs konklusjon: Unntatt fra avgiftsplikt • En helt annerledes selvstendig rolle • Allerede under det innledende salgsarbeidet var klart at salget ville bli gjennomført ved overdragelse av aksjene

9 PwC Page 9 Oppsummering • Kan dommen tolkes slik at den gir uttrykk for en hovedytelseslære som er obligatorisk ? • Kan det finnes tilfeller der sammensatte tjenester innen finans splittes ? • Andre unntak: Undervisning – avgiftsmyndighetene aksepterer splitt


Laste ned ppt "Sammensatte tjenester – fokus på finansbransjen 31. mars 2011 Presentert av Advokat (H) Cecilie Dyrnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google