Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rusdag 2013 Prosjektleder Lena Heitmann.  Bakgrunnen for JobbResept.  Metode  Praktisk gjennomføring  Resultat  Fremtid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rusdag 2013 Prosjektleder Lena Heitmann.  Bakgrunnen for JobbResept.  Metode  Praktisk gjennomføring  Resultat  Fremtid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rusdag 2013 Prosjektleder Lena Heitmann

2  Bakgrunnen for JobbResept.  Metode  Praktisk gjennomføring  Resultat  Fremtid

3  Tidsaspektet og livskvalitet  Skille mellom symptom- og funksjonsnivå, GAF  Ett gap mellom sysselsetting, og ønsket sysselsetting  Logo

4 "Å øke opplevelsen av mestring og livskvalitet hos den enkelte. Skape mindre stigma rundt psykiske lidelser, og bidra til bedre prognose." Visjon

5 •Praksisplassprosjekt •Hovedmålsetting; hjelpe den enkelte deltaker til reell arbeidserfaring i ordinære bedrifter •Sekundært; gi økt kunnskap om og toleranse for psykiske lidelser i samfunnet •Samarbeidsprosjekt mellom SUS og NAV Rogaland. •5 ansatte med helse/sosial faglig bakgrunn, + klinisk erfaring. JobbResept; jobb på resept

6 •I studier fra Norge og Skandinavia at det er opptil 90 % arbeidsledighet for mennesker med schizofrenilidelser. •Et stort gap mellom andelen personer i jobb, og de som ønsker å komme i jobb. •Årsaken til den lave sysselsettingsraten ser ikke ut til å ligge i lidelsen, men i psykologiske terskler, stigma og samfunnsmessige faktorer. •På tross av høy forekomst av symptomer, kan og bør arbeid iverksettes. Forskning viser:

7 •At mennesker med psykiske lidelser ikke ønsker å jobbe. •At det å arbeide er for stressende for mennesker med psykiske lidelser. Det er en del fordommer

8 •Mange mennesker med alvorlig psykisk lidelse strever med generalisering, og fleksibel bruk av ervervete kunnskaper og ferdigheter. • En konsekvens av dette er at arbeidstrening i en vernet bedrift ikke nødvendigvis fører til mestring i en annen bedrift. Forskning viser også….

9 •Arbeid som medisin. •Ulike former for arbeidsrehabilitering. •Alle kan jobbe litt. •«50»% jobb = 100% for noen. •Ikke train and place, men, place and train.

10 Metode Individual placement and support (IPS) •Fokus er rettet mot det ordinære arbeidsliv, og vanlig betalt arbeid er målet. •Rask etablering av en arbeidsplass etter første henvendelse. •Tett samarbeid mellom rehabiliterings- og behandlingstiltak. •Fokus på individet. Arbeidsplassen må matche deltakerens ønsker og forutsetninger. •Kontinuerlig og omfattende kartlegging ved oppstart og senere. •Tidsubegrenset oppfølging. •Fokus på økonomiske rettigheter og bistand i forhold til dette. •(Becker & Drake, 1994)

11 Avd. Unge Voksne Psyk.Div. SUS. ca.1500 pas.årlig i avd. Seksjon GauselSeksjon Engelsvoll Seksjon Rus/Psykiatri

12 •Psykoser •Affektive lidelser •Rus •Dobbeltdiagnoser •Kognitiv svikt, spesielt eksekutiv funksjon er viktig. •Alder: 18-30 år. Hvilke alvorlige psykiske lidelser:

13 Et vanlig forløp i JobbResept 1.Fra samfunn. 2.Opprettes beh.kontakt i Avd.unge voksne, SUS. 3.Henvisning til JobbResept 4.Kartlegging starter, målene settes, og prosessen mot ordinært arbeid er i gang. 5.Jobbsøk og jobbetablering, kontakt med NAV. 6.Videreføring til attføringstiltak eller ut i ordinært arbeid. 7. Behandlingen vidr.føres til det kommunale hjelpeapparat. 8. Til samfunn.

14  Motivasjon  Bosituasjon  Sosialt nettverk  Økonomi  Helse (fysisk og psykisk)  Utdanning  Tidligere arbeidserfaring  Interesser og forventninger  Utfordringer/muligheter  Arbeidsønsker – generell utforming og spesifikke stillinger Kartlegging

15 •Alternativ 1: - Valg av bedrift/skole - Kontakt med arbeidsgiver -Info samtale -Jobbforberedende samtale -Jobbintervju/Samtale •Alternativ 2: -Sjekke ut aktuelle stillingsannonser -Skrive CV og søknad -Sende søknad Jobbsøk

16 •Individuell tilrettelegging •Tett oppfølging i starten •Jevnlig evalueringsmøter •Kontraktskriving •Fra praksis til ordinær jobb Jobb

17 Eksempel fra virkeligheten

18 Tidsaspektet F 20-30: Gj.snittlig 3,52 mnd før de er i arbeid og 8,5 mnd i prosjektet totalt F 30-39: 3,4 mnd og 12,8 mnd (totalt i prosjektet); F 10-19: 3,75 mnd og 10,1 mnd(totalt i prosjektet); F 40-90: 4,9 mnd og 8,3 mnd (totalt i prosjektet)

19 Resultater Ca.40% av alle deltakere har dobbeltdiagnose. Gjennomsnittsalder 24.5 år, hovedvekt menn. Av 330 deltakere totalt i prosjektet, er ca. 40 % avsluttet til arbeid/utdanning 2012, 61% til ordinært arbeid/skole, 30% tilbake til behandling, 9 % andre årsaker/tiltak.

20 •F20-30. Psykoselidelser. 71% avsluttet til arbeid, 29% tilbake til behandling. •F30-40. Affektive lidelser. 58% avsluttet til arbeid, 25% til annet, 17% tilbake til behandling. •F40-90. Andre diagnoser. 53% avsluttet til arbeid, 12% til annet, 35% tilbake til behandling. •F10-20. Ruslidelser. 65% avsluttet til arbeid, 5% til annet, 30% tilbake til behandling. Diagnostisk inndeling i.f.t resultater, 2012:

21 Institusjonsbehandling versus poliklinisk: Våre hypoteser: rusfri over lengre tid, struktur, trener på behovsutsettelse, virksomme hverdagsrutiner.

22 Det var ikke Nav som hjalp Peter Norum tilbake i arbeidslivet • http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/nord-jaeren/1.8399450 http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/nord-jaeren/1.8399450

23 Send en epost til: JobbResept@sus.no eller ring: 51 51 55 58 Takk for oppmerksomheten! Spørsmål?


Laste ned ppt "Rusdag 2013 Prosjektleder Lena Heitmann.  Bakgrunnen for JobbResept.  Metode  Praktisk gjennomføring  Resultat  Fremtid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google