Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seksjon for kvalitetsutvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seksjon for kvalitetsutvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksjon for kvalitetsutvikling
Hvilken kompetanse trenger kommunene for at deres pasienter skal oppleve koordinerte, helhetlige og trygge pasientforløp? Erfaringsseminar november 2014 Presentere hver fase med verktøy.+ eks. Michael de Vibe, M de Vibe

2 Hvilken kompetanse trenger en fagperson (ledere og medarbeidere) ?
Må kunne et fag – fra novise til ekspert Må bli en person – personlig utvikling

3 Endret innstilling Dagens pasientforløp Morgendagens forløp
Struktur(org.) Prosesser Struktur(org.) Prosesser Holdninger Verdier ”Hva er i veien med deg?” ”Hva er viktig for deg?”

4 Kvalitet på tjenestene
System kvalitet Utstyr og bygninger Personell (kompetanse) Arbeidsprosesser Kultur Ressurser Personlig kvalitet Det jeg bidrar med i verdiskapingen

5 Personlig kompetanse og kvalitet
Avd leder Hanne Mesner Lerstand og brukerrepresentant Tore Sørum ved kir. Avd RH 5 M de Vibe 5

6 Oppfølging av pasienten

7 En tjeneste som har god basiskompetanse:
Sørger for at alle pasienter har en primærkontakt som forstår sin egen rolle og ansvar, samt systemet. Sørger for at medarbeidere har kompetanse til å møte pasientene der de er og støtte dem i å oppnå sine mål Line framhever at dette er en forutsetning fr å lykkes. Grimsmo skriver at dette krever en målrettet satsning på kompetanse som det i mange kommuner ikke har vært tradisjon for tidligere.

8 Basiskompetanse omfatter:
Observere helheten Vurdere hva som bør gjøres og hvem som har ansvar Kommunikasjon Iverksette tiltak, følge opp og evaluere Skape struktur Samhandle med pasient og pårørende Forståelse av systemet Holdninger og etikk Refleksjon omkring tvang, makt og samtykke Iverksette tiltak; egen mestring, forebyggende tiltak, praktisk bistand, rehabilitering …

9 Observere helheten: Er det forhold i hjemmet som tyder på lite bevegelse (salongbordet)? Sigaretthull på gulvteppet? Opptatt av å være ren og fin i tøyet Balanse Kjøleskap med mat som er gått ut på dato – søppelbøtta? Sover mye på dagtid Endringer i atferd

10 Oppmerksomt nærvær - ON
Oppmerksomt - våken Nær – meg selv, den andre og livet Vær – væren Kompetanser vi alle har Tre elementer : Vilje Oppmerksomhet Fokusert - Attention Åpen - Awareness Holdning

11 ON Balanse mellom: gjøren og væren indre og ytre oppmerksomhet
å være fokusert og distrahert å være identifisert med sinnets innhold eller ’min’ væren/eksistens Øker med trening i ON Å være til stede er en egenskap vi alle har. I noen kulturer har trening i dette fra gammelt av blitt brukt for å fremme personlig utvikling, fordi det er først når vi er fullt tilstede i det vi tenker, føler og gjør at vi kan få til det vi ønsker oss. Det er mange situasjoner der dette er viktig.

12

13 Stress og Medisinske feil
Deprimerte (20%) begikk 6.2 x flere feil per mnd enn de som ikke var deprimerte BMJ 2008;336: Prosp. us 126 barneleger Psykomotoriske oppgaver etter 24 t uten søvn tilsvarer resultater med 0.1% alkohol i blodet JAMA. 2002;287:

14 Stress, overtid og arbeidsuhell
Amerikansk undersøkelse av person-år 61% økte jobbulykker hos dem arbeider overtid Økt forekomst uavhengig av yrke Occupational & Environmental Medicine. 62(9): , September 2005. Plutselig hjertekardød pga overarbeid (Karoshi) i Japan Statistikk fra 1987 Nå godkjent som yrkessykdom Ca 300 tilfeller per år 70 % størrre sannsynlighet for skade dersom de opplever stress i hverdagen, hos 1430 jenter som spiller fotball, cohort ble us ved hjelp av spørrreskjema

15 Autentisk ledelse ( og selvledelse)
Forstå sin misjon: Perspektiv og personlig overbevisning (lidenskap) Praktisere verdier: ærlig på sterke og svake sider Empati og medfølelse Gode relasjoner Konsistent: leve som man lærer Kilde: Kvålshaugen, R Autentisk ledelse - en effektiv lederstil? Magma, 10(5): Ragnhild Kvålshaugen, Dr. Oecon.

16 Resultater: Effekter på medarbeidere
Skaper håp, optimisme, trygghet Identifisering med organisasjonen Bemyndigelse (empowerment) Medarbeiderskap Arbeidsengasjement– og utøvelse Kilde: Walumbwa, F. O., Wang, P., Wang, H., Schaubroeck, J., & Avolio, B. J Psychological processes linking authentic leadership to follower behaviors. Leadership Quarterly, 21(5): Peterson, S. J., Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., & Hannah, S. T The relationship between authentic leadership and follower job performance: The mediating role of follower positivity in extreme contexts. Leadership Quarterly, 23(3): Ragnhild Kvålshaugen, Dr. Oecon.

17 Resultater: Skaper positive organisasjoner
Positive følelser – moro, interesse, engasjement Det du ser er hva du får Positive relasjoner – øker trygghet og evne til å lære Lettere å implementere strategier og initiere endring i organisasjonen Mer åpen og trygg kultur Positiv meningsskaping – bidrar til proaktivitet og ansvarlighet Genererende prosesser som gjensidig forsterker hverandre og som skaper positive resultater for organisasjonen Lese mer: Ragnhild Kvålshaugen, Dr. Oecon.

18 ON og autentisk (selv)ledelse
Sentrale karaktertrekk ved autentiske personer: Selvbevissthet – kjenner seg selv Selvkontroll Verdier etterleves i praksis Trening i ON – en metode for å bli kjent med seg selv og leve ut fra egne verdier Ragnhild Kvålshaugen, Dr. Oecon.

19 Å finne sin autentiske ledelsesstil
Hvilke personer og erfaringer i livet ditt har hatt størst innvirkning på meg? Hvilke verktøy bruker jeg for å bli mer bevisst på meg selv? Hva er mitt autentiske jeg? Når opplever jeg å være mest tilstede og tilfreds? Hva er mine viktigste verdier? Hvor kommer de fra? Har verdiene mine forandret seg vesentlig siden barndommen? Hvordan påvirker verdiene mine handlinger? Hvilke eksterne forhold motiverer meg? Hvilke indre forhold motiverer meg? Hvordan balanserer jeg ytre og indre motivasjon? Hva slags støtteteam har jeg? Hvordan kan støtteteamet hjelpe meg til å bli en mer autentisk leder? Hvordan bør jeg utvide teamet slik at det gir meg et bredere perspektiv? Er livet mitt integrert? Kan jeg være den samme personen i alle deler av livet mitt – personlig, arbeid, familie og samfunn? Hvis ikke, hva holder meg tilbake? Hva betyr autentisk for meg? Tror du at du er mer effektiv om du opptre autentisk? Hvilken pris må jeg betale for å være autentisk? Er det verdt det? Hvilke tiltak kan jeg gjøre i dag, i morgen og over det neste for året for å utvikle mitt autentiske lederskap? Kilde: George, B., Sims, P., McLean, A. N., & Mayer, D Discovering your authentic leadership. Harvard Business Review, 85(2): Ragnhild Kvålshaugen, Dr. Oecon.

20 ON fremmer autentisitet
Bidrar til nærkontakt med erfaring og fleksibel respons på det som erfares Bidrar til økt metakognisjon Bidrar til bedret impulskontroll Positiv sammenheng mellom trening i ON og utvikling av autentisk ledelse Kilde: Baron, L Developing Authentic Leadership through Experiential Training: An Empirical Study. Academy of Management . Annual Meeting Proceedings: 1-1. Ragnhild Kvålshaugen, Dr. Oecon. Ragnhild Kvålshaugen, Dr. Oecon.

21 ON og autentisk (selv)ledelse
Hvem er jeg? Hva kjennetegner min ledelse av meg selv og andre? Er jeg til stede og oppmerksom på meg selv og andre Man kan ikke alltid være autentisk (maktrelasjoner, organisasjonens mål, tid) Metoder for å håndtere det Kilde: Algera, P. M., & Lips-Wiersma, M Radical Authentic Leadership: Co-creating the conditions under which all members of the organization can be authentic. Leadership Quarterly, 23(1): Ladkin, D., & Taylor, S. S Enacting the ‘true self’: Towards a theory of embodied authentic leadership. Leadership Quarterly, 21(1): Ragnhild Kvålshaugen, Dr. Oecon. Ragnhild Kvålshaugen, Dr. Oecon.

22 Nærværende ledere Lederens personlige evner og spesielt evnen til nærvær er bestemmende for den ledelse som utøves og de resultatene som oppnås Lederen kan ha en helsefremmende eller helseskadelig atferd Helsefremmende atferd kan trenes


Laste ned ppt "Seksjon for kvalitetsutvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google