Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Hvilken kompetanse trenger kommunene for at deres pasienter skal oppleve koordinerte, helhetlige og trygge pasientforløp?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Hvilken kompetanse trenger kommunene for at deres pasienter skal oppleve koordinerte, helhetlige og trygge pasientforløp?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Hvilken kompetanse trenger kommunene for at deres pasienter skal oppleve koordinerte, helhetlige og trygge pasientforløp? Erfaringsseminar 11.-12.november 2014 Seksjon for kvalitetsutvikling Michael de Vibe, mfd@kunnskapssenteret.no

2 Hvilken kompetanse trenger en fagperson (ledere og medarbeidere) ?  Må kunne et fag – fra novise til ekspert  Må bli en person – personlig utvikling 2

3 Endret innstilling Dagens pasientforløpMorgendagens forløp Struktur(org.) Prosesser Struktur(org.) Prosesser Holdninger Verdier ”Hva er i veien med deg?””Hva er viktig for deg?”

4 Kvalitet på tjenestene  System kvalitet – Utstyr og bygninger – Personell (kompetanse) – Arbeidsprosesser – Kultur – Ressurser  Personlig kvalitet – Det jeg bidrar med i verdiskapingen

5 5 5 Personlig kompetanse og kvalitet

6 Oppfølging av pasienten

7 En tjeneste som har god basiskompetanse:  Sørger for at alle pasienter har en primærkontakt som forstår sin egen rolle og ansvar, samt systemet.  Sørger for at medarbeidere har kompetanse til å møte pasientene der de er og støtte dem i å oppnå sine mål

8 Basiskompetanse omfatter:  Observere helheten  Vurdere hva som bør gjøres og hvem som har ansvar  Kommunikasjon  Iverksette tiltak, følge opp og evaluere  Skape struktur  Samhandle med pasient og pårørende  Forståelse av systemet  Holdninger og etikk  Refleksjon omkring tvang, makt og samtykke

9 Observere helheten:  Er det forhold i hjemmet som tyder på lite bevegelse (salongbordet)?  Sigaretthull på gulvteppet?  Opptatt av å være ren og fin i tøyet  Balanse  Kjøleskap med mat som er gått ut på dato – søppelbøtta?  Sover mye på dagtid  Endringer i atferd

10 Oppmerksomt nærvær - ON Oppmerksomt - våken Nær – meg selv, den andre og livet Vær – væren Kompetanser vi alle har Tre elementer :  Vilje  Oppmerksomhet –Fokusert - Attention –Åpen - Awareness  Holdning

11 ON Balanse mellom :  gjøren og væren  indre og ytre oppmerksomhet  å være fokusert og distrahert  å være identifisert med sinnets innhold eller ’min’ væren/eksistens  Øker med trening i ON

12

13 Stress og Medisinske feil  Deprimerte (20%) begikk 6.2 x flere feil per mnd enn de som ikke var deprimerte BMJ 2008;336:488-491 Prosp. us 126 barneleger  Psykomotoriske oppgaver etter 24 t uten søvn tilsvarer resultater med 0.1% alkohol i blodet JAMA. 2002;287:955-957

14 Stress, overtid og arbeidsuhell Amerikansk undersøkelse av 90 000 person-år  61% økte jobbulykker hos dem arbeider overtid Økt forekomst uavhengig av yrke Occupational & Environmental Medicine. 62(9):588-597, September 2005. Plutselig hjertekardød pga overarbeid (Karoshi) i Japan  Statistikk fra 1987  Nå godkjent som yrkessykdom  Ca 300 tilfeller per år

15 Autentisk ledelse ( og selvledelse)  Forstå sin misjon: Perspektiv og personlig overbevisning (lidenskap)  Praktisere verdier: ærlig på sterke og svake sider  Empati og medfølelse  Gode relasjoner  Konsistent: leve som man lærer Ragnhild Kvålshaugen, Dr. Oecon. Kilde: Kvålshaugen, R. 2007. Autentisk ledelse - en effektiv lederstil? Magma, 10(5): 22-28.

16 Resultater: Effekter på medarbeidere  Skaper håp, optimisme, trygghet  Identifisering med organisasjonen  Bemyndigelse (empowerment)  Medarbeiderskap  Arbeidsengasjement– og utøvelse Kilde: Walumbwa, F. O., Wang, P., Wang, H., Schaubroeck, J., & Avolio, B. J. 2010. Psychological processes linking authentic leadership to follower behaviors. Leadership Quarterly, 21(5): 901-914. Peterson, S. J., Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., & Hannah, S. T. 2012. The relationship between authentic leadership and follower job performance: The mediating role of follower positivity in extreme contexts. Leadership Quarterly, 23(3): 502-516. Ragnhild Kvålshaugen, Dr. Oecon.

17 Resultater: Skaper positive organisasjoner  Positive følelser – moro, interesse, engasjement –Det du ser er hva du får  Positive relasjoner – øker trygghet og evne til å lære –Lettere å implementere strategier og initiere endring i organisasjonen –Mer åpen og trygg kultur  Positiv meningsskaping – bidrar til proaktivitet og ansvarlighet Ragnhild Kvålshaugen, Dr. Oecon. Lese mer: http://www.centerforpos.org/

18 ON og autentisk (selv)ledelse  Sentrale karaktertrekk ved autentiske personer: –Selvbevissthet – kjenner seg selv –Selvkontroll –Verdier etterleves i praksis  Trening i ON – en metode for å bli kjent med seg selv og leve ut fra egne verdier Ragnhild Kvålshaugen, Dr. Oecon.

19 Å finne sin autentiske ledelsesstil 1.Hvilke personer og erfaringer i livet ditt har hatt størst innvirkning på meg? 2.Hvilke verktøy bruker jeg for å bli mer bevisst på meg selv? Hva er mitt autentiske jeg? 3.Når opplever jeg å være mest tilstede og tilfreds? 4.Hva er mine viktigste verdier? Hvor kommer de fra? Har verdiene mine forandret seg vesentlig siden barndommen? Hvordan påvirker verdiene mine handlinger? 5.Hvilke eksterne forhold motiverer meg? Hvilke indre forhold motiverer meg? Hvordan balanserer jeg ytre og indre motivasjon? 6.Hva slags støtteteam har jeg? Hvordan kan støtteteamet hjelpe meg til å bli en mer autentisk leder? Hvordan bør jeg utvide teamet slik at det gir meg et bredere perspektiv? 7.Er livet mitt integrert? Kan jeg være den samme personen i alle deler av livet mitt – personlig, arbeid, familie og samfunn? Hvis ikke, hva holder meg tilbake? 8.Hva betyr autentisk for meg? Tror du at du er mer effektiv om du opptre autentisk? Hvilken pris må jeg betale for å være autentisk? Er det verdt det? 9.Hvilke tiltak kan jeg gjøre i dag, i morgen og over det neste for året for å utvikle mitt autentiske lederskap? Ragnhild Kvålshaugen, Dr. Oecon. Kilde: George, B., Sims, P., McLean, A. N., & Mayer, D. 2007. Discovering your authentic leadership. Harvard Business Review, 85(2): 129-138.

20 ON fremmer autentisitet  Bidrar til nærkontakt med erfaring og fleksibel respons på det som erfares  Bidrar til økt metakognisjon  Bidrar til bedret impulskontroll  Positiv sammenheng mellom trening i ON og utvikling av autentisk ledelse Kilde: Baron, L. 2012. Developing Authentic Leadership through Experiential Training: An Empirical Study. Academy of Management. Annual Meeting Proceedings: 1-1. Ragnhild Kvålshaugen, Dr. Oecon.

21 ON og autentisk (selv)ledelse  Hvem er jeg?  Hva kjennetegner min ledelse av meg selv og andre?  Er jeg til stede og oppmerksom på meg selv og andre  Man kan ikke alltid være autentisk (maktrelasjoner, organisasjonens mål, tid) –Metoder for å håndtere det Kilde: Algera, P. M., & Lips-Wiersma, M. 2012. Radical Authentic Leadership: Co-creating the conditions under which all members of the organization can be authentic. Leadership Quarterly, 23(1): 118-131. Ladkin, D., & Taylor, S. S. 2010. Enacting the ‘true self’: Towards a theory of embodied authentic leadership. Leadership Quarterly, 21(1): 64-74. Ragnhild Kvålshaugen, Dr. Oecon.

22 Nærværende ledere  Lederens personlige evner og spesielt evnen til nærvær er bestemmende for den ledelse som utøves og de resultatene som oppnås  Lederen kan ha en helsefremmende eller helseskadelig atferd  Helsefremmende atferd kan trenes


Laste ned ppt "Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Hvilken kompetanse trenger kommunene for at deres pasienter skal oppleve koordinerte, helhetlige og trygge pasientforløp?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google