Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et prosjekt finansiert av Regionalt kompetansesenter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et prosjekt finansiert av Regionalt kompetansesenter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et prosjekt finansiert av Regionalt kompetansesenter
Å samarbeide over linjene -Spesialisthelsetjenestens syn på samhandlingen med kommunen i arbeidet med dobbeltdiagnosepasienter Et prosjekt finansiert av Regionalt kompetansesenter for rus og psykiatri 2008

2 Prosjektets medarbeidere
Psykolog Patrick Risan Psykologspesialist Rune Aaen Jørgensen Psykologspesialist Hans Nyman

3 Rapport Prosjektets bakgrunn Aktuell undersøkelse
Målsetninger og Problemstillinger Metode Resultat Refleksjoner omkring resultatene

4 Prosjektets bakgrunn Tidligere undersøkelse - Jørgensen, Risan, Nyman, & Moen (2006): Vansker i kommunikasjon med spes.h.tj. Personavhengig samarbeid Behov for holdningsendring til samarbeid Fokus Individuell Plan Samarbeidsforhold

5 Om pasienter med dobbeltdiagnose
“Kombinasjonen av de gjeldende problemstillinger denne pasientgruppen viser ... er ikke utelukkende medisinsk, psykiatrisk eller psykologisk, men krysser de tradisjonelle separasjoner av instanser og nødvendiggjør effektive samarbeidsforhold mellom spekteret av tjenesteytere… (Phillips, 1998, s.1, vår oversettelse).”

6 Aktuell undersøkelse Å vise et bilde av hvordan spesialisthelsetjenesten beskriver sitt samarbeidsforhold til 1. linjen i arbeidet med dobbeltdiagnosepasienter.

7 Målsetninger Å fremskaffe materiale for refleksjon og drøftelse omkring gitte problemstillinger. Produsere data som kan bidra til et positivt innspill i kvalitetsutviklingen av behandling for dobbeltdiagnosepasienter.

8 Problemstillinger Hvilke særskilte behandlingsbehov har dobbeltdiagnosepasienter? Hvordan vurderes behandlingskvaliteten pr dags dato? Hva karakteriserer samarbeidet med 1. linje? Hva kan forbedre samhandlingen med 1. linje? Hva blir viktig å vektlegge i de nye retningslinjene for behandling av dobbeltdiagnosepasienter?

9 Metode Kvalitative og semistrukturerte intervju
Utvalg 12 Informanter – Ulik bakgrunn fra forskjellige nivå Utvikling av Intervjuguide Tematisk analyse Fenomenologi Dataanalyse Grounded theory Validitet og Reliabilitet

10 Intervjuguidens hovedspørsmål
”Hvilke særlige behov tenker dere denne pasientgruppen har?” ”Hvordan opplever dere at samarbeidet fungerer i forhold til disse pasientene?” ”Hvordan fungerer Individuell Plan i forhold til denne pasientgruppen?”

11 ”I en nylig undersøkelse ble det uttrykt misnøye fra kommunen sin side vedrørende samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. Særlig tre forhold ble trukket frem fra kommunen sin side: 1. Mangelfull kommunikasjon, 2. At samarbeidskvalitet i høy grad er personavhengig, og, 3. Negativ holdning til samarbeid fra spesialistheletjenestens side. Hva tenker du om dette?” ”Hva mener du det blir viktig å vektlegge i de nye retningslinjene for behandling av dobbeldiagnosepasienter?”


Laste ned ppt "Et prosjekt finansiert av Regionalt kompetansesenter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google