Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diplomoppgave ved Handelshøyskolen BI, Sandvika 1. September 2001 Geir Arne Nordengen 0257436 Sverre Krog 0256950 Morten Trippestad 0257445 Selvstendig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diplomoppgave ved Handelshøyskolen BI, Sandvika 1. September 2001 Geir Arne Nordengen 0257436 Sverre Krog 0256950 Morten Trippestad 0257445 Selvstendig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Diplomoppgave ved Handelshøyskolen BI, Sandvika 1. September 2001 Geir Arne Nordengen 0257436 Sverre Krog 0256950 Morten Trippestad 0257445 Selvstendig utarbeidet som en del av siviløkonomstudiet: “Diplomoppgaven er gjennomført som en del av studiet ved Handelshøyskolen BI, Sandvika. Dette innebærer dog ikke at Handelshøyskolen går god for metodene, resultatene eller konklusjonene”.

2 Del I Innledning Her forklarer vi problemstillingen og gir en oversikt over oppgaven

3 Del II Internett-bransjen Denne delen gir en innføring i Internett- bransjen

4 Del III Internasjonaliseringsteori Teoridelen gir en innføring i de tre grunnleggende teoriene i undersøkelsen

5 Del IV Metode Metodedelen gir en oversikt over hvordan undersøkelsen gjennomføres i praksis

6 Del V Presentasjon av bedriftene Her beskrives bedriftene og hvordan de ble valgt

7 Del VI Analyse I analysedelen sammenlignes resultatene i undersøkelsen med teorien

8 Del VII Diskusjon I diskusjonsdelen drøftes resultatene i undersøkelsen

9 Del VIII Konklusjon I Konklusjonsdelen oppsummeres resultatene fra undersøkelsen, og vi trekker trådene tilbake til problemstillingen

10 Kilder Kildene er utarbeidet i henhold til retningslinjene gitt av biblioteket ved Handelshøyskolen BI

11 Vedlegg Vedlegg 1: Brev til intervjuobjektene Vedlegg 2: Intervjuguide til intervjuobjektet Vedlegg 3: Intervjuguide til intervjuerne Vedlegg 4: Hype-kurven av Gartner Group


Laste ned ppt "Diplomoppgave ved Handelshøyskolen BI, Sandvika 1. September 2001 Geir Arne Nordengen 0257436 Sverre Krog 0256950 Morten Trippestad 0257445 Selvstendig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google