Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektanalyser Anskaffelse av eiendeler til “varig eie” eller bruk av selskapet i en periode på min. 3 år, f.eks til erstatning av eksisterende utstyr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektanalyser Anskaffelse av eiendeler til “varig eie” eller bruk av selskapet i en periode på min. 3 år, f.eks til erstatning av eksisterende utstyr."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektanalyser Anskaffelse av eiendeler til “varig eie” eller bruk av selskapet i en periode på min. 3 år, f.eks til erstatning av eksisterende utstyr økning av produksjonskapasiteten etablering av ny produksjonskapasitet forbedring av arbeidsmiljø Selskapets strategiske plan utløser gjennom valg av fremtidige markeder, produkter og teknologi de største investeringene Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

2 Investeringsprosessen
Søkeprosessen Grovutvelgelse Detaljering Evalueringen Beslutningen Iverksettelsen Etterkontroll Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

3 Kontantstrømmen År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Utbetaling ved
Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Utbetaling ved anskaffelse, år 0 Innbetalinger - Utbetalinger = Kontantstrøm Innbetalinger - Utbetalinger = Kontantstrøm Innbetalinger - Utbetalinger = Kontantstrøm Innbetalinger - Utbetalinger = Kontantstrøm Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

4 Finansmatematikk Rentesrente Egne notater:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

5 Rentetabell, 5 % og 10 % Egne notater:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

6 Rentetabell, 12 % og 15 % Egne notater:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

7 Nåverdi: Dagens verdi av et beløp utbetalt om n år
Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

8 Hvordan blir dette dersom du bruker tabellen?
Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

9 Nåverdi av konstante innbetalings- beløp: etterskuddsannuitet
Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

10 Etterskuddsannuitet Egne notater:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

11 Etterskuddsannuitet Egne notater:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

12 Omgjøring av en innbetalingsrekke til en annuitet
Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

13 Omgjøring av en innbetalingsrekke til en annuitet
Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

14 Annuitetslån Egne notater:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

15 Bruk av regneark Celle B7:=AVDRAG(B4;B5;-B3)
Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Celle B7:=AVDRAG(B4;B5;-B3) Celle A11:=HVIS(A10>=$B$5;" ";A10+1) Celle B11:=HVIS(A10>=$B$5;" ";B10-E10) Celle D11:=HVIS(A10>=$B$5;" ";B11*$B$4) Celle E11:=HVIS(A10>=$B$5;" ";C11-D11) Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

16 Lønnsomhetsvurdering av en investering
Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

17 forts. Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

18 forts. Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

19 Eksempel Den norske bedriften Alubildeler AS har fått forespørsel om å levere støtfangere til den svenske bilprodusenten AB Saabvo over en treårsperiode. For å gjennomføre dette prosjektet må bedriften investere kr ,- inkl. montering og igangkjøring. Bedriften har regnet ut at de vil få en netto kontantstrøm første året på kr ,-. Dette vil stige med 10% de to neste årene. Bedriften har ikke bruk for produksjonsutstyret etter 3 år. Det antas å ha en netto utrangeringsverdi på kr ,-. Avkastningskravet settes til 15 %. Finn ut om investeringen er lønnsom. Kontantstrømmen kan settes opp slik: , , * 1.1, *1,12 Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

20 Løsning Er investeringen lønnsom? Celle C8:=B2 Celle D7:=(1+B$3)^-A7
Celle E7:=B7*D7 Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

21 Endret forutsetning: Hva skjer med lønnsomheten om investeringen ble kr større (som er lik utrangeringsverdien i nominell størrelse)? Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

22 Internrentemetoden Interpolering: 20% 25% Internrenta 3,55 -5,54
Internrenta Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

23 Internrentemetoden 20% + 5%*(3,55/(3,55+5,54)=21,95%
Se forrige regneark. Vi prøver oss frem. Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

24 Lånekostnader Rentekostnad som påløper på et lån - nominell rente
I tillegg til rentekostnader påløper også ofte kostnader i form av gebyrer, samt at renter beregnes og belastes flere ganger pr. år Dette øker lånets kostnad ut over den nominelle rente, og kalles lånets effektive rente, som er lånets internrente Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

25 Beregning av effektiv rente
Plasser kontantstrømmen nøyaktig på tidsaksen Beregn renten pr. periode (mnd, kvartal, halvår…) Regn om til effektiv årsrente Hvor CF0 er netto innbetalt (etter fradrag for gebyrer mv), og CFt er alle utbetalinger knyttet til lånet (renter, avdrag, betalingsgebyrer) Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ q = rente pr. periode Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

26 Fra perioderente til effektiv rente
Hvor: p = effektiv årsrente Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ m = antall betalinger pr. år Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

27 Låneeks. - serielån kr Rente 9.2% p.a. (etterskudd), etbl. gebyr kr 1 370, termingebyr kr 50, halvårlig betaling, 1 år løpetid Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

28 Halvårlig- og effektiv rente
Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

29 Effektiv rente - nedbetalingstid
Effektiv rente reduseres med lengre løpetid, fordi etableringsgebyret blir spredt over et lengre tidsrom Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

30 Effektiv rente - forskuddsrente
Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

31 Effektiv rente - billån
Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

32 Annuitetslån Kr 100 000, rente 8 % p.a., løpetid 5 år
Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

33 Serielån Kr 100 000, rente 8 % p.a., løpetid 5 år
Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

34 Låneutbetalinger Lån 100 000, 5 år, 8 % rente
Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø

35 Effektiv rente - annuitet og serielån
Egne notater: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Effektiv rente = 8 % i begge tilfeller, avdragsprofil påvirker ikke effektiv rente, men kan gjøre det ved gebyrer Prosjektanalyser ãIngebrigt Aasbø


Laste ned ppt "Prosjektanalyser Anskaffelse av eiendeler til “varig eie” eller bruk av selskapet i en periode på min. 3 år, f.eks til erstatning av eksisterende utstyr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google