Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Partnerskap om folkehelse i Møre og Romsdal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Partnerskap om folkehelse i Møre og Romsdal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Partnerskap om folkehelse i Møre og Romsdal

2

3

4

5

6 Faktorer som påvirker helsen
Rus Kosthold Fysisk aktivitet Sosiale miljøfaktorer Arbeidsmiljø

7 Gjennomgående utviklingstrekk i Norge på tvers av alder
Epidemi av overvekt Økende forekomst av lungekreft blant kvinner Psykiske problemer og lidelser Økende sosioøkonomiske helseforskjeller

8 Reseptene - Strategiene
Legge til rette for økt ansvar for egen helse Bygge allianser for folkehelse Helsetjenestene skal forebygge mer og reparere mindre. Utvikle ny kunnskap En kvinnehelsestrategi

9 Allianser for folkehelse
Fylkeskommunen som koordinator for partnerskap med kommuner og ulike aktører Gjensidige partnerskap Forpliktende og langsiktig samhandling

10 Vedtak i fylkestinget 18 juni 2003: 
"Fylkeskommunen tek rolla som koordinator og utviklar av det førebyggjande helsearbeidet i Møre og Romsdal, i tråd med intensjonane i St.meld. 16 ( ). Det blir skipa ei samordningsgruppe for førebyggjande helsearbeid med slik samansetning:

11 Samordningsgruppa 4 politikere inkl fylkesordfører 1 rep fra KS
1 rep fra Helse midt Norge 2 fra yrkesorganisasjonene 2 fra organisasjonene 1 fra fylkeslegen Sekretariat i kulturavdelinga

12 ”Samordningsgruppa prioriterer oppgåver i samarbeid med dei ulike partnarane, med målsetjing om å byggje opp eit systematisk og heilskapeleg folkehelsearbeid i Møre og Romsdal, i tråd med St. meld. 16 sine prioriterte område.” (sitat vedtak) 

13 Medlemmene i gruppa Svein Neerland adm Ingolf Mork rep Idrettskretsen Anne Kvande rep FFO Aslaug Solberg rep Fylkesmannen Fredrik Møller Christensen rep NHO Else May Botten rep LO Anny Sunderland rep Helse midt Norge Jon Aasen rep Fylkestinget Frøydis Austigard rep Fylkestinget Knut Fylling rep Fylkestinget Veslemøy Hungnes rep Fylkestinget

14 Folkehelse kjeden Stat Fylkeskommune Kommune Andre

15 Partnerskapet kanaliserer midler
Stat Kommune Partnerskap Koordinert av fylkekommunen Kommune Kommune

16 Eksempel fra Østfold Folkehelseprogrammet ”Livets kvalitet” , med strategiene : Trygge Østfold Sunne Østfold Levende Østfold

17 Prioriterte arbeidsoppgaver for videre framdrift for Møre og Romsdal:
Prioritere satsingsområder i samarbeid med kommunene Forfatte et basisdokument for samarbeid og partnerskap. Avklare ansvar i forbindelse med ”Einskapsfylket” Samordne et apparat som server partnerskapet på koordinering og kompetanse Legge føringer for langsiktig utvikling


Laste ned ppt "Partnerskap om folkehelse i Møre og Romsdal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google