Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYR Ny GIV 09.11.2012. Hva er FYR? • Fellesfag Norsk, engelsk, matematikk • Yrkesretting Konkret sammenheng med yrkesfaget • Relevans Faglig, samfunns-,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYR Ny GIV 09.11.2012. Hva er FYR? • Fellesfag Norsk, engelsk, matematikk • Yrkesretting Konkret sammenheng med yrkesfaget • Relevans Faglig, samfunns-,"— Utskrift av presentasjonen:

1 FYR Ny GIV

2 Hva er FYR? • Fellesfag Norsk, engelsk, matematikk • Yrkesretting Konkret sammenheng med yrkesfaget • Relevans Faglig, samfunns-, ungdoms- Eller: Hvordan få til god undervisning på YF? Ny GIV

3 Hvorfor FYR? • Stort frafall i videregående skole, spesielt på YF Ny GIV

4 Organisering • 1 knutepunktskole per fylke 1 knutepunktlærer norsk 1 knutepunktlærer engelsk 1 knutepunktlærer matematikk • Akershus = Skedsmo videregående skole Norsk: Randulf Rønningen Engelsk: Marina Bråthen Matematikk: Tor Arne Holm Ny GIV

5 Tilbake til FYR Yrkesrette fellesfagene. Gjøre fellesfagene relevante. Er dette «keiserens nye klær»? Noe vi har gjort i alle år? Ja: Nei: Ny GIV

6 Utfordringer – vgs YF • Elevene er lite motivert for teorifag • Læreplanene blir for akademiske/abstrakte • Norsk er et 2-timersfag (over 2 år) • Engelsk (3+2) har felles eksamen på YF og ST Løsning: Yrkesretting og relevans Ny GIV

7 Utfordringer – ungd.sk • Mange teoretiske fag • Alle elevene skal ha alle fagene • Liten mulighet for yrkesretting Løsning: Relevans Ny GIV

8 Utfordringer er til for å løses! Ny GIV

9 Læreplananalyse – norsk YF Ny GIV Mestre ulike skriveroller som finnes i skole, samfunn og arbeidsliv Blogg, leserinnlegg/ nettkommentar, søknad, CV, rapport, logg, instruksjoner Skriftlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne KompetansemålAktuelle undervisningsemner Merknad

10 Læreplananalyse – norsk YF Skriftlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Ny GIV KompetansemålAktuelle undervisningsemner Merknad Drøfte innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk Skjønnlitteratur – noveller/dikt (Science – fiction/Fantasy?) Sakprosa – instruksjoner, læreboktekster, fagtidsskrifter m.m. Utfordring! Sammenheng med muntlige tekster

11 Læreplananalyse – norsk u.sk Presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar Ny GIV

12 Læreplanen er relevant! Du finner aktuelt stoff her! (Bl. a) Ny GIV

13 Mal undervisningsopplegg TITTEL/ILLUSTRASJON Interessevekker Involverte fag (yrkesretting/relevans) OM UNDERVISNINGSOPPLEGGET Omfang Rammer LÆREPLANMÅL ELEVENES SLUTTKOMPETANSE Hvilken kompetanse skal eleven oppnå Ny GIV

14 Mal undervisningsopplegg – forts. FORSLAG TIL GJENNOMFØRING Hva gjør eleven i programfaget? Hva gjør eleven i fellesfaget? Trinnvis beskrivelse VURDERING FOR LÆRING Tips om vurderingsmåter VURDERING AV LÆRING Tips om vurderingsform Ny GIV

15 Eksempelopplegg • Munnleg framføring. Forteljing. Munnleg framføring. Forteljing. Ny GIV

16 Skriveprossessen • Å ha noe å skrive om Samtale • Å komme i gang Modelltekst/mønstertekst Startsetning Diktat Tekstlengde • Å gjennomføre skriveoppgaven Temasetninger. Innledning og avslutning Tekstbinding • Å revidere teksten og gi funksjonell respons • Å fullføre arbeidet med en tekst Ny GIV

17 Førskriving/tenkeskriving • Still konkrete spørsmål (setninger) • Gi en kort, men fastsatt tid • La alle lese opp svaret sitt • Jeg tror novellen «Snømannen til Erling» handler om … Ny GIV

18 Førskriving/tenkeskriving • Nå tror jeg «Snømannen til Erling» handler om … Ny GIV

19 BISON • Bilder og bildetekster • Innledning • Siste avsnitt • Overskrifter • NB!-ord = kursiv, understreking o.l. Ny GIV

20 Skrivehjulet • Utgangspunkt i skrivehandling - ikke sjanger Ny GIV

21 Skrivehjulet • Skrivehjulet Skrivehjulet Ny GIV

22 Konkretisering • Lage undervisningsopplegg! • Prøve ut undervisningsopplegg! • Evaluere undervisningsopplegg! Ny GIV

23 Skape Forsøke Dele Ny GIV

24 Resultat • Fornøyde og motiverte elever (og lærere) Ny GIV


Laste ned ppt "FYR Ny GIV 09.11.2012. Hva er FYR? • Fellesfag Norsk, engelsk, matematikk • Yrkesretting Konkret sammenheng med yrkesfaget • Relevans Faglig, samfunns-,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google