Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA. Hva er NDLA? •Initiativ fra fylkeskommunene •Hensikt: –Etablere fritt tilgjengelige, fulllverdige og dynamiske fagnettsteder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA. Hva er NDLA? •Initiativ fra fylkeskommunene •Hensikt: –Etablere fritt tilgjengelige, fulllverdige og dynamiske fagnettsteder."— Utskrift av presentasjonen:

1 NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA

2 Hva er NDLA? •Initiativ fra fylkeskommunene •Hensikt: –Etablere fritt tilgjengelige, fulllverdige og dynamiske fagnettsteder for alle fag i videregående opplæring •Foreløpig: norsk, naturfag og helse- og sosialfag, alle vg1

3 NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Helse- og sosialfag i NDLA – 1 •Eget delprosjekt, HS Vg1 –prosjektansvar: Norsk eLæring –3,2 millioner bevilget etter egen søknad •Egen fagredaksjon •Arbeider innenfor samme rammer som NDLA

4 NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Helse- og sosialfag i NDLA – 2 •Fra høsten 2008 starter utiklingen av –Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag –Vg2 helsearbeiderfag

5 NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Norsk eLæring •Avdeling ved Ytre Namdal videregående skole, Nord-Trøndelag fylkeskommune •Digitale læringsressurser siden 1998 (utvikling, produksjon og salg) •Innen HS: vk1omsorgsfag, vk1 og vk2 hjelpepleier, vk1 barne- og ungdomsarbeider, fagskole (kreftomsorg, eldreomsorg, psykisk helsearbeid) •Allmennfag, maritime fag, nettpedagogikk m.m •www.no-el.nowww.no-el.no

6 NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Fagredaksjonen for helse- og sosialfag 2007 – 2008 •Agnes Brønstad, fagredaktør •Ingvild Skjetne (2007) •Guri Bente Hårberg •Trine Merethe Paulsen

7 NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Tenkning… Relevans i yrkesopplæringa: •Yrkesutdanning som møter samfunnets behov •Elevene skal oppleve at det de lærer er nødvendig kompetanse i det framtidige yrket sitt

8 NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Tenkning… •breddekompetanse •sammenheng i det tre-/fire- årige løpet •tilgjengelige læremidler under hele opplæringen •oppdatert lærestoff •brukermedvirkning •interaktivitet

9 NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Tenkning… Tilrettelegge for •lokal tilpasning •varierte læringsarenaer •tilpasset opplæring •Metodefrihet Læreren er den som leder læringsarbeidet

10 NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Mange bidrar •Leverandører av fagstoff –Høgskolen i Bergen –Gyldendal –Nrk •Faglig kvalitetssikring –HiAk –Samarbeid med skoler om utprøving •Flere… du?

11 NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Helse- og sosialfag – resultatet •bygd opp rundt yrkesutøvelse •utgangspunkt i yrkessituasjoner fra alle ni yrkene •oppgavesett til hver yrkessituasjon •viser tilknytning til kompetansemål •tilgang på ressurser og tips •http://fag.utdanning.nohttp://fag.utdanning.no

12 NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Praktisk bruk •utfordringer og muligheter? –i klasserommet –Lokalt –Regionalt –Samarbeid skole - yrkesliv

13 NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Kommer: 3 likeverdige innganger Fra startsiden for HS vil det bli tre likeverdige innganger: Yrkessituasjoner Tema Læreplan

14 NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA 3 innganger – yrkessituasjon

15 NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA 3 innganger – tema

16 NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA 3 innganger – læreplan

17 NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Aktivt publiserende elever og lærere… Innhold distribueres gjennom to åpne ”lag” •Lag 1: Fagredaksjonelt, kvalitetssikret innhold (kjøpt, tilpasset og/eller utviklet) •Lag 2: Fag Wiki som er knyttet opp til fagnettstedet, - dynamisk og i stadig utvikling. Her kan lærere og elever publisere fritt. •Fagredaksjonene kan hente innhold fra Fag Wikien til lag 1.

18 NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Diskusjon – lag 2 - muligheter •Hvordan kan HS bruke lag 2? •Valgfrihet •Hvilke muligheter ser du – diskuter med sidemann/-kvinne

19 NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Oppgave I grupper: •Lag et konkret forslag til hvordan dere kan bruke dette i undervisningen •Oppsummering i plenum


Laste ned ppt "NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA. Hva er NDLA? •Initiativ fra fylkeskommunene •Hensikt: –Etablere fritt tilgjengelige, fulllverdige og dynamiske fagnettsteder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google