Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et eksempel Fra Kristiansand Katedralskole-Gimle Matematikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et eksempel Fra Kristiansand Katedralskole-Gimle Matematikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et eksempel Fra Kristiansand Katedralskole-Gimle Matematikk
Fra virkelighet til modell: Lag en modell av klasserommet vårt! Krav til modellen: Målestokk 1:25 Modellen skal ha gulv og fire vegger Tavle, dør, vinduer og minst tre pulter skal markeres og lages i rett målestokk. Får dere tid lager dere mer Kari Repstad, UiA, 2012

2 Med inspirasjon fra «Katta-Gimle»
Service og transport: Lag en modell av hotellresepsjonen, butikken, kontoret Kari Repstad, UiA, 2012

3 Daglig undervisning Relatere fagstoffet til yrkesfaget gjennom å bruke eksempler, oppgaver og tekster, både sakprosa og skjønnlitterære – det ligger for eksempel en sangbok for byggfagarbeidere på nett. Kari Repstad, UiA, 2012

4 TIP - prosjekt Mål: Gjennomføre og dokumentere arbeidet
«Det går ikke på yrkesfag!» På verkstedet stod to ting på planen: Mopedjekk og å skifte låser i elevskapene Dette ville vi bruke som utgangspunkt for fellesfagene: Norsk, samfunnsfag og engelsk. Fellesfaglærerne skulle samtidig lære noe om mopedjekk og låser. Mål: Gjennomføre og dokumentere arbeidet Lage en tilstelning for lærere og rektorer der prosjektet skulle presenteres muntlig og på plakater både på engelsk og norsk. Invitasjon skulle skrives på norsk og engelsk Kari Repstad, UiA, 2012

5 Et eksempel: Språk i byggfag
Yrkesretting av allmenne fag og allmennretting av yrkesfag Et eksempel: Språk i byggfag Deltakere i opplegget Elever i byggfag, norsklærer og engelsklærer Delmål Å arbeide med ord betegnelser og faguttrykk i modulene mur og betong, tømring, forskaling og terrengarbeid både i norsk og engelsk Å vise elevene sammenhengen mellom yrkesfag og de felles allmenne fagene Beskrivelse Elevene lager utstillingsplater til å henge verktøy på. På platene skriver de navn på verktøy, både på engelsk og norsk. I tillegg utarbeider de ordlister med faguttrykk og navn på verktøy. Yrkesfaglæreren forventer at de bruker fagordene når de jobber. Noen norsk- og engelskøkter blir lagt til verkstedet, der også yrkesfaglæreren deltar som «lærling» i engelsktimene. Presentasjon Elevene presenterer undervisningopplegget for andre elever og lærere Ansvarlige lærere Terje Brandsnes og Nils Besse Andersen, Kvadraturen skolesenter Kari Repstad, UiA, 2012

6 Bruk av mappe: Norsk / yrkesfag
Vurdering av en fellesfaglig tekst Eleven kjenner vurderingskriteriene (Velg ut kriterier) Svarer eleven på oppgaven? Er metodene godt nok beskrevet? ( formler / utregninger etc.) Holder besvarelsen mål, yrkesfaglig? Er teksten bygd systematisk opp? Gir teksten god nok informasjon til leseren? Har teksten flytende og god språkføring? Brukes fagspråket rett? Inneholder teksten feil i ortografi og setningsbygning? Hva annet teller positivt eller negativt? Helhetsvurdering av teksten Kari Repstad, UiA, 2012

7 Elevene Lærer oftere ved å gjøre enn ved å høre
Tenker konkret – har nytte av modeller og skjemaer Bruker språket på « yrkesfaglig måte»: Kortere setninger, mindre fremmedord, konkrete eksempler Bruk av læreboka Ønsker å se sammenhengen med det de skal utdanne seg til Ser ikke alltid sluttmålet for utdanninga Tror på lærere som har yrkeserfaring Vil ikke ha yrkesretting hele tida Kari Repstad, UiA, 2012

8 Praksis- og erfaringsbasert kunnskapssyn
Kjennetegn: Kunnskap er viktig for andre formål Mindre opptatt av å gi kunnskapen en teoretisert form Lære gjennom praksis Teorien må forankres i praksis Går fra det konkrete til det teoretiske Kari Repstad, UiA, 2012

9 Yrkesretting av fellesfagene
Opplæringsloven, kap.1, andre ledd § 1-3 Vidaregåande opplæring: «Opplæringa i fellesfaga skal vere tilpassa dei ulike utdanningsprogramma» Kari Repstad, UiA, 2012

10 Fagopplæring for framtida (NOU 2008:18 (Karlsen-utvalget)
« Med yrkesretting av fellesfagene menes at fagstoff, læringsmetoder og vokabular som brukes i undervisning i fellesfaget, i størst mulig grad skal ha relevans for den enkeltes yrkesutøvelse. Yrkesrettingen innebærer også å forklare hvordan kompetansen fra fellesfaget blir brukt og kommer til nytte i opplæringen i programfagene og i yrkesutøvelsen innenfor relevante yrker.» Kari Repstad, UiA, 2012

11 Konsekvenser for fellesfagene på PPU?
Lærere på PPU må skaffe seg kunnskap om yrkesfagene Studentene må bevisstgjøres om hvilke elever de skal ut og undervise Læreplaner i fellesfag må sees i relasjon til planer i yrkesfag Studentene må trenes i planlegge emner parallelt / sammen med yrkesfagene Lærebøker sees i relasjon til lærebøker i yrkesfag Kari Repstad, UiA, 2012

12 PPU Studentene må øve seg i å konkretisere
Studentene må trenes i å lage undervisningsopplegg med ulike yrkesfagelever som målgruppe Studentene bør dra på besøk til elever i yrkesfag for å se hvor og hvordan de undervises Alle studentene bør undervise fellesfag på yrkesfaglige programmer i praksisperioden Kari Repstad, UiA, 2012

13 Samordning av et fags tidsakser
Service og samferdsel Mate-matikk Norsk Engelsk Kompetanse-mål UKE Kari Repstad, UiA, 2012

14 Temaarbeid Finn fram til fagemner hører sammen: n Drift og oppfølging
Engelsk Naturfag n Drift og oppfølging Tema Planlegging Norsk Kroppsøving Kommunikasjon og service Kari Repstad, UiA, 2012

15 Yrkesfaglærernes bidrag til yrkesretting
Delta aktivt i prosjekter etc. Legge til rette for samarbeid Jobbe for praksis Yrkesfag-lærernes bidrag Vise positiv innstilling til fellesfagene Invitere inn i verk-stedene Bidra med lærestoff Bidra med ideer til yrkesretting Motvirke fordommer mot fellesfagene Kari Repstad, UiA, 2012

16 Hva kan en fellesfaglærer gjøre
Fellesfagene Delta i ungdoms-bedrift Tema-undervisning Få kunnskap om yrkesfagene – interne kurs Komponenter som inngår når vi skal yrkesrette fellesfagene Samarbeide med yrkesfag-lærerne Ta med stoff som ikke er i læreplanen Motvirke fordommer mot yrkesfagene Besøke elever i verkstedene Bruke eksempler fra yrkesfaget Samordne tidsakser Læreplanarbeid Legge vekt på stoff som har relevans for yrkesfaget Kari Repstad, UiA, 2012


Laste ned ppt "Et eksempel Fra Kristiansand Katedralskole-Gimle Matematikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google