Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et eksempel Fra Kristiansand Katedralskole-Gimle Matematikk Fra virkelighet til modell: Lag en modell av klasserommet vårt! Krav til modellen: O Målestokk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et eksempel Fra Kristiansand Katedralskole-Gimle Matematikk Fra virkelighet til modell: Lag en modell av klasserommet vårt! Krav til modellen: O Målestokk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et eksempel Fra Kristiansand Katedralskole-Gimle Matematikk Fra virkelighet til modell: Lag en modell av klasserommet vårt! Krav til modellen: O Målestokk 1:25 O Modellen skal ha gulv og fire vegger O Tavle, dør, vinduer og minst tre pulter skal markeres og lages i rett målestokk. O Får dere tid lager dere mer Kari Repstad, UiA, 2012

2 Med inspirasjon fra «Katta-Gimle» O Service og transport: Lag en modell av hotellresepsjonen, butikken, kontoret Kari Repstad, UiA, 2012

3 Daglig undervisning Relatere fagstoffet til yrkesfaget gjennom å bruke eksempler, oppgaver og tekster, både sakprosa og skjønnlitterære – det ligger for eksempel en sangbok for byggfagarbeidere på nett. Kari Repstad, UiA, 2012

4 TIP - prosjekt «Det går ikke på yrkesfag!» På verkstedet stod to ting på planen: Mopedjekk og å skifte låser i elevskapene Dette ville vi bruke som utgangspunkt for fellesfagene: Norsk, samfunnsfag og engelsk. Fellesfaglærerne skulle samtidig lære noe om mopedjekk og låser. Mål: O Gjennomføre og dokumentere arbeidet O Lage en tilstelning for lærere og rektorer der prosjektet skulle presenteres muntlig og på plakater både på engelsk og norsk. O Invitasjon skulle skrives på norsk og engelsk Kari Repstad, UiA, 2012

5 Et eksempel: Språk i byggfag Yrkesretting av allmenne fag og allmennretting av yrkesfag Deltakere i opplegget Elever i byggfag, norsklærer og engelsklærer Delmål1)Å arbeide med ord betegnelser og faguttrykk i modulene mur og betong, tømring, forskaling og terrengarbeid både i norsk og engelsk 2)Å vise elevene sammenhengen mellom yrkesfag og de felles allmenne fagene BeskrivelseElevene lager utstillingsplater til å henge verktøy på. På platene skriver de navn på verktøy, både på engelsk og norsk. I tillegg utarbeider de ordlister med faguttrykk og navn på verktøy. Yrkesfaglæreren forventer at de bruker fagordene når de jobber. Noen norsk- og engelskøkter blir lagt til verkstedet, der også yrkesfaglæreren deltar som «lærling» i engelsktimene. PresentasjonElevene presenterer undervisningopplegget for andre elever og lærere Ansvarlige lærere Terje Brandsnes og Nils Besse Andersen, Kvadraturen skolesenter Kari Repstad, UiA, 2012

6 Bruk av mappe: Norsk / yrkesfag Vurdering av en fellesfaglig tekst Eleven kjenner vurderingskriteriene (Velg ut kriterier)  Svarer eleven på oppgaven?  Er metodene godt nok beskrevet? ( formler / utregninger etc.)  Holder besvarelsen mål, yrkesfaglig?  Er teksten bygd systematisk opp?  Gir teksten god nok informasjon til leseren?  Har teksten flytende og god språkføring?  Brukes fagspråket rett?  Inneholder teksten feil i ortografi og setningsbygning?  Hva annet teller positivt eller negativt?  Helhetsvurdering av teksten Kari Repstad, UiA, 2012

7 Elevene O Lærer oftere ved å gjøre enn ved å høre O Tenker konkret – har nytte av modeller og skjemaer O Bruker språket på « yrkesfaglig måte»: Kortere setninger, mindre fremmedord, konkrete eksempler O Bruk av læreboka O Ønsker å se sammenhengen med det de skal utdanne seg til O Ser ikke alltid sluttmålet for utdanninga O Tror på lærere som har yrkeserfaring O Vil ikke ha yrkesretting hele tida Kari Repstad, UiA, 2012

8 Praksis- og erfaringsbasert kunnskapssyn Kjennetegn: O Kunnskap er viktig for andre formål O Mindre opptatt av å gi kunnskapen en teoretisert form O Lære gjennom praksis O Teorien må forankres i praksis O Går fra det konkrete til det teoretiske Kari Repstad, UiA, 2012

9 Yrkesretting av fellesfagene Opplæringsloven, kap.1, andre ledd § 1-3 Vidaregåande opplæring: «Opplæringa i fellesfaga skal vere tilpassa dei ulike utdanningsprogramma» Kari Repstad, UiA, 2012

10 Fagopplæring for framtida (NOU 2008:18 (Karlsen-utvalget) « Med yrkesretting av fellesfagene menes at fagstoff, læringsmetoder og vokabular som brukes i undervisning i fellesfaget, i størst mulig grad skal ha relevans for den enkeltes yrkesutøvelse. Yrkesrettingen innebærer også å forklare hvordan kompetansen fra fellesfaget blir brukt og kommer til nytte i opplæringen i programfagene og i yrkesutøvelsen innenfor relevante yrker.» Kari Repstad, UiA, 2012

11 Konsekvenser for fellesfagene på PPU? O Lærere på PPU må skaffe seg kunnskap om yrkesfagene O Studentene må bevisstgjøres om hvilke elever de skal ut og undervise O Læreplaner i fellesfag må sees i relasjon til planer i yrkesfag O Studentene må trenes i planlegge emner parallelt / sammen med yrkesfagene O Lærebøker sees i relasjon til lærebøker i yrkesfag Kari Repstad, UiA, 2012

12 PPU O Studentene må øve seg i å konkretisere O Studentene må trenes i å lage undervisningsopplegg med ulike yrkesfagelever som målgruppe O Studentene bør dra på besøk til elever i yrkesfag for å se hvor og hvordan de undervises O Alle studentene bør undervise fellesfag på yrkesfaglige programmer i praksisperioden Kari Repstad, UiA, 2012

13 Samordning av et fags tidsakser Service og samferdsel Mate- matikk NorskEngelsk Kompetanse- mål UKE Kari Repstad, UiA, 2012

14 Temaarbeid Finn fram til fagemner hører sammen: n Tema Nors k Naturfag Engelsk Kroppsøving Kommunikasjon og service Planlegging Drift og oppfølging Kari Repstad, UiA, 2012

15 Yrkesfaglærernes bidrag til yrkesretting O Yrkesfag Yrkesfag- lærernes bidrag Invitere inn i verk- stedene Bidra med lærestoff Bidra med ideer til yrkesretting Vise positiv innstilling til fellesfagene Delta aktivt i prosjekter etc. Legge til rette for samarbeid Motvirke fordommer mot fellesfagene Jobbe for praksis Kari Repstad, UiA, 2012

16 Hva kan en fellesfaglærer gjøre O Fellesfagene Komponenter som inngår når vi skal yrkesrette fellesfagene Få kunnskap om yrkesfagene – interne kurs Ta med stoff som ikke er i læreplanen Bruke eksempler fra yrkesfaget Samordne tidsakser Legge vekt på stoff som har relevans for yrkesfaget Læreplanarbeid Besøke elever i verkstedene Samarbeide med yrkesfag- lærerne Delta i ungdoms- bedrift Tema- undervisning Motvirke fordommer mot yrkesfagene Kari Repstad, UiA, 2012


Laste ned ppt "Et eksempel Fra Kristiansand Katedralskole-Gimle Matematikk Fra virkelighet til modell: Lag en modell av klasserommet vårt! Krav til modellen: O Målestokk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google