Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hustadmarmor A/S Etablert: 1978 Eiere:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hustadmarmor A/S Etablert: 1978 Eiere:"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hustadmarmor A/S Etablert: 1978 Eiere:
Pluess Staufer AG ,Sveits : 79 % Hustadkalk A/S : 21 %

3 1981

4 1999

5 Hustadmarmor A/S RÅSTOFF fra
Tverfjell (Fræna Kommune) Nås (Eide Kommune) Visnes (Eide Kommune) Langnes (Eide Kommune) Velfjord (Brønnøy Kommune) Transporteres med bil og båt til Elnesvågen

6 Hustadmarmor A/S Antall ansatte 1998: 140 inkl. lærlinger
Total sysselsetting: over 1000 personer

7 Hustadmarmor A/S Produksjon 1998: 2.300.000 tonn Energiforbruk 1998:
kwh kwh/døgn Bolighus kwh/år

8 Hustadmarmor A/S Produktene skipes med spesialbygde kjemikalietankskip til tankanlegg i: Finland, Sverige, Tyskland, Nederland, England Flåte:15 tankskip Antall utgående anløp: 339 (1998) Antall inngående anløp: 407 (1998)

9 Hustadmarmor A/S

10 Hustadmarmor A/S OMSETNING

11 IT-Vedlikehold Hustadmarmor A/S

12 Hvorfor vedlikeholdsprosjekt?
Negativ utvikling i tilgjengelighet på produksjonsutstyr Stor andel korrigerende vedlikehold Mange ukontrollerte stopper Manglende mulighet for analyse Menneskelig slitasje Generell aksept for forbedringspotensiale

13 Hustadmarmor pilotbedrift for vedlikehold
Ut fra egne, bransjens og leverandørens forutsettniger var prosjektet beskrevet Som en del av bransjesatsningen etter SND modellen, ble det utført en prosessanalyse I denne analysen ble tung faglig kompetanse trukket inn fra SINTEF

14 Resultat av prosessanalysen
Vi erkjente at vi ikke var så god på vedlikehold som vi trodde Et mer omfattende prosjekt ble definert Vi fortsatte å trekke på kompetanse fra SINTEF

15 Organisering

16 Styringsgruppe 6 medlemmer, bredt sammensatt. 1 fra ledelsen
1 fra mek. vedlikehold 1 fra ele/aut. vedlikehold 1 fra IT avd. 1 fra produksjonen. 1 fra prosjekteringsavd.

17 Aktiviteter Terminologi Mål, indikatorer og målstyring
Organisering av vedlikehold Forebyggende vedlikehold Systematisk vedlikehold Dokumentstyring

18 Aktiviteter Vedlikeholdshåndbok Kompetansehevning
Kravspesifikasjon/ valg av VHS system Bruk av VHS system Utvikling av nytt anleggsregister Opprydding i lagerdatabase

19 Mål for prosjektet “Europeisk toppnivå innen vedlikeholdsstyring”
Høyere driftsklarhet og færre driftstopper.

20 Viktige forutsetninger
Vedlikeholdssystem Anleggsregister Lagerstyring Samarbeid Kompetanseutnyttelse Krav fra ledelse/produksjon Innse at edb-basert vedlikeholdssystem kun er verktøyet vi trenger

21 Anskaffelse av et edb-basert vedlikeholdssystem
Evalueringsgruppe ble etablert Behovsanalyse ble utarbeidet Forespørsel til leverandører Grov utvelgelse Presentasjon av leverandører Evaluering iht. kriterier i behovsanalyse Bedriftsbesøk Valg av system

22 Intentia/Movex ble valgt fordi:
Fleksibelt og fremtidsrettet anleggsregister Bra samspill mellom produksjons- og vedlikeholdsmodul Gode analysemuligheter

23 Intentia/Movex ble valgt fordi:
Støtteapparat etablert i Molde Ingen nye leverandører, databaser eller servere Ferdig integrert system der vedlikehold er definert som en viktig støtteprosess i verdikjeden

24 Movex pilot prosjekt Første installasjon i verden med Movex Vedlikehold Tett oppfølging fra Utviklingsavdelingen til Intentia i Stockholm Bransjespesifikke krav i standard Nasjonalt kompetansesenter for vedlikehold i Intentia ble plassert i Molde

25 Implementering - organisering
Interne ressurser ble dedikert til prosjektet Prosjektgruppe bestående av vedlikeholdskompetanse fra både Hustadmarmor og Intentia Referansegruppe bestående av brukere fra alle nivåer i organisasjonen

26 Implementering - organisering
Aktiv bruk av implementeringsverktøy for å koordinere aktiviteter med Intentia/Movex (IMPLEX) Utvikle ”system-eiere”

27 Fremdrift 01.10.98: Installering av norsk versjon
: Oppstart FASE1 - økonomi : Oppstart FASE2 - vedlikehold, lager, innkjøp, datafangst : Oppstart FASE3 - kundeordre, tvinn, transportmodul Ny versjon av MOVEX Nytt vedlikeholdssystem Grafisk grensesnitt

28 Fremdrift 15.02.99: Rettinger for Vedlikehold
: Oppgardering til Versjon 10.2 (uke 16) : Implementering av Analyseverktøy FASE1 (Vedlikehold) Nye funksjoner tatt i bruk

29 Resultat Hustadmarmor
Vi jobber mer systematisk og målrettet (måltall) Moderne vedlikeholdsmetoder tatt i bruk Vi bruker IT løsningen Etablerer et verdifullt historikk grunnlag Jobber med forbedringsprosesser IT løsningen på Hustadmarmor har blitt mer helhetlig

30 Resultat Leverandør (Intentia)
Rekrutert 3 nye fagpersoner innen vedlikehold i Norge Etablert et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter for vedlikehold Fått en moderne vedlikeholdssystem som nå markedsføreres over hele verden Blitt en aktiv bidragsyter i vedlikeholdsfaglige forum i Norge

31 Resultat for bransjen Styrket vedlikeholdskompetansen
Etablert et samarbeid etter SND modellen Utvikklet et vedlikeholdssystem i bransjeløsningen Erfaringer fra Movex løsningen overføres nå til løsningen for de små bedriftene


Laste ned ppt "Hustadmarmor A/S Etablert: 1978 Eiere:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google