Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hustadmarmor A/S n Etablert: 1978 n Eiere: n Pluess Staufer AG,Sveits : 79 % n Hustadkalk A/S : 21 %

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hustadmarmor A/S n Etablert: 1978 n Eiere: n Pluess Staufer AG,Sveits : 79 % n Hustadkalk A/S : 21 %"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hustadmarmor A/S n Etablert: 1978 n Eiere: n Pluess Staufer AG,Sveits : 79 % n Hustadkalk A/S : 21 %

3 1981

4 1999

5 Hustadmarmor A/S n RÅSTOFF fra –Tverfjell(Fræna Kommune) –Nås(Eide Kommune) –Visnes(Eide Kommune) –Langnes(Eide Kommune) –Velfjord(Brønnøy Kommune) n Transporteres med bil og båt til Elnesvågen

6 Hustadmarmor A/S n Antall ansatte 1998: –140 inkl. lærlinger n Total sysselsetting: –over 1000 personer

7 Hustadmarmor A/S n Produksjon 1998: –2.300.000 tonn n Energiforbruk 1998: –373.000.000 kwh –1.000.000 kwh/døgn –Bolighus 30.000 kwh/år

8 Hustadmarmor A/S n Produktene skipes med spesialbygde kjemikalietankskip til tankanlegg i: –Finland, Sverige, Tyskland, Nederland, England n Flåte:15 tankskip n Antall utgående anløp: 339 (1998) n Antall inngående anløp: 407 (1998)

9 Hustadmarmor A/S

10 OMSETNING

11 IT-Vedlikehold

12 Hvorfor vedlikeholdsprosjekt? n Negativ utvikling i tilgjengelighet på produksjonsutstyr n Stor andel korrigerende vedlikehold n Mange ukontrollerte stopper n Manglende mulighet for analyse n Menneskelig slitasje n Generell aksept for forbedringspotensiale

13 Hustadmarmor pilotbedrift for vedlikehold n Ut fra egne, bransjens og leverandørens forutsettniger var prosjektet beskrevet n Som en del av bransjesatsningen etter SND modellen, ble det utført en prosessanalyse n I denne analysen ble tung faglig kompetanse trukket inn fra SINTEF

14 Resultat av prosessanalysen n Vi erkjente at vi ikke var så god på vedlikehold som vi trodde n Et mer omfattende prosjekt ble definert n Vi fortsatte å trekke på kompetanse fra SINTEF

15 Organisering

16 Styringsgruppe n 6 medlemmer, bredt sammensatt. –1 fra ledelsen –1 fra mek. vedlikehold –1 fra ele/aut. vedlikehold –1 fra IT avd. –1 fra produksjonen. –1 fra prosjekteringsavd.

17 Aktiviteter n Terminologi n Mål, indikatorer og målstyring n Organisering av vedlikehold n Forebyggende vedlikehold n Systematisk vedlikehold n Dokumentstyring

18 Aktiviteter n Vedlikeholdshåndbok n Kompetansehevning n Kravspesifikasjon/ valg av VHS system n Bruk av VHS system n Utvikling av nytt anleggsregister n Opprydding i lagerdatabase

19 Mål for prosjektet n “Europeisk toppnivå innen vedlikeholdsstyring” n Høyere driftsklarhet og færre driftstopper.

20 Viktige forutsetninger n Vedlikeholdssystem n Anleggsregister n Lagerstyring n Samarbeid n Kompetanseutnyttelse n Krav fra ledelse/produksjon n Innse at edb-basert vedlikeholdssystem kun er verktøyet vi trenger

21 Anskaffelse av et edb-basert vedlikeholdssystem n Evalueringsgruppe ble etablert n Behovsanalyse ble utarbeidet n Forespørsel til leverandører n Grov utvelgelse n Presentasjon av leverandører n Evaluering iht. kriterier i behovsanalyse n Bedriftsbesøk n Valg av system

22 Intentia/Movex ble valgt fordi: n Fleksibelt og fremtidsrettet anleggsregister n Bra samspill mellom produksjons- og vedlikeholdsmodul n Gode analysemuligheter

23 Intentia/Movex ble valgt fordi: n Støtteapparat etablert i Molde n Ingen nye leverandører, databaser eller servere n Ferdig integrert system der vedlikehold er definert som en viktig støtteprosess i verdikjeden

24 Movex pilot prosjekt n Første installasjon i verden med Movex Vedlikehold n Tett oppfølging fra Utviklingsavdelingen til Intentia i Stockholm n Bransjespesifikke krav i standard n Nasjonalt kompetansesenter for vedlikehold i Intentia ble plassert i Molde

25 Implementering - organisering n Interne ressurser ble dedikert til prosjektet n Prosjektgruppe bestående av vedlikeholdskompetanse fra både Hustadmarmor og Intentia n Referansegruppe bestående av brukere fra alle nivåer i organisasjonen

26 Implementering - organisering n Aktiv bruk av implementeringsverktøy for å koordinere aktiviteter med Intentia/Movex (IMPLEX) n Utvikle ”system-eiere”

27 Fremdrift 4 01.10.98: Installering av norsk versjon 4 15.11.98: Oppstart FASE1 - økonomi 4 01.12.98: Oppstart FASE2 - vedlikehold, lager, innkjøp, datafangst 4 15.12.98: Oppstart FASE3 - kundeordre, tvinn, transportmodul è Ny versjon av MOVEX è Nytt vedlikeholdssystem è Grafisk grensesnitt

28 Fremdrift 3 15.02.99: Rettinger for Vedlikehold 3 19.04.99: Oppgardering til Versjon 10.2 (uke 16) 3 01.05.99: Implementering av Analyseverktøy FASE1 (Vedlikehold) è Nye funksjoner tatt i bruk

29 Resultat Hustadmarmor n Vi jobber mer systematisk og målrettet (måltall) n Moderne vedlikeholdsmetoder tatt i bruk n Vi bruker IT løsningen n Etablerer et verdifullt historikk grunnlag n Jobber med forbedringsprosesser n IT løsningen på Hustadmarmor har blitt mer helhetlig

30 Resultat Leverandør (Intentia) n Rekrutert 3 nye fagpersoner innen vedlikehold i Norge n Etablert et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter for vedlikehold n Fått en moderne vedlikeholdssystem som nå markedsføreres over hele verden n Blitt en aktiv bidragsyter i vedlikeholdsfaglige forum i Norge

31 Resultat for bransjen n Styrket vedlikeholdskompetansen n Etablert et samarbeid etter SND modellen n Utvikklet et vedlikeholdssystem i bransjeløsningen n Erfaringer fra Movex løsningen overføres nå til løsningen for de små bedriftene


Laste ned ppt "Hustadmarmor A/S n Etablert: 1978 n Eiere: n Pluess Staufer AG,Sveits : 79 % n Hustadkalk A/S : 21 %"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google