Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksamenskonferansen Steinkjer 24. september 2013 Daglig leder Vigo IKS Brynjulf Bøen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksamenskonferansen Steinkjer 24. september 2013 Daglig leder Vigo IKS Brynjulf Bøen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksamenskonferansen Steinkjer 24. september 2013 Daglig leder Vigo IKS Brynjulf Bøen

2 Agenda - SAS anskaffelsen - Sentralt mottaks- og implementeringsprosjekt - Konvertering av data - Arkivprosjekt - Revitalisering av Vigo - Vigoportalen - www.vigoiks.no - Nytt informasjonsnettstedwww.vigoiks.no - PAS/PGS sentral og lokal

3 SAS-anskaffelsen Nytt nasjonalt skoleadministrativt system (SAS) Enighet om fylkeskommunalt samarbeid - Forstudie - Forprosjekt - Anskaffelsesprosess - Utvikling og implementering av nytt SAS

4 SAS-anskaffelsen Nytt nasjonalt skoleadministrativt system (SAS) Organisering Overordnet ansvar Vigo IKS Styringsgruppe - Konsulentfirma Ernst & Young - Kjerneteamet - Fylkesteamene - Sentralt mottak- og implementeringsprosjekt - Lokalt mottak- og implementeringsprosjekt

5 SAS-anskaffelsen Nytt nasjonalt skoleadministrativt system (SAS) Administrasjonssystem for; - Grunnskole - Videregående - Voksenopplæring - Fagskolen - Aktivitetsskolen - Timeplanleggingsverktøy Brukergruppe; Elev, foresatte, lærer, adm. personell

6 SAS-anskaffelsen Arbeid utført april - august 2013 - Prekvalifisering av 4 leverandører - Etablering av «Kjerneteam» - Møter med fylkesteamlederne - Forberede dialoger med leverandørene - Gjennomført 16 dialogmøter med leverandørene - Ferdigstillelse av kravspesifikasjonen - Klargjøring av dokumenter i forbindelse med innhentingen av tilbud - Endelig konkurransegrunnlag sendt ut 9. august

7 SAS-anskaffelsen Fremdriftsplan - Etablere et «Sentralt mottak- og implementeringsprosjekt» - Produksjon av en «Innføringshåndbok» - Tilbudsåpning 23. september - Evaluering av tilbudene, 4 uker - Valg av leverandør 24. – 31.oktober - Undertegning av Rammeavtale Vigo IKS - november - Oppstart av SAS arbeidet, årsskifte!

8 Sentralt mottaks- og implementeringsprosjekt - Det arbeides med å etablere et «Sentralt mottak- og implementeringsprosjekt» - Lokalt mottak- og implementeringsprosjekt - Trekantsamarbeid: Leverandør - Sentralt - Lokalt - Etablere en prosjektorganisasjon - Eksterne og interne ressurser - Innleie fra fylkeskommunene/Oslo kommune!! - Utviklingstiden er avhengig av valgt leverandør - Utrulling av nytt SAS

9 Konvertering av data - Konvertering av data i forbindelse med overgang til nytt SAS blir et eget prosjekt - Det er utformet et eget dokument i SAS anskaffelsen - Overordnet mal for hvert system - Noe data overføres i forbindelse med prosjektet, resten må fylkene selv ta ansvar for - Leverandør kan utvikle spesielle løsninger for elektronisk overføring til arkiv - Oppstart tidlig 2014

10 Arkivprosjektet - Arkivprosjektet ruller videre - Alle fylkene skal med - FOT samarbeidet har god fremdrift - Overføringer fra Extens og Vigo til arkiv - Flere systemer kommer etter hvert - Vi prøver å få til et tilsvarende samarbeid for ePhorte fylkene - Etablert prosjektgruppe - Møte i Trondheim, november

11 Revitalisering av Vigo - Ny Vigo web2013 - Generell oppgradering av Vigo2014 - Prosjekt lokal til en sentral Vigo database2014 - 2015 - Erstatte BRIO med ny løsning2014! - Forbedre Vigo web for innsøking for voksne søkere2013 - Utrede ny løsning for OTTO2014

12 www.vigoportalen.no - Vigo IKS bygger en ny portal for å samle hele Vigo familien under en adresse - søkning og inntak - skolemodulen - bedriftsmodulen - kodeverk - informasjonsnettstedet til Vigo IKS - vilbli

13 Nytt informasjonsnettsted – www.vigoiks.no - Nettsted i forbedret utgave - Enklere administrasjon- og brukergrensesnitt - Tilgjengelig fra 30. september - Ruting fra www.vigodrift.no i en periodewww.vigodrift.no - Mulig begrenset bruk av pålogging til deler av nettstedet.

14 PAS/PGS - Samarbeidsavtale med KD/Utdanningsdirektoratet - Brukergruppe 2 fra hver region, UDIR og Vigo IKS - Referansegruppe - Pilotfylker Akershus, Sør-Trøndelag og Troms


Laste ned ppt "Eksamenskonferansen Steinkjer 24. september 2013 Daglig leder Vigo IKS Brynjulf Bøen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google