Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BIT-avtalene Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Versjon 6.0, november 2003 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BIT-avtalene Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Versjon 6.0, november 2003 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder."— Utskrift av presentasjonen:

1 BIT-avtalene Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Versjon 6.0, november 2003 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

2 BIT-avtalerVersjon 6.0, november 2003 Hensikt Utviklingsprosjekter innen IT har generelt en betydelig risiko for å mislykkes mht. resultater, kostnader og gjennomføringstid I BIT-modellen: - Utvikling i samarbeid mellom prosjekteier, pilotbedrifter og programvareleverandører - Krevende modell, men risiko reduseres og resultater oppnås SND: Tilby verktøy for å kvalitetssikre prosessene, bl.a. - Avtaler som regulerer prosjektsamarbeid og -aktiviteter BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

3 BIT-avtalerVersjon 6.0, november 2003 Standardvilkår for BIT-programmet Hovedpunkter Organisering Bransjens kravspesifikasjon Nye versjoner av løsningen Møter Brukerforum og referansegrupper Rapportering Krav til leverandør Krav til pilotbedrift Finansiering Salgspant Eiendomsrett og disposisjonsrett Risiko for utstyr og programmer Mangler Forsinkelse Pilotbedriftens mislighold Rettslige mangler Erstatning Force majeure Forsikring Aktsomhet ved eksport Oppsigelse Endring av leverandørforhold Konkurs, avvikling m.v. Taushetsplikt Tvister Suksessiv og separat leveranse BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

4 BIT-avtalerVersjon 6.0, november 2003 Avtale 1: Samarbeid bransje/verdikjede Prosjekteier – Leverandør Partene Prosjekteier Leverandør Hovedpunkter Parametersetting Krav til teknologi Valg av standarder Nye versjoner Overgang til ny generasjon Markedsføring Priser og betingelser Varighet BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

5 BIT-avtalerVersjon 6.0, november 2003 Avtale 2: Samarbeid bransje Bransjeforening - Pilotgruppe Partene Bransjeforening Pilotgruppe Hovedpunkter Forberedelse av organisasjon Følgebedrift Godkjenning av pilotprosjekt Varighet BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

6 BIT-avtalerVersjon 6.0, november 2003 Avtale 3: Samarbeid verdikjede Prosjekteier - Pilotgruppe Partene Prosjekteier Pilotgruppe Hovedpunkter Forberedelse av organisasjon Varighet BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

7 BIT-avtalerVersjon 6.0, november 2003 Avtale 4: Utvikling bransje Bransjeforening – Leverandør Partene Bransjeforening Leverandør Hovedpunkter Samarbeidsprosjektets omfang Ansvarsforh./samarbeidsformer Integrasjon Konfigurasjon hos pilotbedrifter Økon. rammer/ finansiering Godkjenning Varighet BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

8 BIT-avtalerVersjon 6.0, november 2003 Avtale 5: Utvikling bransje Pilotgruppe – Leverandør Partene Pilotgruppe Leverandør Hovedpunkter Oppdraget Kjøps- og vedlikeholdsavtale Økon. rammer / finansiering Levering Pilotbedriftens forpliktelser Suksessiv og separat leveranse Godkjenning Varighet BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

9 BIT-avtalerVersjon 6.0, november 2003 Avtale 6: Utvikling verdikjede Prosjekteier – Leverandør Partene Prosjekteier Leverandør Hovedpunkter Samarbeidsprosjektets omfang Ansvarsforh./samarbeidsformer Integrasjon Økon. rammer/ finansiering Godkjenning Varighet BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

10 BIT-avtalerVersjon 6.0, november 2003 Avtale 7: Kjøp bransje/verdikjede Pilotgruppe - Leverandør Partene Pilotgruppe Leverandør Hovedpunkter Leveransen Priser og betingelser Test og godkjenning Godkjenning/overtagelse Opplæring Rett til vedlikeholdsavtale BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

11 BIT-avtalerVersjon 6.0, november 2003 Avtale 8: Support bransje/verdikjede Pilotgruppe - Leverandør Partene Pilotgruppe Leverandør Hovedpunkter Leveransen Priser og betingelser Diverse BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

12 BIT-avtalerVersjon 6.0, november 2003 Avtale 9: Konsulentoppdrag bransje/verdikjede Kunde - Leverandør Partene Kunde Leverandør Hovedpunkter Leveransen Gjennomføring av oppdrag Vederlag / bet.betingelser Rettigheter til resultatet Taushetsplikt Risiko Mislighold Rettslige mangler Force majeure Tvister BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

13 BIT-avtalerVersjon 6.0, november 2003 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Avtale 10: Finansiering bransje/verdikjede Prosjekteier - Pilotgruppe Partene Prosjekteier Pilotgruppe Hovedpunkter Søknad SkatteFUNN Finansieringen omfatter Mellomfinansiering Prosjektregnskap Informasjon til bedrift og revisor Varighet BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

14 BIT-avtalerVersjon 6.0, november 2003 Avtale 11: Partneravtale verdikjede Konsulent - Leverandør Partene Konsulent Leverandør Hovedpunkter Leveransen Gjennomføring av oppdrag BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

15 BIT-bransjeprosjekter Avtalestruktur BIT-avtalerVersjon 6.0, november 2003 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Standard- vilkår SamarbeidsavtalerUtviklingsavtalerKjøpsavtaleSupportavtaleKonsulent- avtale Finansierings- avtale Standard- vilkår Avtale 1: Samarbeid bransje/ verdikjede Bransjefor.- Leverandør Avtale 2: Samarbeid bransje Prosjekteier- Pilotgruppe Avtale 4: Utvikling bransje Bransjefor.- Leverandør Avtale 5: Utvikling bransje Pilotgruppe- Leverandør Avtale 7: Kjøp bransje/ verdikjede Pilotgruppe- Leverandør Avtale 8: Support bransje/ verdikjede Pilotgruppe- Leverandør Avtale 9: Konsulent bransje/ verdikjede Kunde- Leverandør Avtale 10: Finansiering bransje/ verdikjede Prosjekteier- Pilotgruppe Prosjekteier XXXX XX Program- vareleveran- dører XX XXXX Pilotgruppe X X XXX X Konsulenter X X

16 BIT-bransjeprosjekter Eksempel på organisering BIT-avtalerVersjon 6.0, november 2003 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder S2 bransjeløsning n Prosjekteier Bransjeforening S1 Prosjektleder 6-7 bedriftsledere SND Erfarings- overføring Ekstern konsulent S3 pilotbedrift

17 BIT-bransjeprosjekter Rekkefølge for utarbeiding og inngåelse av avtalene BIT-avtalerVersjon 6.0, november 2003 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Avt. 7: KjøpsavtaleAvt. 4 og 5: UtviklingsavtalerAvt. 8: Supportavtale Avt. 1: Samarbeidsavtale Bransjefor. - Leverandør Avt. 2: Samarbeidsavt. Bransjefor.–Pilotgr.Avt. 10: Finansieringsavt. Bransjefor.–Pilotgr. Standardvilkår BIT Avt. 9: Konsulentavtale Kunde - Leverandør

18 BIT-verdikjedeprosjekter Avtalestruktur BIT-avtalerVersjon 6.0, november 2003 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Standard vilkår SamarbeidsavtalerUtviklings- avtale KjøpsavtaleSupportavtaleKonsulent- avtale Finansierings- avtale Partner- avtale Standard vilkår Avtale 1: Samarbeid bransje/ verdikjede Prosjekteier- Leverandør Avtale 3: Samarbeid verdikjede Prosjekteier- Pilotgruppe Avtale 6: Utvikling verdikjede Prosjekteier- Leverandør Avtale 7: Kjøp bransje/ verdikjede Pilotgruppe - Leverandør Avtale 8: Support bransje/ verdikjede Pilotgruppe - Leverandør Avtale 9: Konsulent bransje/ verdikjede Kunde - Leverandør Avtale 10: Finansiering bransje/ verdikjede Prosjekteier - Pilotgruppe Avtale 11: Partner verdikjede Konsulent- Leverandør Prosjekteier XXXX X Program- vareleveran- dører XX XXXX X Pilotgruppe X X XX X Konsulenter X X Kunder X X X

19 BIT - verdikjedeprosjekter Eksempel på organisering BIT-avtalerVersjon 6.0, november 2003 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Prosjekt- leder Arbeids- gruppe(r) Styringsgruppe verdikjedeprosjektet (S1) Felles- prosjekter Pilotgrupper Prosjekt- leder/Coach Pilotbedrift Pilotgrupper

20 BIT-verdikjedeprosjekter Rekkefølge for utarbeiding og inngåelse av avtalene BIT-avtalerVersjon 6.0, november 2003 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Avt. 7: KjøpsavtaleAvt. 6: UtviklingsavtaleAvt. 8: Supportavtale Avt. 1: Samarbeidsavtale Prosjekteier - Leverandør Avt. 3: Samarbeidsavtale Prosj.eier- Pilot Avt. 10: Finansieringsavtale Prosj.eier-Pilot Avt. 11: Partneravtale Konsulent - Leverandør Standardvilkår BIT Avt. 9: Konsulentavtale Kunde - Leverandør


Laste ned ppt "BIT-avtalene Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Versjon 6.0, november 2003 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google