Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prestasjonsledelse – tillit eller kontroll? Robert Salomon, AFI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prestasjonsledelse – tillit eller kontroll? Robert Salomon, AFI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prestasjonsledelse – tillit eller kontroll? Robert Salomon, AFI

2 Hvorfor er jeg her? Robert Salomon 2011 Takk for invitasjonen Hva er AFI? Hvem er jeg? Hva kan jeg bidra med?

3 Rengjøringsbyrået SOL Jeg husker et stort kontorlandskap, nesten som en hangar, ingen faste plasser, medarbeiderne jobbet når de ville, plugget på en pc der det var plass, gjorde jobben og hadde full tillit. Var det fugler i taket? Robert Salomon 2011

4 To hovedretninger - mange mellomformer Scientific Management: Samlebånd Tidsstudier Dekomponering av arbeidsoppgaver JIT Maskinrasjonalitet Fremmedgjøring Human Relations: Menneskets egenverdi, ikke bare innsatsfaktor (ILO) Mennesket som ressurs Vekt på kompetanse Vekt på medvirkning Myndiggjøring Robert Salomon 2011

5 Konseptuell utvikling – Stadig nye begreper (som ikke er nye lenger) •JIT -Lean •Total kvalitet (TQM) •New Public Management •Målstyring.Virksomhetsplanlegging •Re-engineering. Verdiskapning og forbedringspunkter •Balanced Scoreboard - 360 graders evalueringer •Benchmarking. Sammenlikning med andre Spørsmål: hva passer hos oss? Robert Salomon 2011

6 Makt og innflytelse •Mennesket som bare et middel, eller har de en egenverdi? •Makt – Kan bruke tvang mot andres vilje •Legalitet – støttet av lover •Autoritet – i kraft av mandat eller egenskaper •Legitimitet – basert på oppslutning/tilslutning •Tillit – noe man skaffer seg •Innflytelse – påvirkning, gjerne uten makt •Kontroll Robert Salomon 2011

7 Internkontroll og selvkontroll •Internkontroll for å regulere forholdet mellom myndighet og bedrift •Selvkontroll for å regulere forholdet mellom leder og medarbeider •Forskrifter •Arbeidsinstrukser •jobb-beskrivelser •Produksjons- og salgsmål •Målstyring Robert Salomon 2011

8 Kan vi påvirke arbeidsforholdet ved individuelle forhandlinger? •Dersom man ser på kunnskap som kapital bærer den enkelte medarbeider en kapitalinnsats med seg. Dermed vil flere arbeidsoppgaver og organisering av disse være gjenstand for eksplisitte eller implisitte forhandlinger. Individuelt internt innsalg (Tian Sørhaug) •Stemmer det? Robert Salomon 2011

9 Det grådige arbeidslivet •”Å bruke hele seg”. Kan være positivt, men altomslukende. •Definere jobben som særlig selvstendige oppgaver, blir dermed unntatt fra Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dette er vi med på selv. •Honningfella (Bjørg Aase Sørensen) •Selvbedrag? Robert Salomon 2011

10 ”Honningfella” Arbeidsnarkoman Flukt til ansvarlighet Flukt fra ansvarlighet til…. (Rus, sykdom, mellomformer) Arbeidsglede Fritt etter Bjørg Aase Sørensen (06)

11 Grenseregulering •Lederens jobb som grenseregulator •Innebygde grensereguleringer •Invadering av vår private sfære •Våre egne evner, vilje og muligheter til å sette grenser Robert Salomon 2011

12 HMS-tilstanden Robert Salomon 2011 Nær 50 prosent av de spurte bruker adgangskort. 25 prosent opplyser at arbeidsplassen overvåkes av kameraer. 12 prosent sier at e-posten deres blir overvåket. 17 prosent forteller at arbeidsgiveren kontrollerer hvilke internettsider de besøker. Ti prosent melder om at telefonbruken overvåkes Nær 50 prosent av de spurte bruker adgangskort. 25 prosent opplyser at arbeidsplassen overvåkes av kameraer. 12 prosent sier at e-posten deres blir overvåket. 17 prosent forteller at arbeidsgiveren kontrollerer hvilke internettsider de besøker Kilde: Mona Bråten m. fl. Fafo 2008

13 Tidskontroll i vekst •Selskapet Norsk Tid. 20% økning i omsetningen fra 2006 -7 •1000 selskaper på kundelisten •14% skriftlig avtale om hjemmekontor i 2007 •38% jobbet utenom normalarbeidsdagen Kilde: Anne Lise Ellingsæter Robert Salomon 2011

14 Kontrollmekanismer Robert Salomon 2011 Egenkontroll: Deler av bedriftskulturen. Internalisering av verdier. Verdier – ikke regler Resultatkontroll: Fra stemplingsur til kontroll av resultater Kollegakontroll: Særlig når vi jobber i team Digital kontroll: Mobiltelefon, e-post, meldetjenester. (Pass på sosiale medier!) Kundekontroll: Ansatte som jobber mot kunder, er avhengige av at kundene er tilfredse. Direkte kunderespons eller tilfredshetsmålinger. Jfr SOL i Helsinki

15 Reaksjoner på kontrollregimer •Lærerne. Særlig seniorene •Forskere. Tellekantsystemer. Særlig universitetsforskere. •Leger og sykehuspersonell Utfordring: Hvordan måle produktivitet og kvalitet på andre måter? La arbeidstakere, kunder og brukere evaluere mer. Robert Salomon 2011

16 Indikatorer arbeidsvilkår, stress og mestring skala 1-10 YS Barometer 20092010 •3.1 Tidsmessige jobbkrav 5,46 5,46 •3.2 Utslitt etter jobb5,75 5,75 •3.3 Hardt fysisk arbeid 7,44 7,61 •3.4 Stressende arbeid 5,78 5,84 •3.6 Konflikt arbeid-familie-fritid 7,38 7,42 •3.8 Selvstendig jobb 7,788,29 •3.9 Mestring i arbeidet 8,03 7,99 •3.11 Fornøyd i jobb 7,63 7,56 •3.13 Urealisert potensial 6,20 6,39 •Samlet barometerverdi 7,38 7,44 Robert Salomon 2011

17 Psykologiske jobbkrav •Innhold i jobben •Å kunne lære noe •Treffe beslutninger •Anseelse •Sammenheng mellom arbeid og omverden •Ønskverdig framtid Thorsrud og Emery 70

18 Krav i Arbeidsmiljøloven •Tilrettelegging, medvirkning og utvikling •Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet •Krav til det fysiske arbeidsmiljøet •Plikt til informasjon og drøfting vedrørende –Utvikling av aktiviteter, økonomisk situasjon –Bemanningssituasjonen –Endringer i arbeidsorganisering og ansettelsesforhold Robert Salomon 2011

19 Arbeidsmiljøloven. Mål •Arbeidsmiljø som gi grunnlag for helsefremmende arbeidssituasjon •Trygge ansettelsesforhold og likebehandling •Tilrettelegging •Gi grunnlag for egen utvikling av arbeidsmiljøet •Bidra til inkluderende arbeidsliv

20 Hvordan påvirke situasjonen? •Fagforeningenes rolle •Avklare situasjonen. Medlemmene opplever situasjonen forskjellig og har forskjellige preferanser •Forvaltes styringsretten med kløkt? •Forvaltes medvirkningsretten med kløkt? •Hvilke slag bør eventuelt kjempes? Robert Salomon 2011

21 Økt innflytelse –begrenset handlingsrom Innflytelse over egen arbeidssituasjon har økt Representativ deltakelse i besluttende organer er styrket Presset utenfra er blitt sterkere Men organene har fått mindre å si Ja……………………………………men Kilde: Engelstad m. fl. ”Makt og demokrati i arbeidslivet, 2003

22 Robert Salomon 2011 Opplevd arbeidsmiljø Aktør Brikke Krav Kontroll

23 Robert Salomon 2011 Intern evaluering Særlig i tilknytning til omstillinger kan det være nyttig å foreta evalueringer etter en tid. Hvem skal ha ansvaret? Hvem skal delta? Evalueringen må være utviklingsrettet


Laste ned ppt "Prestasjonsledelse – tillit eller kontroll? Robert Salomon, AFI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google