Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stortingsmelding ”Om seniorpolitikk” ”Seniorene – en ressurs i arbeidslivet” v/ Thomas Såheim, Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stortingsmelding ”Om seniorpolitikk” ”Seniorene – en ressurs i arbeidslivet” v/ Thomas Såheim, Arbeids- og inkluderingsdepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stortingsmelding ”Om seniorpolitikk” ”Seniorene – en ressurs i arbeidslivet” v/ Thomas Såheim, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

2 2 Stortingets anmodning budsjettinnst. S. nr. 11 (2004–2005 •Komiteen er av den oppfatning at en egen stortingsmelding om en offensiv seniorpolitikk nå bør utarbeides for å sette dette viktige området skikkelig på dagsordenen. •Prosessen med utarbeidelse av en stortingsmelding vil i seg selv kunne bidra til endrede holdninger og øke forståelsen for mer moderne måter å se på eldre arbeidstagere som en ressurs både for bedriftene og samfunnet

3 3 Innholdsfortegnelse 1.Innleiing og samandrag 2.Arbeidsstyrken blir eldre i åra framover 3.Arbeidsmarknaden for seniorar 4.Det internasjonale biletet 5.Det seniorpolitiske arbeidet i verksemdene og oppfatningar av seniorane 6.Forklaringar på tidleg avgang frå arbeidslivet 7.Seniorpolitikken til styresmaktene 8.Seniorpolitikken i framtida

4 4 Vekst i seniorbefolkningen

5 5 Deltakelse i yrkeslivet faller markert fra ca 62 år

6 6 Det internasjonale bildet Sysselsettingsandel i gruppene 55-64 og 25-54

7 7 Årsaker til tidlig avgang •Pensjonssystemet er viktigste enkeltfaktor •Folkehelsa generelt noe bedre enn tidligere •Arbeidsmiljøet neppe verre enn tidligere, men høyere tempo? •Negative holdninger til å ansette seniorer blant arbeidsgivere •Høy andel seniorer med kort utdanning og/eller dårlige basiskunnskaper •Ser ut til å være en del avgang fra arbeidslivet (utstøting?) i forbindelse med omstilling og nedbemanning

8 8 Gode tiltak ifølge seniorene selv

9 9 Den seniorpolitiske innsatsen •Senter for seniorpolitikk og Krafttak for seniorer i arbeidslivet •Statens seniorråds mandat utvidet •Forbud mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven •Ekstra ferieuke for de over 60 år •Tiltak for å styrke kompetanse hos voksne •Langtidsledige (seniorer) er prioritert av NAV •Særregler for eldre dagpengemottakere •Innsats på det statlige arbeidsgiverområdet

10 10 Aktiv seniorpolitikk •Påvirke holdninger: Den høye aktiviteten til Senter for seniorpolitikk fortsetter. •Ansettelsesvern: Utrede å heve 70-årsgrensa i arbeidsmiljøloven i samråd med partene i arbeidslivet, for eksempel til 72 år. •God arbeidsgiverpolitikk: I staten bl.a. ekstra fri med lønn for seniorer 62/65 år (jf tariffavtalen 2006). Forsøk med redusert arbeidstid for seniorer. •Pensjoner: Nytt folketrygdsystem vil oppmuntre til lengre yrkeskarrierer.


Laste ned ppt "Stortingsmelding ”Om seniorpolitikk” ”Seniorene – en ressurs i arbeidslivet” v/ Thomas Såheim, Arbeids- og inkluderingsdepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google