Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Senter for seniorpolitikks 40-årsjubileum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Senter for seniorpolitikks 40-årsjubileum"— Utskrift av presentasjonen:

1 Senter for seniorpolitikks 40-årsjubileum
Fra avvikling til utvikling Et historisk sveip fra Fellesutvalget til Senter for seniorpolitikk Per Erik Solem, Nova Foredrag ved Senter for seniorpolitikks 40-årsjubileum 17. juni 2009

2 Jeg har vært i nærheten siden 1969
Mine forutsetninger som historiker: Jeg har vært i nærheten siden 1969 og kan stå på skuldrene til noen av kjempene (pionerene) fra den gang, særlig er mine kilder Eva Beverfelt og Haktor Helland.

3 Glimt fra Norge på slutten av 1960-tallet
Høyeste allmennutdanning (50-66 år)

4 Arbeidsledighet (x10) (16-74 år) og sysselsetting 55-74 år 1972 -1989 (AKU)

5 Arbeidsledighet (x10) 16-74 år og sysselsetting 55-74 år 1990-2009 (AKU)

6 : stor pensjonsreform (utvidelse) : stor pensjonsreform (innstramming) I 1970 hadde 91 prosent av menn og 99 prosent av kvinner over 70 år minstepensjon; 7310 kr pr.år Levekårene var dårligere enn i dag

7 Spørsmål til diskusjon
I den første kursveilederen fra Fellesutvalget for forberedelse til pensjonsalderen (FEFOP): Spørsmål til diskusjon Kan billig mat være like næringsrik som dyr mat? Har De vurdert å skaffe telefon?

8 64 % har kjøleskap (i byer 77 %)
Boliger med hovedperson over 70 år 1967: 42 % har telefon (i byer 50 %) 52 % har WC (i byer 86 %) 22 % har fryser (i byer 10 %) 64 % har kjøleskap (i byer 77 %)

9 Bakgrunn for FEFOP - Undersøkelsen Eldre arbeidstakere før og etter pensjonering ved NGI - Møte i Norsk selskap for aldersforskning 1. mars Seminar om forberedelse til pensjonsalderen høsten 1968 (arr.: NGI, Sosialdepartementet og Norske Folk)

10 Eldreomsorg vs. personalpolitikk
Forberedelse som forebyggende tiltak i eldreomsorgen - bør ha nær tilknytning til eldreomsorgen (Eva Beverfelt) - avlastning av sosiale institusjoner (Egil Aarvik) - integrert del av bedrifters sosialpolitikk for sine ansatte (Jan Atle Andersen) - stort behov for førebuingstiltak for å klara overgangen frå yrkesaktiv til pensjonist (Haktor Helland)

11 Men også: ‘hvor man fører en aktiv personalpolitikk vil eldreproblemet være vesentlig mindre’ samfunnsøkonomisk viktig å legge til rette for at all den arbeidskraft ‘som selv intet høyere ønske har enn å delta, får anledning til det’ (Reidar Danielsen)

12 Arbeidsdirektoratets eldreutvalg ‘vil måtte interessere seg for’ forberedelse til pensjonsalderen (Joh. Fr. Hansen NAF, 1968) Men arbeidsdeling? - Eldreutvalget i A-dir. fikk ansvar for eldre i arbeidslivet og personalpolitikk - FEFOP fikk ansvar for overgangen til pensjonisttilværelsen som en del av forebyggende eldreomsorg

13 Endring fra 1969 Fellesutvalget for forberedelse til pensjonsalderen 19 tilsluttet organisasjoner i 1969,derav 4 humanitære organisasjoner 3 dept. + Arbeidsdirektoratet 2 fra partene i arbeidslivet (LO og NAF)

14 Senter for seniorpolitikk
til 2009: Senter for seniorpolitikk 28 tilsluttede organisasjoner, derav 12 fra partene i arbeidslivet 5 arb.taker og 7 arb.giver + FAD

15 Forskningsbasert Opprettelsen var begrunnet i forskning Omleggingene var basert på forskning Tre av fire ledere har først vært ved NGI Åsmund Lunde kom fra NGI i 1987 På hans initiativ kom et forskningsprosjekt om personalpolitikk og eldre arbeidstakere i gang i 1990 (FAFO) .

16 Senter for Senior Planlegging i 1994,
flyttet målgruppen ned til 45+ Midtlivsseminar (startet i 1992) Planlegging av forskningsprogrammet Yrkesliv aldring og livsløp (YAL) i 1994 Under YAL ( ) ble det gjennomført ca. 20 forskningsprosjekter

17 Milepæler i samarbeidet med partene og myndighetene
1998: ‘Brosjyresamarbeidet’ (Seniormedarbeideren og jobben) {1999: Seniorliv – dine ønsker og valg} 1999: ASSA (Arbeidsgruppen for synliggjøring av seniorressurser i arbeidslivet) 2000: Krafttaket for seniorpolitikk i arbeidslivet ( ) 2007: Strategiplan for seniorpolitikk i arbeidslivet – VinnVinn

18 Senter for seniorpolitikk fra 2001
Krafttaket for seniorpolitikk i arbeidslivet og VinnVinn-kampanjen understreker at utvikling har fått overtaket på avvikling i SSPs arbeid. - Ellers også?

19 Framover i omskiftelige tider?
Forskningsbasert kunnskap for å unngå kortsiktige løsninger (av typen sluttpakker basert på alder) kanskje også for å informere om positive og negative sider ved aldring i arbeidslivet – og i livet


Laste ned ppt "Senter for seniorpolitikks 40-årsjubileum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google