Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Åsmund Lunde Seniorene – morgendagens arbeidskraft Oslo 05.12.06

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Åsmund Lunde Seniorene – morgendagens arbeidskraft Oslo 05.12.06"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.seniorpolitikk.no 1 Åsmund Lunde Seniorene – morgendagens arbeidskraft Oslo 05.12.06 ssp@seniorpolitikk.no

2 www.seniorpolitikk.no 2 ssp@seniorpolitikk.no

3 www.seniorpolitikk.no 3 Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet

4 www.seniorpolitikk.no 4 Krafttaket Organisasjonene bak krafttaket: LO, YS, NHO, HSH, KS, NITO, Unio, Arbeidsgiverforeningen NAVO, Akademikerne, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Aetat Arbeids- direktoratet, Arbeidstilsynet og Rikstrygdeverket

5 www.seniorpolitikk.no 5 BEFOLKNINGSUTVIKLING

6 www.seniorpolitikk.no 6 62-åringer Kilde SSB 2005

7 www.seniorpolitikk.no 7

8 8 Samfunnsøkonomi Bedriftsøkonomi Retten til å arbeide Mangfold Samfunnsdeltakelse Retten til å gå av med verdighet (tidlig eller sent) Hvorfor seniorpolitikk?

9 www.seniorpolitikk.no 9 Lederens ansvar for en god personalpolitikk og en god seniorpolitikk

10 www.seniorpolitikk.no 10 I en god personalpolitikk er seniorperspektivet en integrert del

11 www.seniorpolitikk.no 11 Et lederansvar å flytte hovedfokus i personalpolitikken fra: Avviklings-, tilretteleggings- og seinkarriere perspektivet over til Ressurs-, utviklings- og mulighetsperspektivet Og over fra: Særpolitikk til Livsfasepolitikk med et seniorperspektiv

12 www.seniorpolitikk.no 12 Alle personalpolitiske tiltak er aktuelle og relevante for alle medarbeider, OGSÅ SENIORENE

13 www.seniorpolitikk.no 13 ”Bermuda-trianglet”

14 www.seniorpolitikk.no 14 ”Senior-syndromet” Synkende forventninger hos overordnede Mindre utfordringer og faglig tilbud Mindre fornyelse og faglig utvikling Synkende forventninger og motivasjon hos medarbeideren

15 www.seniorpolitikk.no 15 Finsk undersøkelse (47-58 år) Viktige faktorer for bedring av arbeidsevnen: Bedre lederholdninger/- kompetanse (i forhold til eldre) (Kilde: J. Ilmarinen 1999)

16 www.seniorpolitikk.no 16 Sluttrapport fra livsfaseprosjektet i trydgdeetaten. ”Fortell meg at jeg er ønsket!” AFI-rapport 2 / 2006 Hvilke virkemidler kan få deg til å stå lenger i jobb: 61 %: Bli sett og verdsatt av nærmeste leder. 54 %: Klare signaler fra etaten om at jeg er ønsket. 34 %: Utvikling av kompetanse. 34 %: Fleksibel arbeidstid.

17 www.seniorpolitikk.no 17 Forholdet til leder i staten 40% av tidligpensjonerte mente de hadde et dårlig forhold til sine ledere mens 2% av de yrkesaktive mente de hadde et dårlig forhold til sine ledere. (Kilde: FAFO-notat 712 – 2003)

18 www.seniorpolitikk.no 18 Hvor ofte har du opplevd at de forholdene jeg nå skal lese opp skjer i arbeidslivet? **Andeler som svarer svært ofte + ofte + av og til** Kilde: Norsk seniorpolitisk barometer, 2006, ledere i arbeidslivset

19 www.seniorpolitikk.no 19 KLP/ NOVA/ UIS prosjekt ”Lederes holdninger – eldre arbeidstakere” Halvparten av lederne i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak lar være å innkalle eldre jobbsøkere til intervju. 80 % av lederne i teknisk sektor og 46 % i sosial sektor er negative til å rekruttere eldre medarbeidere.

20 www.seniorpolitikk.no 20 Hvor mange år bør en søker minimum ha igjen av yrkeskarrieren hvis du skal vurdere å innkalle vedkommende til intervju? Kilde: MMI 2005

21 www.seniorpolitikk.no 21 I en SSP-undersøkelse fra 2006 om rekruttering av seniorer En SSP-undersøkelse fra 2006 om rekruttering av seniorer viser at fra 50 års alder så er det en tendens til at det ikke sees individuelle forskjeller – man tilhører en gruppe med antatte egenskaper

22 www.seniorpolitikk.no 22 Årets seniorinitiativ 2005 Storebrand: Konsernsjef Idar Kreutzer Linjegods: Adm. dir Thor Bergby Begge topplederne gikk i rette med dem som tror at seniorer automatisk er bremseklosser i utviklingen av ny teknologi Thor Bergby understreket erfaringens betydning for å kunne utvikle IT-verktøy: ”Du lager ikke gode applikasjoner uten å kjenne bedriften til bunns.”

23 www.seniorpolitikk.no 23 Det nytter: Schenker Linjegods Seniorpolitikk som personalpolitisk strategi. Solid forankret i toppledelsen. Adm. dir reiser rundt i regionene på samlinger for 57+ der han gir utrykk for at bedriften trenger dem og verdsetter dem. Jobber mye med lederopplæring, holdninger og bruk av hjelpemidler. Mellomlederne blir målt etter seniorpolitiske resultater.

24 www.seniorpolitikk.no 24 Det nytter: Adm. dir i Schenker Linjegods: ”Vi må få de ansatte til å føle seg ønsket og verdsatt.” ”Vi ser at seniorene jobber annerledes og ofte smartere.” ”Mange av våre forestillinger om eldre bygger på myter.” Resultat: Nedgang i uførepensjon, nedgang/stagnasjon i AFP, utvidet bruk av av del-AFP.

25 www.seniorpolitikk.no 25 Myter om eldre arbeidstakere 1.Vanskelig for å lære noe nytt Fakta: - Det er små endringer i læreevnen innenfor yrkesaktiv alder - Yngre har fortrinn i tilegnelsen av detaljer - Eldre har fortrinn i tilegnelse av helheter og sammenhenger - Situasjonen rundt læringen har større betydning for eldre 2. Mindre intellektuell kapasitet Fakta: - Forskning viser at friske eldre i all hovedsak beholder sin intellektuelle kapasitet til langt over pensjonsalder - Men sammensetningen av de ulike intellektuelle funksjoner forandrer seg

26 www.seniorpolitikk.no 26 Myter om eldre arbeidstakere forts. 3 Vanskelig for å omstille seg Fakta: - Omstillingsevne og –vilje er avhengig av hva en har erfart i livet / yrkeslivet og i hvilken grad og på hvilken måte man involveres i omstillingene 4Eldre er lite produktive Fakta: - Forskning viser at eldre yrkesaktive i gjennomsnitt er like produktive som unge, men det varierer med yrke

27 www.seniorpolitikk.no 27 Seniorenes sterke sider Sosialkompetanse: Menneskekunnskap Konflikthåndteringsevne Uttrykksevner Lederevner Problemkompetanse: Problemløsningsevne Vurderingsevne Refleksjonsevne/selvrefleksjon Helhetstenkning Taus kunnskap Strategisk tenkning Modenhet Ansvarlighet Interesse Verdier

28 www.seniorpolitikk.no 28 Viktige forutsetninger for motivasjon, arbeidsglede og lærelyst Føler seg inkludert, er med på laget Opplever å bli satset på Blir behandlet individuelt og ut fra sin kompetanse Blir respektert Blir tatt seriøst med i omstillings- og utviklingsarbeid

29 www.seniorpolitikk.no 29 Har bedriften / virksomheten beregnet hva gjennomsnittsalderen blant de ansatte vil være om f eks 5 år? Kilde: Norsk seniorpolitisk barometer, 2006, ledere i arbeidslivset

30 www.seniorpolitikk.no 30 Har bedriften / virksomheten drøftet konkrete følger av den nye loven om forbud mot aldersdiskriminering som trådte i kraft 1. mai 2004? Kilde: Norsk seniorpolitisk barometer, 2006, ledere i arbeidslivset


Laste ned ppt "1 Åsmund Lunde Seniorene – morgendagens arbeidskraft Oslo 05.12.06"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google