Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanse og kompetanseutvikling blant seniorer Seminar om etter- og videreutdanning for seniorer i arbeidslivet 14. oktober 2008 Anna Hagen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanse og kompetanseutvikling blant seniorer Seminar om etter- og videreutdanning for seniorer i arbeidslivet 14. oktober 2008 Anna Hagen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanse og kompetanseutvikling blant seniorer Seminar om etter- og videreutdanning for seniorer i arbeidslivet 14. oktober 2008 Anna Hagen

2 Kompetanse som virkemiddel for å holde folk i jobb?  Arbeidstakere over 50 år vil utgjøre en vesentlig høyere andel av arbeidsstyrken i årene framover  Viktig for den enkelte, for arbeidslivet og for samfunnet å motivere og kvalifisere eldre arbeidstakere til å stå i jobb og hindre utstøting som skyldes manglende kompetanse  Viktig å undersøke lærevilkår for eldre arbeidstakere i norsk arbeidsliv 2

3 Kort om Lærevilkårsmonitoren  Landsomfattende undersøkelse blant et representativt utvalg av personer i alderen 16-74 år  Initiert og utviklet av Fafo, finansiert av Kunnskapsdepartementet  Gjennomført årlig siden 2003  Data samles inn av Statistisk sentralbyrå som tilleggsundersøkelser til Arbeidskraftundersøkelsen  Data om lærevilkår for over 17000 personer, hvorav ca13000 yrkesaktive 3

4 Begrepsbruk i undersøkelsen  Lærevilkår: Forhold som påvirker den enkeltes læring og kompetanseutvikling  Formell videreutdanning (gir studiepoeng)  Kurs og annen opplæring som ikke gir formell kompetanse  Læringsintensivt arbeid (store krav til læring i jobben og gode muligheter til å skaffe seg de kunnskaper og ferdigheter man trenger) 4

5 Eldre deltar minst i alle former for læring 5

6 Alder og læringsbehov  Opplevd læringsbehov øker fram til begynnelsen av 30-årene, deretter reduseres opplevd læringsbehov med økende alder.  Alder har en signifikant negativ effekt på opplevd læringsbehov, også når det kontrolleres for ande forhold.  Andelen som mener de deltar for lite i opplæring er lavere blant arbeidstakere over 50 år enn blant yngre arbeidstakere.  Kan skyldes økende erfaring hos eldre arbeidstakere, eller at forventet utbytte av opplæring synker med økt alder. 6

7 Støtte til læring fra overordnede  Mange eldre opplever god støtte til læring fra overordnede – like mange som blant yngre arbeidstakere.  Liten støtte til ”diskrimineringshypotese”, unntatt i privat sektor, der forskjellen mellom eldre og yngre er større  Andelen som har diskutert kompetansebehov med overordnede stiger fram mot slutten av 30-årene og begynnelsen av 40-årene, for deretter å falle 7

8 Andel som har deltatt i kurs eller annen opplæring, etter alder og sektor 8

9 Gjennomsnittlig antall timer opplæring per år, etter sektor og alder 9

10 Andel som møter store læringskrav i jobben, etter alder og sektor 10

11 Andel som opplever å ha gode læringsmuligheter, etter alder og sektor 11

12 Hvordan foretrekker eldre å lære?  Formell videreutdanning mest aktuell fram mot slutten av 20-årene. Fra 50-årsalderen raskt mindre aktuell  Praktisk opplæring og jobberfaring viktigst ved starten av yrkeslivet og på slutten (fra 50- årsalderen)  Opplæring gjennom korte kurs mer foretrukket jo eldre man blir, fram til slutten av 50-årene 12

13 Hindringer mot å delta i opplæring  De viktigste hindringene for å delta i opplæring i arbeidslivet som helhet er mangel på tid (40 prosent) og at arbeidsgiver ikke har råd (35 prosent)  Mangel på tid er viktigste hindring i privat sektor, at arbeidsgiver ikke har råd er viktigste hindring i offentlig sektor  Mangel på tid og mangel på passende tilbud er viktigere hindringer for de over 60 enn for yngre arbeidstakere 13

14 Hvorfor har eldre dårligere lærevilkår?  Eldre deltar færre timer i opplæring, men andelen som synes de deltar for lite i opplæring er likevel mindre  Kan skyldes læringstretthet og at man synes man har for få år igjen i yrkeslivet til å ha nytte av ny kompetanse  Muligheten for arbeidsgiverfinansiering er like god for eldre som for yngre arbeidstakere  Viktig del av forklaringen trolig på individ-/ arbeidstakersiden  Men tilrettelegging fra arbeidsgivers side påvirker også den enkeltes motivasjon for læring 14

15 Holder gode lærevilkår folk lengre i arbeid?  Ja? Utfordrende arbeidsoppgaver og gode opplæringsmuligheter kan gi motivasjon for arbeid og følelse av å bli verdsatt  Nei? Krav til læring kan føles uoverkommelige. Ny teknologi, nytt regelverk osv. 15

16 Om gamle hunder og nye triks… The reason why one cannot teach an old dog new tricks is not that the dog is old; but that he wants to remain the kind of dog he has grown to be 16


Laste ned ppt "Kompetanse og kompetanseutvikling blant seniorer Seminar om etter- og videreutdanning for seniorer i arbeidslivet 14. oktober 2008 Anna Hagen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google