Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Åsmund Lunde IA-seminar Stavanger 18.10.06

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Åsmund Lunde IA-seminar Stavanger 18.10.06"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.seniorpolitikk.no 1 Åsmund Lunde IA-seminar Stavanger 18.10.06 ssp@seniorpolitikk.no

2 www.seniorpolitikk.no 2 Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet

3 www.seniorpolitikk.no 3 Krafttaket Organisasjonene bak krafttaket: LO, YS, NHO, HSH, KS, NITO, Unio, Arbeidsgiverforeningen NAVO, Akademikerne, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Aetat Arbeids- direktoratet, Arbeidstilsynet og Rikstrygdeverket

4 www.seniorpolitikk.no 4 BEFOLKNINGSUTVIKLING

5 www.seniorpolitikk.no 5 62-åringer Kilde SSB 2005

6 www.seniorpolitikk.no 6

7 7 Viktige satsingsområder for å få folk til å jobbe lenger. Ledelse Inkluderings- og antidiskrimineringsarbeid Kompetanse Seniorenes eget ansvar – bevisstgjøring Fjerne myter

8 www.seniorpolitikk.no 8 Seniorsamtale / Milepælsamtale Studiefond for seniorer Ekstra fridager / feriedager Kortere arbeidstid Hjemmekontor Hospitering Redusert stilling med full lønn Bonusordninger Senior rådgiver / seniorkonsulent Prosjekt / prosjektledelse Veiledningsarbeid Kombinasjoner arbeid / permisjon Fysisk trening i arbeidstiden Lettere arbeidstidsordninger Sabbatsordninger Mentorskap Fadder- og veiledningsordninger Jobbtilpassing Etter- og videreutdanning Seniorinstruktør Brannslukningsarbeid: samarbeidsproblem, konflikt og kriser. Konkrete tiltak:

9 www.seniorpolitikk.no 9 Alle personalpolitiske tiltak er aktuelle og relevante for alle medarbeider, OGSÅ SENIORENE

10 www.seniorpolitikk.no 10 Det nytter: Schenker Linjegods Seniorpolitikk som personalpolitisk strategi. Solid forankret i toppledelsen. Adm. dir. reiser rundt i regionene på samlinger for 57+ der han gir utrykk for at bedriften trenger dem og verdsetter dem. Jobber mye med lederopplæring, holdninger og bruk av hjelpemidler. Mellomlederne blir målt etter seniorpolitiske resultater.

11 www.seniorpolitikk.no 11 Det nytter: Adm. dir i Schenker Linjegods: ”Vi må få de ansatte til å føle seg ønsket og verdsatt.” ”Vi ser at seniorene jobber annerledes og ofte smartere.” ”Mange av våre forestillinger om eldre bygger på myter.” Resultat: Nedgang i uførepensjon, nedgang/stagnasjon i AFP, utvidet bruk av av del-AFP.

12 www.seniorpolitikk.no 12 Kvinneperspektivet i seniorpolitikken Et annet karriereløp enn menn Lengre levetid Flere brudd i yrkeskarrieren Dagens 60+ har ofte startet yrkeskarrieren senere Reduserer yrkesambisjonene mens barna er små Senere ”blomstringstid” i yrkeskarrieren En del har ønsker og behov for å jobbe så lenge som mulig pga lave pensjonspoeng Trøste- og bære-yrkene

13 www.seniorpolitikk.no 13 LEDELSE

14 www.seniorpolitikk.no 14 Sluttrapport fra livsfaseprosjektet i trydgdeetaten. ”Fortell meg at jeg er ønsket!” AFI-rapport 2 / 2006 Hvilke virkemidler kan få deg til å stå lenger i jobb: 61 %: Bli sett og verdsatt av nærmeste leder. 54 %: Klare signaler fra etaten om at jeg er ønsket. 34 %: Utvikling av kompetanse. 34 %: Fleksibel arbeidstid.

15 www.seniorpolitikk.no 15 Forholdet til leder i staten 40% av tidligpensjonerte mente de hadde et dårlig forhold til sine ledere mens 2% av de yrkesaktive mente de hadde et dårlig forhold til sine ledere. (Kilde: FAFO-notat 712 – 2003)

16 www.seniorpolitikk.no 16 ”Senior-syndromet” Synkende forventninger hos overordnede Mindre utfordringer og faglig tilbud Mindre fornyelse og faglig utvikling Synkende forventninger og motivasjon hos medarbeideren

17 www.seniorpolitikk.no 17 1. Mai 2004: Ny paragraf i Arbeidsmiljøloven mot aldersdiskriminering i arbeidslivet

18 www.seniorpolitikk.no 18 Hvor ofte har du opplevd at de forholdene jeg nå skal lese opp skjer i arbeidslivet? **Andeler som svarer svært ofte + ofte + av og til** Kilde: Norsk seniorpolitisk barometer, 2006, ledere i arbeidslivset

19 www.seniorpolitikk.no 19 KLP/ NOVA/ UIS prosjekt ”Lederes holdninger – eldre arbeidstakere” Halvparten av lederne i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak lar være å innkalle eldre jobbsøkere til intervju. 80 % av lederne i teknisk sektor og 46 % i sosial sektor er negative til å rekruttere eldre medarbeidere.

20 www.seniorpolitikk.no 20 Kompetanse IKT Nasjonal dugnad EUV / Kompetanse reform

21 www.seniorpolitikk.no 21 AFP-pensjonisten: sliten – eller frisk og arbeidsfør 25% av AFP-pensjonerte ville helst ha stått lenger i jobb 25% legger vekt på innføring av ny teknologi som begrunnelse for avgang 20% har fått tilbud om gavepensjon (Kilde: Fafo-rapport 385)

22 www.seniorpolitikk.no 22 Seniorenes eget ansvar

23 www.seniorpolitikk.no 23 Hvor mange år bør en søker minimum ha igjen av yrkeskarrieren hvis du skal vurdere å innkalle vedkommende til intervju? Kilde: MMI 2005

24 www.seniorpolitikk.no 24 Myter om eldre arbeidstakere 1.Vanskelig for å lære noe nytt Fakta: - Det er små endringer i læreevnen innenfor yrkesaktiv alder - Yngre har fortrinn i tilegnelsen av detaljer - Eldre har fortrinn i tilegnelse av helheter og sammenhenger - Situasjonen rundt læringen har større betydning for eldre 2. Mindre intellektuell kapasitet Fakta: - Forskning viser at friske eldre i all hovedsak beholder sin intellektuelle kapasitet til langt over pensjonsalder - Men sammensetningen av de ulike intellektuelle funksjoner forandrer seg

25 www.seniorpolitikk.no 25 Myter om eldre arbeidstakere forts. 3 Vanskelig for å omstille seg Fakta: - Omstillingsevne og –vilje er avhengig av hva en har erfart i livet / yrkeslivet og i hvilken grad og på hvilken måte man involveres i omstillingene 4Eldre er lite produktive Fakta: - Forskning viser at eldre yrkesaktive i gjennomsnitt er like produktive som unge, men det varierer med yrke

26 www.seniorpolitikk.no 26 en naturlig livsprosess med vekst så vel som reduksjon Normal aldring

27 www.seniorpolitikk.no 27 Seniorenes sterke sider Sosialkompetanse: Menneskekunnskap Konflikthåndteringsevne Uttrykksevner Lederevner Problemkompetanse: Problemløsningsevne Vurderingsevne Refleksjonsevne/selvrefleksjon Helhetstenkning Taus kunnskap Strategisk tenkning Modenhet Ansvarlighet Interesse Verdier

28 www.seniorpolitikk.no 28 Viktige forutsetninger for motivasjon, arbeidsglede og lærelyst Føler seg inkludert, er med på laget Opplever å bli satset på Blir behandlet individuelt og ut fra sin kompetanse Blir respektert Blir tatt seriøst med i omstillings- og utviklingsarbeid


Laste ned ppt "1 Åsmund Lunde IA-seminar Stavanger 18.10.06"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google