Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Samhandlingsreformen” St. meld. nr. 47 (2008- 2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Hva dreier samhandlingsproblemer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Samhandlingsreformen” St. meld. nr. 47 (2008- 2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Hva dreier samhandlingsproblemer."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Samhandlingsreformen” St. meld. nr. 47 (2008- 2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Hva dreier samhandlingsproblemer seg om? Hvorfor oppstår disse? Masteroppgave i arbeidslivshistorie…

2 Samhandling Mange former for samhandling BEGREPSAVKLARING: - Fordeling av ansvar og ressurser, - Etablere samarbeid om oppgaver og pasienter/klienter som krever innsats fra to eller flere av enhetene, - overordnet politisk blikk med fokus på forvaltningsnivåer. Samhandling i historisk perspektiv.

3 ”Samhandlingsreformen”  Fokus på kommunenes rolle: Mer ansvar. Mer forebygging og pasientkoordinator. Fra 2012: – Medansvar for finansiering av spesialisthelsetjenesten. – Betale for ferdigbehandlede pasienter fra dag 1.  Spesialisthelsetjenesten–mer spesialisert.

4 Regionalisering/LEON Sykehusenes ressursforbruk - et samfunnsproblem ”Pleiehjempasienter” i våre kostbare sykehussenger Regionaliseringsprinsippet i 1975 Helsetjenestene ble knyttet til forvaltningsnivå LEON-prinsippet – forutsetning for regionaliseringen Bygge ut distriktshelsetjenesten først

5 Økonomi og ressurssituasjon da kommunene fikk helseansvar Konjunkturnedgang på slutten av 1970-tallet Innstramming og ”Lavere vekst” på 1980-tallet Kommunene må få mer ressurser – alt. flaskehalser Lov om kommunehelsetjeneste – økonomien uavklart Sykehjemsreformen vedtatt – ikke økonomien Alvorlig økonomiske krisesituasjon - nye bekymringer for kommuneøkonomien

6 Finansiering av kommunehelsetjenester Kommunehelsetjeneste -reformen - Fra stykkpris- og prosentrefusjon til rammer Sykehjemsreformen - 01.01.1986 et rammetilskudd for helse- og sosialtjenesten - kostnadsnøklene var ikke avklart før reformen ble vedtatt - egenbetaling ut fra inntekt - økte administrative utgifter - uavklart i det reformen iverksettes

7 Utviklingstrekk - kommunehelsetjeneste 1980-tallet Ikke absolutt rett til helsetjenester i kommunene – økonomiske hensyn skulle veie tyngst Minstestandard Redusert klageadgang

8 Utviklingstrekk – kommunehelsetjeneste 1980-tallet Kapasitetsproblemer Pleie- og omsorg krever ikke sykepleiekompetanse Kompetansesammensetning Avinstitusjonalisering av sykehjemmene

9 Utviklingstrekk i fylkeskommuner og spesialisthelsetjenesten på 1980-tallet Ideologisk og behandlingsfilosofisk skifte Nedbygging av fylkeskommunale institusjonsplasser Effektivisering – redusert liggetid i sykehusene Endringsprosessene i kommunehelsetjeneste og sykehus - uavhengig av hverandre - pekte i motsatt retning

10 Foretaksreformen Forslag til tiltak var praktisk rettet Kapasitet og oppgavefordeling Nedprioritering av behov i kommunene Forvaltningsorganiserte kommuner – foretaksorganiserte sykehus Endret struktur og flere ledd i foretakene Mindre samarbeid om planarbeid

11 Spenningsforhold mellom sentrum og periferi i norsk politikk Sterkere statlig styring av kommunene Kommunene – effektueringsorgan for staten Kommunenes selvstyre redusert Stadig nye oppgaver – ikke ressurser

12 Helsereformenes bidrag til samhandling Samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjeneste er nedprioritert og tiltak utsatt. Reformer i deler av helsetjenesten til forskjellige tider. Spesialister og kommuner – ulike forutsetninger for å utføre helsetjenester Stat og kommune – en sterk og en svak part Likeverdighet?

13 Kommuner og spesialister Distriktspolitikk og lokaldemokrati. Desentralisering? Sosialfaglig retning. Mindre pasientbehandling Underordnet.. Kommune – helsetjeneste Deinstitusjonalisering. Medisinsk - teknisk utvikling, spesialisering. Mer pasientbehandling Færre sengeplasser. Overordnet. Spesialist – helsetjeneste

14 Spørsmål Hvorfor gjør sykepleiere i sykehus og kommunehelsetjenesten ulike vurderinger av om pasienter kan skrives ut fra sykehus til kommunehelsetjenesten? Hva kan HTV bidra med for at vurderinger knyttet til utskrivingsklare pasienter skal bli mer lik hverandre?


Laste ned ppt "”Samhandlingsreformen” St. meld. nr. 47 (2008- 2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Hva dreier samhandlingsproblemer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google