Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forberedende samtaler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forberedende samtaler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forberedende samtaler
- Felles planlegging av tiden fremover

2 Hva er forberedende samtaler:
Planlagt samtale etter innkomstsamtalen En anledning for pasienten og pasientens pårørende til å fortelle hva de er opptatt av nå og fremover Pasientens svar og ønsker dokumenteres i pasientjournalen Inngår som et grunnlag for beslutninger knyttet til behandling og omsorg i fremtiden og i livets sluttfase Samtalens innhold og omfang tilpasses pasientens tilstand Anbefales gjennomført innen 2 mnd. etter innkomst (tidligere hvis pasienten har betydelig redusert helse) Hensikt: Medvirkning og medbestemmelse Fremme trygghet og tillit mellom pasient og helsepersonell Grunnlag for fremtidige beslutninger

3 «Pasienter (og pårørende) er forskjellige, har ulik livshistorie, diagnoser, sykdomsutvikling- og erfaringer, derfor vil samtalene også bli forskjellige» (fra veilederen om forberedende samtaler, SME).

4 Forberedelser til samtalen:
Send skriftlig invitasjon hvor formålet er tydelig; sett av minutter En som kjenner pasienten godt bør lede samtalen Deltakere: Pasient Eventuelt pårørende Primærkontakt (sykepleier, hjelpepleier, assistent) Lege Å forberede seg kan innebære å lese pasientens journal, bakgrunnsopplysningsskjema og rapport fra de siste dagene

5 Samtykke: Frivillig å delta
Samtykkekompetente pasienter skal samtykke til at pårørende deltar i samtalen Hvis pasienten ikke er samtykkekompetent skal som hovedregel samtalen gjennomføres med pårørende og pasient Pasienter med kognitiv svikt skal gis mulighet til å snakke om framtiden og om behandling

6 Gjennomføring av forberedende samtaler:
Skap en god atmosfære Ta gjerne utgangspunkt i utfylt pasientopplysningsskjema Tilpass spørsmålene til pasientens tilstand Åpne/generelle Gi informasjon på en enkel måte Gi pasienten tid og rom for refleksjon underveis Vær var for pasientens/pårørendes reaksjoner Informer om at det er legen som tar avgjørelsene, men at det er fint å vite hva pasienten mener Hva er viktig for deg nå og i tiden framover? Vil du være med å bestemme hva du skal ha av medisinsk behandling? Har du gjort deg noen tanker om livets sluttfase og døden?

7 Forslag til spørsmål: Det er fint for oss som jobber her å bli bedre kjent med deg og få vite mer om hva som er viktig for deg. Hvordan har du det nå i dag? Har dere sett på invitasjonen og tenkt over spørsmålene i den? Tenker du noe på fremtiden? Er det noe du har lyst til å gjøre/ oppleve? Er det noe du håper på? Er det noe du uroer deg for? Mennesker håndterer egen sykdom ulikt. Noen foretrekker detaljert informasjon om sykdom og behandling, noen ønsker begrenset informasjon mens andre foretrekker å vite lite. Hva foretrekker du? Hvis du ikke vil ha informasjon, hvem skal vi snakke med?

8 Etter samtalen Dokumenter i pasientens journal
Evaluering av samtalen med de ansatte som deltok Gi pasient/pårørende muligheter til oppfølgingssamtale jevnlig Spør pasient og pårørende hvordan de opplevde å snakke om disse spørsmålene Tema for refleksjon/rapport: Hvem er denne pasienten og på hvilke måter skal det som kom frem i den forberedende samtalen få konsekvenser for vår tilnærming?

9 Bruk veilederen om forberedende samtaler:
I veilederen finner du: Forslag til invitasjon Gode spørsmål både som innledning og videre Veileder i lommeformat

10 Kilder Helsedirektoratet (2015) Nasjonalt Handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen utfordringer/kommunikasjon/forberedende-kommunikasjon Senter for medisinsk etikk (2016) helsetjenesten/praksis/systematisk-etikkarbeid/acp-veileder pdf


Laste ned ppt "Forberedende samtaler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google