Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studieopplegget Bakgrunn Innhold Gjennomføring av studiegrupper

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studieopplegget Bakgrunn Innhold Gjennomføring av studiegrupper"— Utskrift av presentasjonen:

1 Studieopplegget Bakgrunn Innhold Gjennomføring av studiegrupper
Tvang helst ikke Bakgrunn Innhold Gjennomføring av studiegrupper Soria Moria 3 mars. 2009 Birger Lillesveen Leder alderspsykiatrisk kompetansesenter, Sykehuset Innlandet Prosjektleder Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens

2 Studieopplegget Kjernen er selvdrevene studiegrupper med personale som til daglig arbeider sammen 5 til 8 deltagere i hver gruppe 5 samlinger a 1,5 time Deltagerne diskuterer eksempler fra egen praksis knyttet til studiemateriellet

3 Bakgrunn for studieopplegget
En landsomfattende undersøkelse ved Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens i tiden 1998–2001 dokumenterte at over 1/3 av pasientene i norske aldersinstitusjoner ukentlig ble utsatt for tvang I all hovedsak er det personer med demens som er mest utsatt for tvang

4 Bakgrunn for studieopplegget
Erfaring viser at refleksjon over egen praksis er en effektiv måte å endre handlinger på Studier fra andre land viser at økt kunnskap om lover og regler, reduserer bruken av tvang

5 Målet med studieopplegget
Å finne alternativer til tvang i konkrete situasjoner Å øke deltagernes bevissthet og kunnskap i forhold til når tvang brukes og hvorfor tvang brukes

6 Hvilke former for tvang benyttes
Fysiske tvangstiltak som innelåsing, binding i stol eller seng, tilbake­holdelse og ulike former for overvåking av beboerne (alarmer) Tilsetting av medisiner i mat eller drikke eller annen form for medisinsk behandling mot beboerens viten eller vilje Bruk av press eller tvang for å gjennomføre daglig omsorg i forbindelse med stell, av- og påkledning og måltider

7 Begrunnelse for bruk av tvang
Tvangstiltakene begrunnes med: Forebygging av skade Gjennomføring av nødvendig behandling Sikre et minimum av personlig hygiene

8 Produkt Studiematerialet Informasjonsskriv/veileder DVD/Video
6 Studiehefter 6 Oppgavehefter Frammøteskjema

9 Temaer i studiehefte Hva er demens Ulike symptomer ved demens
Kartlegging for å vurdere grad av demens Atferdsforstyrrelser ved demens Aktuelle lover og forskrifter

10 Tema for de enkelte gruppesamlingene
Om demenssykdommene og utredning/ kartlegging Når pasienten ikke vil – om bruk av tvang i den daglige omsorgen Tvangsmedisinering eller medisinering mot pasientens vitende Om å forebygge uro, om pasienter som vil forlate avdelingen og om låsing av dører Om binding og annen fysisk sikring av pasienter (film)

11 Eksempel på gruppeoppgave
Beskriv episoder fra egen avdeling hvor det var nødvendig å gjennomføre omsorgstiltaket mot pasientens vilje. Bruk en episode som alle i gruppen kjenner (eller flest mulig) og diskuter følgende: Hva gikk tiltaket ut på Var det nødvendig å gjennomføre tiltaket? – Hvorfor? Fantes det alternative måter å løse situasjonen på, hvor det ikke brukes tvang, eller med betydelig mindre bruk av tvang? – Beskriv alternativene Hvis det finnes andre måter, hva skal til for å bruke tiltakene med mindre bruk av tvang? – begrunn svaret.

12 Eksempel på gruppeoppgave forts….
Med utgangspunkt at det er nødvendig å utføre pleietiltaket. Hva mener du skal til av kartlegging, vurdering og dokumentasjon før en kan bruke tvang for å gjennomføre nødvendige pleietiltak i forbindelse med daglig omsorg? Se på skjemaene og vedleggene og se om kan være til noen hjelp Hvem skal delta i avgjørelsen, eventuelt ta avgjørelsen (eks. den som står i situasjonen, avdelingslederen, legen eventuelle andre)? Begrunn svaret (+Anbefale å lese sider i studieheftet)

13 Gruppeleders oppgaver
Lede gruppesamlingene Passe tiden Oppfordre deltagerne til å snakke om egen praksis

14 Kursbevis Alle som gjennomfører minimum fire av fem samlinger får kursbevis Godkjent til spesialitetene i klinisk sykepleie og ergoterapi og til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, alle med 15 timer. 3700 eksemplar er solgt.

15 Revidert utgave av Tvang Helst ikke
Kommer sommeren 2009 Opplegget blir som tidligere, men pasientrettighetsloven & 4A blir sentral Finansiert av Helsedirektoratet og Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse


Laste ned ppt "Studieopplegget Bakgrunn Innhold Gjennomføring av studiegrupper"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google